Bài giảng Cơ chế xác định giới tính (tiếp)

- Có mấy loại tinh trùng và trứng

được tạo ra qua giảm phân ?

- Tinh trùng mang NST giới tính

nào với trứng để tạo hợp tử phát triển

thành con trai hay con gái ?

Tại sao tỉ lệ con trai và con gái

sơ sinh là xấp xỉ 1 : 1 ?

- Giới tính được xác định vào lúc nào ?

Sinh con trai hay gái là do người mẹ

có đúng không ?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Cơ chế xác định giới tính (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỐMẸCƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNHCác em nêu sự khác nhau về NST giới tính của Ruồi dấm đực và Ruồi dấm cái ?I. NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNHx2323Trong hình trên cặp NST nào là cặp NST giới tính?Hình Bộ NST ở ngườiNST GIỚI TÍNH THƯỜNG CÓ Ở TẾ BÀO NÀO ?Ví dụ : 44A +XX = nữ	44A +XY = namTrong cơ thể, NST giới tínhcó mặt ở cả TB sinh dục lẫnTB sinh dưỡng.So sánh sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?NST GIỚI TÍNHNST THƯỜNGchỉ có 1 cặpCó nhiều cặpCó thể tương đồng(XX) hoặc không tương đồng(XY)Các cặp NST giới tính ở cá thể đực và cái khác nhau.Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồngCác cặp NST thường ở cá thể đực và cái hoàn toàn giống nhau.Mang gen quy định tính trạng đực hay cáiMang gen quy định các tính trạng thườngSO SÁNHSỐ LƯỢNGHÌNH DẠNGCHỨC NĂNGKẾT LUẬN : ở tế bào lưỡng bội (2n) - Có các cặp NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng(ký hiệu là A)-1 cặp NST giới tính : Tương đồng : XXKhông tương đồng : XY- NST giới tính mang gen qui định :+Tính đực, cái+ Các tính trạng thường liên quan đến giới tínhVậy cơ chế NST xác định giới tính như thế nàoII . Cơ chế NST xác định giới tính :- Có mấy loại tinh trùng và trứng được tạo ra qua giảm phân ?- Tinh trùng mang NST giới tínhnào với trứng để tạo hợp tử phát triểnthành con trai hay con gái ?- Giới tính được xác định vào lúc nào ?Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1 : 1 ?Sinh con trai hay gái là do người mẹcó đúng không ?Kết luận :Tính đực, cái được qui định bởi cặp NST giới tínhCơ chế NST xác định giới tính ở người : P : (44A + XX)	x	(44A + XY)Gp : (22A + X)	 (22A + X) (22A + Y)22A + X22A + Y22A + X44A + XXCon gái44A + XYCon traiF1 :Cơ chế TB học của sự xác định giới tính là dựa vào sựtự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tínhtrong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính :Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính ?+ Hooc môn+ Nhiệt độ, cường độ ánh sáng Kết luận : Sự phân hoá giới tính không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp NST giới tính mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường :+ Môi trường trong : hooc môn+ Môi trường ngoài : nhiệt độ, ánh sáng , nồng độ CO2  Tại sao người ta điều chỉnh tỷ lệ đực cái ở vật nuôi ? Cho ví dụ ?Chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực, cái phù hợp với mục đíchsản xuất.Ý nghĩaCâu 1 : Tìm các chữ cái phù hợp điền vào chỗ trống thay chocác số 1,2,3 để hoàn chỉnh hình : Cơ chế NST xác định giới tính ở người.Câu 2 : Hoàn thành bảng sau : Sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tínhNST giới tínhNST thường1.Tồn tại một cặp trong tế bào lưỡng bội2. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng3. Mang gen qui định tính trạng thường của cơ thể.1. Tồn tại với số cặp > 1 trong tế bào lưỡng bội2. Tồn tại thành từng cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY)3. Chủ yếu mang gen qui định giới tínhcủa cơ thể.1234544A + XY22A + X44A + XX22A + X22A + Y44A + XX44A + XYKẾT THÚC BÀI HỌC

File đính kèm:

  • pptTiet_13_Co_che_xac_dinh_gioi_tinh.ppt
Bài giảng liên quan