Bài giảng Công nghệ lớp 11 - Bài 16: công nghệ chế tạo phôi

Quá trình đúc trong khuôn cát gồm:

B1: Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn

 

Mẫu : làm bằng gỗ hoặc nhôm

Vật liệu làm khuôn : Cát (70-80%),Chất dính kết (10-20%),nước

B2:Tiến hành làm khuôn

B3: Chuẩn bị vật liệu nấu

B4: Nấu chảy và rót KL lỏng vào khuôn

Vật đúc sử dụng ngay được gọi là chi tiết đúc .

Vật đúc phải qua gia công cắt gọt gọi là phôi đúc .

 

ppt30 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ lớp 11 - Bài 16: công nghệ chế tạo phôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BÀI 16: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔICÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚCBản chất Đúc là rót kim loại lỏng vào lòng khuôn, sau khi kim loại kết tinh và nguội người ta nhận được đúc có hinh dạng và kích thước của lòng khuônRót kim loại vào lòng khuônƯu nhược điểmƯu điểmĐúc được tất cả các kim loại và các hợp kim khác nhauĐúc được các vật có khối lượng rất nhỏ và rất lớnĐúc được các vật có hình dạng và kết cấu bên ngoài và bên trong phức tạpNhiều phương pháp đúc hiện đại có độ chính xác và năng suất rất caoNhược điểmPhương pháp đúc có thể tạo ra các khuyết tật như:- Rỗ khí- Rỗ xỉ- Không điền đầy hết lòng khuôn- Vật đúc bị nứtCông nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát Qui trình gồm các bước chính sau đây:Chuaån bò maãu vaø vaät lieäu laøm khuoânChuaån bò vaät lieäu naáuTieán haønh laøm khuoânNaáu chaûykim loaïiKhuoân ñuùcSaûn phaåm ñuùcQuá trình đúc trong khuôn cát gồm:B1: Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuônMẫu : làm bằng gỗ hoặc nhômVật liệu làm khuôn : Cát (70-80%),Chất dính kết (10-20%),nướcB2:Tiến hành làm khuônB3: Chuẩn bị vật liệu nấuB4: Nấu chảy và rót KL lỏng vào khuônVật đúc sử dụng ngay được gọi là chi tiết đúc . Vật đúc phải qua gia công cắt gọt gọi là phôi đúc .Vật liệu làm khuônCát Chất dính kết và nước MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTKhuônMẫuLàm mẫu và khuôn dưới MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTCát áoPhủ lớp cát áo(Cát mịn ) MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTCát đệmPhủ cát đệm tạo lòng khuôn MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTChày đầmĐầm chặt cát MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTGạtGạt phẳng cát MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTLật khuônLậtkhuôn MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTKhuôn dướiKhuôn trênChốtLàm Khuôn trênvà chốt MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTĐậu ngótĐậu rótLắp đậu rót và đậu ngót MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTĐổ vật liệu đầm chặtRút đậu ngót và đậu rót raĐổ vật liệu vào đầm chặt và rút đậu ngót và đậu rót MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTBỏ hòm khuôn trênTạo đường dẫnTháokhuôn trên và tạo đườngdẫn để rót KLL MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTBỏ mẫu ra khỏi khuônRút mẫu ra khỏi Khuôn tạo lòng khuôn MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTĐặt hòm khuôn trên và chốt lại MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTĐổ kim loại nóng chảy qua đậu rót MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTTháo khuôn lấy sản phẩm đúc MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTSản phẩm đúcSản phẩm sau khi gia công cắt gọt MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁTCÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ÁP LỰCBản chấtNgoại lựcKim loại dẻoHình dạng kích thước như ýCó nhiều phương pháp gia công áp lực khác nhauRèn tự doDập thể tích (rèn khuôn)Ưu nhược điểmƯu điểm- Có cơ tính cao- Dập thể tích dễ cơ khí hóa và tự động hóa- Tạo được phôi có độ chính xác cao về hình dạng và kích thước- Tiết kiệm kim loại, giảm chi phí cho gia công cắt gọt Nhược điểm- Khoâng taïo ñöôïc vaät theå coù hình daïng keát caáu phöùc taïp hoaëc quaù lôùn Khoâng cheá taïo ñöôïc phoâi töø vaät lieäu coù tính deûo keùm( gang) - Reøn töï do coù ñoä chính xaùc vaø naêng suaát thaáp , ñieàu kieän laøm vieäc naëng nhoïcCÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀNBản chất + Hàn là phương pháp nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy, sau khi kim loại kết tinh sẽ tạo thành mối hànƯu nhược điểmƯu điểmTiết kiệm kim loạiNối được các kim loại có tính chất khác nhauTạo được các chi tiết có hình dạng và kết cấu phức tạpMối hàn có độ bền cao và kínGiảm được tiếng động khi sản xuấtNhược điểmChi tiết hàn dễ bị cong, vênh, nứtDo nung nhanh và nguội nhanh nên hay tập trung ứng suất trong quá trình hàn nếu có bọt khí thì mối hàn không chất lượngHaøn hoà quang tayHaøn hôi (haøn khí)Tàu con thoi Challenger đã gặp tai nạn chỉ 73 giây sau khi phóng, gây ra cái chết của 7 nhà du hành vũ trụ Hoa Kỳ. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do vết hàn ở khoang nhiên liệu rắn bên phải của tên lửa đẩy bị thủng. 

File đính kèm:

  • pptBAI_16_CONG_NGHE_CHE_TAO_PHOI.ppt