Bài giảng Công nghệ lớp 11 - Bài 16: Công nghệ chế tạophôi (Tiết 1)

Như thế nào là đúc?

 .Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn, KL kết tinh và nguội sản phẩm có hình dạng, kích thước của lòng khuôn.

 .Có nhiều phương pháp đúc khác nhau:

 + Đúc trong khuôn cát.

 + Đúc trong khuôn kim loại

 

ppt42 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ lớp 11 - Bài 16: Công nghệ chế tạophôi (Tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 16. Công nghệ chế tạophôi (Tiết 1)Một số sản phẩm đúc? Em hãy kể tên một số sản phẩm đúc mà em biết?? Như thế nào là đúc? .Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn, KL kết tinh và nguội sản phẩm có hình dạng, kích thước của lòng khuôn. .Có nhiều phương pháp đúc khác nhau: + 	Đúc trong khuôn cát. + 	Đúc trong khuôn kim loại? Trong thực tế các vật liệu nào có thể đúc? - Nhiều phương pháp đúc hiện đại có độ chính xác và năng suất rất cao.	? Đúc có thể tạo ra vật có hình dạng và kích thước như thế nào?- Đúc được tất cả các kim loại và các hợp kim khác nhau.-Đúc được các vật có khối lượng rất nhỏ và rất lớn.- Đúc được các vật có kết cấu bên trong và bên ngoài phức tạp.Phương pháp đúc có thể tạo ra các khuyết tật như: -	Rỗ khí. -	Rỗ xỉ. -	Không điền đầy lòng khuôn. -	Vật đúc bị nứt? Muốn đúc một vật người ta phải làm những việc gì? Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuônTiến hành làm khuônKhuôn đúcSản phẩm đúcChuẩn bị vật liệu nấuNấu chảy kim loạiRót kim loại lỏngvào khuôn.Sơ đồ quá trình đúc trong khuôn cát ? Mẫu được làm bằng vật liệu gì? Nó có hình dạng và kích thước như thế nào?-Mẫu:làm bằng gỗ hoặc nhôm,hình dạng, kích thước giống chi tiết cần đúc Bước1.Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn? Thành phần của khuôn cát gồm những chất gì ? -Khuôn cát: +cát khoảng: 70 - 80%+Chất dính kết (đất sét):10 - 20%+nuớcBước 2: Tiến hành làm khuôn.? Vì sao phải có chất dính kết, chỉ có cát có làm được khuôn không? Có đúc được không? MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTBước 2: Tiến hành làm khuôn.? Hãy mô tả quá trình làm khuôn?- Đặt mẫu vào trong và chèn hỗn hợp cát, lấy vật mẫu lòng khuôn có hình dạng kích thước như vật đúcBước 3: Chuẩn bị vật liệu nấu.-Gang, chất trợ dung (đá vôi)-Nhiên liệu đốt: than đáBước 4: Nấu chảy kim loại và rót kim loại lỏng vào khuônMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁT-Bước 4: Nấu chảy kim loại và rót kim loại lỏng vào khuôn? Quá trình này được thực hiện như thế nào? ? Vật đúc có thể sử dụng ngay hay không? - Kim loại nấu chảy rót vào khuônVật đúc: + chi tiết đúc: quả tạ, lưỡi cày,nồi gang, + phôi đúc: phôi bánh răng, phôi trục xe, - Kim loại kết tinh được vật đúcMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTMÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC KHUÔN CÁTBGhép các chi tiết với nhau bằng bu lông và đai ốcCRót kim loại lỏng vào khuôn, kim loại kết tinh thu được vật đúcADùng ngoại lực tác dụng làm kim loại biến dạng dẻoTRẮC NGHIỆMBản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc là:C* Hãy sắp xếp đúng các bước tiến hành đúc trong khuôn cát:-Tiến hành làm khuôn-Nấu chảy và rót kim loại lỏng vào khuôn-Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn-Chuẩn bị vật liệu nấuB2B3B1B4XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠNQUÝ THẦY CÔ

File đính kèm:

  • pptBai_16_Cong_nghe_che_tao_phoi_Tiet_1.ppt