Bài giảng Chương 1 : Một số vấn đề về bài giảng điện tử

Công nghệ

 Công nghệ là gì ?

 Công nghệ là một ngành khoa học tự nhiên, đề cập đến việc :

 + Điều khiển một nhóm lớn các sự kiện, máy móc thiết bị.

 + Con người bởi một nhóm nhỏ những người có kỹ năng kỹ thuật.

 

ppt64 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 28/10/2015 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 1 : Một số vấn đề về bài giảng điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tác giả: Hồ Viết HàChương 1 : Mét sè vÊn ®Ò vÒ bµi gi¶ng ®iÖn tö Mục tiêu :Định nghĩa được công nghệ dạy học hiện đại, BGĐT, thiết kế BGĐT;Đánh giá được khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học.Nắm được kỹ năng soạn bài theo công nghệ dạy học hiện đại;Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính Tác giả: Hồ Viết HàTác giả: Hồ Viết HàNội dung chính Một số khái niệm cơ bản có liên quan1 Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học 2 Định hướng đổi mới phương pháp dạy học 3Tác giả: Hồ Viết HàNội dung chính Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học5 Điều kiện cần có khi ứng dụng CNTT 6 Đổi mới PP dạy học với sự hỗ trợ của CNTT4Tác giả: Hồ Viết HàI. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUANCông nghệ.Công nghệ dạy học.Công nghệ dạy học hiện đại.Một số xu thế của dạy học hiện đại.Bài giảng điện tử, thiết kế bài giảng điện tửTác giả: Hồ Viết HàI. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUANLý thuyết học tập ?	Lý thuyết học tập là các lý thuyết tâm lý, trả lời cho những câu hỏi : Bản chất của việc học tập của con người là gì? Việc học tập của con người diễn ra như thế nào? Các chiến lược, các mô hình dạy học hiệu quả.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập 	Ba lý thuyết học tập chính là: Thuyết hành vi	BehaviorismThuyết nhận thức	CognitivismThuyết cấu trúc	Contructivism* Lý thuyết học tập Thuyết hành vi?	CAStimulusResponseConsequenceKích thíchĐáp ứngKết quảB 	Công thức chủ yếu của thuyết hành vi là S – R (Stimulus – Response), tức là kích thích – phản ứng, hoặc là S-R-S	Tác giả: Hồ Viết HàTiến trình học tập theo thuyết hành vi :Người học nhận được một kích thích từ bên ngoài (ví dụ qua thầy giáo, chương trình phần mềm, sự kiện mới. v.v).Người học thực hiện một đáp ứng (phản ứng lại) với kích thích ấy.Người học nhận lại một tín hiệu phản hồi. Nếu đáp ứng là đúng thì tín hiệu được phản hồi là khích lệ, khen ngợi. Nếu đáp ứng sai thì tín hiệu phản hồi là nhắc nhở, chỉnh sửa, thậm chí làm mẫu.Quá trình kích thích phản ứng được lập lại cho tới khi thành thạo.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Một số phần mềm học tập theo thuyết hành vi :Các đĩa học tập của IBTCác phần mềm huấn luyện lái máy bay, ÔtôCác phần mềm về dạy học tiếng anh..Tác giả: Hồ Viết HàTác giả: Hồ Viết HàGiaùo vieânHoïc sinhChuyeån giao kieán thöùcThoâng tin phaûn hoài* Lý thuyết học tập Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Hiện tượng sét : với thuyết hành vi không thể giải thích rõ cho người học??Thuyết nhận thức : Bằng cách dựa vào kinh nghiệm của người học. Cung cấp những kinh nghiệm khám phá vừa sức. Giáo viên có thể cung cấp “cơ sở tri thức“ để giúp người học đạt được sự tiến bộ qua các giai đoạn phát triển khác nhau.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Thuyết nhận thức :Dựa vào thuyết nhận thức, các nhà giáo dục đưa ra những mô hình dạy học cơ bản như : Huấn luyện truy vấn (Inquiry Training). Học tập khám phá (Discovery Learning). Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Thuyết nhận thức : Với sự phát triển và thâm nhập của công nghệ thông tin, huấn luyện truy vấn được sự hỗ trợ của Hypermedia và học tập khám phá được thực hiện với sự giúp đỡ của kỹ thuật mô phỏng đã trở nên rất hiệu quả. Thuyết nhận thức hỗ trợ rất nhiều cho việc xây dựng các : trang web dạy học, dạy học trực tuyến, nói chung là dạy học không cần có sự hiện diện trực tiếp của giáo viên.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Tác giả: Hồ Viết HàMột số phần mềm học tập theo thuyết nhận thức :Các phần mềm học tập của trẻ emCác trang web học tập từ xa.Thuyết kiến tạo:Thuyết kiến tạo coi việc học tập là sản phẩm :Kinh nghiệm Giao tiếp xã hộiĐồng thời là một sự kiện có khả năng riêng rẽ.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Thuyết kiến tạo:Thuyết kiến tạo xác định những đặc điểm của việc học tập:Người học luôn đưa những kiến thức, kinh nghiệm và miền tin đặc trưng của mình vào hoàn cảnh học tập.Kiến thức được xây dựng trên nhiều cách khác nhau qua những công cụ, tài nguyên, kinh nghiệm và bối cảnh khác nhau.Học tập là quá trình điều chỉnh để thích ứng, đồng hóa hoặc loại bỏ thông tin để xây dựng những cấu trúc nhận thức mới, những mô hình tinh thần mới.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Thuyết kiến tạo: Thuyết kiến tạo xác định những đặc điểm của việc học tập:Học tập là quá trình vừa chủ động, vừa đối chiếu.Học tập là quá trình được kiểm soát bên trong và gián tiếp.Giao tiếp, tương tác xã hội mở ra nhiều triển vọng học tập, thông qua sự đối chiếu, hợp tác, trao đổi và chia sẻ.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập Thuyết kiến tạo:Thuyết kiến tạo ảnh hưởng rất nhiều đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các mô hình dạy học rất phong phú tùy theo những điều kiện trang bị, nhận thức, chính sách khác nhau.Tác giả: Hồ Viết Hà*. Lý thuyết học tập Thuyết kiến tạo:Các nguyên tắc cơ bản sau :Nội dung hoạt động học phải gắn với thực tiến.Người học phải tự mình thực hiện các tương tác với thế giới xung quanh và tự mình xây dựng kiến thức.Khai thác tối đa kinh nghiệm và kiến thức có sẵn của người học để hình thành kiến thức, kinh nghiệm mới.Tác giả: Hồ Viết Hà*. Lý thuyết học tập Tóm tắt - đối chiếu:Tiếp cận hành vi đạt hiệu quả cao khi muốn cho người học thông thạo nội dung cụ thể, xác định.Tiếp cận nhận thức rất hữu ích khi dạy chiến thuật giải quyết vấn đề.Tiếp cận cấu trúc thích hợp cho dạy ứng xử với những vấn đề đa dạng và phức tạp.Tác giả: Hồ Viết Hà* Lý thuyết học tập * Các tương tác trong dạy họcTác giả: Hồ Viết HàĐể có dạy học cần phải có những yếu tố nào?Người hướng dẫn Người họcNội dungNhững điều kiệnDạy học bao gồm 4 thành phần cơ bản : 	Giáo viên, học sinh, nội dung và hoàn cảnh.Cộng đồng và văn hoá  ảnh hưởng rất lớn đến hoàn cảnh dạy học* Các tương tác trong dạy họcTác giả: Hồ Viết HàDạy học không thể diến ra nếu không có giáo viênDạy học không thể diễn ra nếu không có người họcDạy học không thể diễn ra nếu không có nội dungDạy học không thể diễn ra nếu không có hoàn cảnh cho việc dạy và học* Các tương tác trong dạy họcTác giả: Hồ Viết HàQuan hệ giáo viên – học sinhQuan hệ học sinh – nội dungQuan hệ giáo viên – nội dungQuan hệ học sinh – hoàn cảnhQuan hệ giáo viên – hoàn cảnhQuan hệ nội dung – hoàn cảnh Môi TrườngGiáo viênHọc sinhNội dungTác giả: Hồ Viết Hà* Môi trường học tập có sự hỗ trợ của máy tínhGiáo viênCông nghệ cũHọc sinhHệ thống máy tínhCơ sở vật chấtChương trìnhMô hình các mối quan hệ của hệ thống máy tính với các thành phần khác của môi trường học tập truyền thống (trên lớp)Tác giả: Hồ Viết HàI. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUANCông nghệ 	Công nghệ là gì ?	Công nghệ là một ngành khoa học tự nhiên, đề cập đến việc :	+ Điều khiển một nhóm lớn các sự kiện, máy móc thiết bị.	+ Con người bởi một nhóm nhỏ những người có kỹ năng kỹ thuật.Tác giả: Hồ Viết HàI. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUANCông nghệ 	Công nghệ là gì ?	"Công nghệ là một hệ thống phương tiện, phương pháp và kỹ năng nhằm vận dụng quy luật khách quan, tác động vào một đối tượng nào đó, đạt một hiệu quả xác định cho con người" 	GS.TS Nguyễn Xuân LạcTác giả: Hồ Viết Hà1. Công nghệ 	Công nghệ :	+ Các quá trình công nghệ.	+ Các hệ thống công nghệ, quản lý công nghệ. 	+ Các quá trình cũng như hệ thống điều khiển .Tác giả: Hồ Viết Hà2. Công nghệ dùng trong dạy học	Ví dụ công nghệ :	+ Công nghệ in.	+ Công nghệ truyền thanh truyền hình.	+ Công nghệ thông tin.Tác giả: Hồ Viết Hà2. Công nghệ dùng trong dạy họcCông nghệ dùng trong dạy học nhằm phục vụ cho việc :	- Nâng cao hiệu quả	- Chất lượng giáo dục. Tác giả: Hồ Viết Hà2. Công nghệ dùng trong dạy họcCông nghệ dạy học:	ĐN1 : "Công nghệ đào tạo là quá trình sử đụng vào giáo dục và dạy học các phương tiện kỹ thuật và các phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh" Tác giả: Hồ Viết Hà2. Công nghệ dùng trong dạy họcCông nghệ dạy học:	ĐN2 : "Công nghệ giáo dục là khoa học về giáo dục, nó xác lập các nguyên tắc hợp lý của công tác dạy học và những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành quá trình đào tạo, cũng như xác lập các phương pháp và phương tiện có kết quả nhất để đạt được mục đích đào tạo . . . " Tác giả: Hồ Viết Hà2. Công nghệ dùng trong dạy họcCông nghệ dạy học:	ĐN3 : Công nghệ dạy học là một hệ thống phương tiện, phương pháp và kỹ năng, nhằm vận dụng quy luật khách quan, tác động vào người học, hình thành một nhân cách xác định Tác giả: Hồ Viết Hà2. Công nghệ dùng trong dạy học	Công nghệ dùng trong dạy học: các mốc chính của quá trình sử dụng công nghệ trong dạy học là :Công nghệ in – dạy học với sách giáo khoaCông nghệ cơ điện – máy dạy họcTruyền thanh – dạy học từ xaCông nghệ nghe nhìn (điện ảnh có âm thanh và truyền hình) với phim dạy học và phát triển dạy học từ xa.Video với video dạy họcKỹ thuật số, video tương tác – dạy học tương tác.Máy vi tính với công nghệ dạy học hiện đại Tác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đại	Công nghệ :	+ Công nghệ dạy học.	+ Phương tiện	+ Phương pháp	+ Kỹ năng	Thời đại ngày nay	Thời đại CNTT và truyền thông3. Công nghệ dạy học hiện đạiĐể ứng dụng CNTT trong dạy học, từ các lý thuyết học tập, các nhà công nghệ dạy học xây dựng nên các mô hình dạy học có sự hỗ trợ của máy tính.	Tác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đạiỨng dụng CNTT trong dạy học được chia thành 4 giai đoạn :	+ Các máy dạy học kiểu cơ điện.	+ Film, video, âm thanh, slide, băng ghi âm	+ Đĩa video tương tác với sự hỗ trợ của máy tính, 	CD-ROM, nhận dạng tiếng nói...	+ Các phần mềm3. Công nghệ dạy học hiện đạiTrong dạy học với sự hỗ trợ của máy tính :Vai trò của giáo viên có sự thay đổi đáng kể.Mong muốn học sinh có sự chủ động, được phép tự do nhiều hơn trong học tập. Việc dạy học phải được cá nhân hóa nhiều hơn, phân hóa nhiều hơn. Tác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đạiBản chất của công nghệ dạy học hiện đại :Tác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đạiĐặc điểm của công nghệ dạy học hiện đại :Tính hiện đại: Thường xuyên áp dụng, cập nhật vào thực tiễn dạy học những đổi mới về giáo dục một cách có căn cứ khoa học.Tối ưu hóa: Chi phí ít nhất về thời gian và sức lực.Tính tích hợp: Sử dụng thành tựu của nhiều khoa học vào việc đào tạoTác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đạiĐặc điểm của công nghệ dạy học hiện đại :Tính lặp lại kết quả: Cùng một quá trình đào tạo phải đạt được những kết quả mong muốn gần giống nhau.Tính khách quan: Có các tiêu chí đánh giá kết quả học tập rõ ràng, khách quan, kịp thời về định lượng và cả định tính.Hệ thống hóa: Chương trình hóa hoạt động từ lúc thăm dò nhu cầu xã hội, tuyển sinh, học tập đều được tiến hành theo những quy trình Tác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đạiƯu điểm của công nghệ dạy học hiện đại :Nâng cao năng suất và hiệu quả của dạy học.Cho phép cá thể hóa giáo dục: người học có thể học mọi lúc, mọi nơi.Tăng cường sự bình đẳng trong giáo dục : bình đẳng trong quan hệ thầy trò.Góp phần làm phong phú và hoàn thiện hơn cơ sở khoa học của dạy học, tạo cho nó những nền tảng khoa học vững chắc. Tác giả: Hồ Viết Hà3. Công nghệ dạy học hiện đạiNhược điểm của công nghệ dạy học hiện đại :Phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất và con người.Chỉ áp dụng được cho một số môn học cụ thể.Tác giả: Hồ Viết Hà4. Một số xu thế của dạy học hiện đạiXu thế tổng quát của dạy học hiện đạiHọc tập thường xuyên và học tập suốt đời.Một số xu thế của dạy học hiện đạiNhững phương pháp dựa vào người học và hoạt động của người học, đó chính là những phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Xu hướng tăng cường sự tương tác, hợp tác và cạnh tranh, tham gia và chia xẻ trong các quan hệ giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau giữa cá nhân và nhóm, giữa nhóm và tập thể lớp.Tác giả: Hồ Viết Hà4. Một số xu thế của dạy học hiện đạiMột số xu thế của dạy học hiện đạiXu hướng tăng cường sự tương tác, hợp tác và cạnh tranh, tham gia và chia xẻ trong các quan hệ giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau giữa cá nhân và nhóm, giữa nhóm và tập thể lớp.Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, điện tử, kỹ thuật số. . . trong thiết kế và tổ chức quá trình dạy học là xu thế mạnh mẽ trong hiện đại hóa và tiêu chuẩn hóa.Toàn cầu hóa kinh tế dẫn tới hội nhập, Tác giả: Hồ Viết Hà5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMột số khái niệm :Giáo án điện tửBài giảng điện tửGiáo trình điện tử5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMột số khái niệm :Tác giả: Hồ Viết HàBài giảng điện tử được hiểu là toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh cùng các phương tiện dạy và học (như tranh ảnh, biểu bảng, biểu đồ các video - clip...) của một tiết học, được số hoá và cài đặt vào máy vi tính dưới dạng một chương trình nhằm thực hiện mục đích của quá trình dạy học đã đặt ra 	Vương Đình ThắngKN1 :bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức dạy học mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh đều được "chương trình hoá" do giáo viên điều khiển thông qua môi trường Multimedia do máy vi tính tạo ra 	Lê Công TriêmKN2 :5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMột số đặc trưng cơ bản của bài giảng điện tửBài giảng điện tử là một chương trình hỗ trợ đồng thời cho hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò.Bài giảng điện tử bao gồm một hệ thống kiến thức cơ bản, cần thiết mà sinh viên cần nắm vững.Bài giảng điện tử còn là tài liệu đắc lực giúp sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu Tác giả: Hồ Viết HàBài giảng điện tử	- Một chương trình dạy học được số hoá và cài đặt vào máy vi tính.	- Thể hiện toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh	- Được giáo viên điều khiển theo tiến trình dạy học	- Kết hợp cùng với các phương pháp, phương tiện dạy học cụ thể, với hình thức tổ chức dạy học thích hợp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học 5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ	Thiết kế BGĐT là :	- Trình bày lên tài liệu điện tử toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học. 	- Kế hoạch đó được multimedia hóa một cách chi tiết giúp người dạy thuận lợi trong việc truy xuất các tài liệu liên quan trong khi tham khảo.	- Có cấu trúc chặt chẽ và logic được quy định bởi cấu trúc của bài học 5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ	* Những điểm cần lưu ý về BGĐT :	- Tính đa phương tiện. 	- Tính tương tác.	- Tính tri thức. 5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ* Một bài dạy học theo công nghệ cần đáp ứng :Là một bài dạy giáp mặt đạt chuẩn mực sư phạm,Là một bài dạy (từ xa) qua mạng (LAN, WAN,), người học có thể tái hiện đầy đủ những gì giáo viên cung cấp. 5. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬII. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Thứ nhất, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học sẽ khiến máy tính trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình dạy học:Khả năng biểu diễn thông tin Khả năng giải quyết trong một khối thống nhất các quá trình thông tin, giao lưu và điều khiển trong dạy học.Đáp ứng tính lặp lại trong dạy học.Khả năng mô hình hóa các đối tượng.Khả năng lưu trữ và khai thác thông tin II. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học có thể hỗ trợ cho nhiều hình thức dạy học khác nhau như : Dạy học giáp mặt (face to face);Dạy học từ xa (distance learning); Phòng đào tạo trực tuyến (online training lab);Học dựa trên công nghệ web (web based training);Học điện tử (e-learning)... đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của các thành phần khác nhau trong xã hội.II. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học dẫn đến việc giao cho máy tính thực hiện một số chức năng của người thầy giáo ở những khâu khác nhau của quá trình dạy học III. Đổi mới phương pháp dạy họcTrong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, cần lưu ý các điểm sau đây::Hoạt động nhiều hơnThảo luận nhiều hơnSuy nghĩ nhiều hơnThực hành nhiều hơn IV. Đổi mới phương pháp dạy học với sự hỗ trợ của CNTTVới lĩnh vực dạy nghề, hai góc độ, đó là:Thứ nhất, công nghệ thông tin là một công cụ hỗ trợ hiệu quả việc dạy học hiệu quả và được áp dụng cho cả hai đối tượng giáo viên và học sinh. Thứ hai, công nghệ thông tin giúp giáo viên và học sinh thực hiện được những ý tưởng, công việc trước đây không làm được hoặc làm không có hiệu quả V. Một số mô hình ứng dụng CNTTXây dựng thư viện điện tửHỗ Trợ dạy học qua giáp nậtHỗ trợ dạy học từ xaDạy học theo phương thức OLTLVI. Đều kiện cần có khi ứng dụng CNTT Về cơ chế Về nhân lực Hỗ Trợ dạy học qua giáp mặt Hỗ trợ dạy học từ xaDạy học theo phuong thức OLTLwww.danavtc.edu.vnThank You !Mét ph­¬ng tiÖn d¹y häc ph¶i chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin d¹y häcCông việc của nhóm:Thống kê tất cả các phương tiện Giáo viên đang sử dụng trong quá trình dạy họcThời gian: Làm việc nhóm: 10’Trình bày: 5‘/nhómYêu cầu sản phẩm:Chuẩn bị trình bày bằng file Powerpint, trình chiếu và phân tíchPhiếu giao bài tập nhóm _ Bài tập 2.c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc C¸c tµi liÖu ph¸t t¹i líp¸p phÝch qu¶ng c¸oB¶ng tr×nh bµy, c¸c s¬ ®å C¸c m« h×nhVËt thùc (kh¸c m« h×nh)B¶ng viÕt phÊnB¶ng tr¾ng B¶ng bäc nØGiÊy khæ réngM¸y chiÕu h¾tPhim ¶nh (Video, TV)C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o m¸y vi tÝnh trän gãiS¸ch, t¹p chÝ th­êng kú tham kh¶o

File đính kèm:

  • pptMot_so_van_de_ve_bai_giang_dien_tu.ppt