Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Bài 19: Tự Động Hoá Trong Chế Tạo Cơ Khí

Mục tiêu:

1. Biết được các khái niệm MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG

2. Biết được các biện pháp bảo đảm sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 2726 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Bài 19: Tự Động Hoá Trong Chế Tạo Cơ Khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT – ÚC HÀ NỘIMÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11	TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍBÀI 19Mục tiêu:1. Biết được các khái niệm MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG2. Biết được các biện pháp bảo đảm sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.1I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGMáy tự độnga. Khái niệm.BÁN NƯỚCMáy tự động là gì?MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG2I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGĐẾM XIỀNMáy tự động là gì?Máy tự độnga. Khái niệm.MÁY ĐẾM XIỀN3I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGMáy tự động là gì?Máy tiện thườngMáy tự độnga. Khái niệm.Máy tiện CNC4I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGMáy tự động là gì?	Là loại máy hoàn thành một nhiệm vụ theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.Máy tự độnga. Khái niệm.5I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGKể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?Máy CNC (tiện, phay, khoan,.. )Cắt thép tự độngMáy tự độnga. Khái niệm.6I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGKể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?Máy CNC (tiện, phay, khoan,.. )Máy tự độnga. Khái niệm.7I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGMáy hàn tự độngKể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?Máy tự độnga. Khái niệm.8I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGKể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?Máy cắt bằng plasmaMáy cắt bằng laserMáy tự độnga. Khái niệm.9I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGMáy khoan tự độngKể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?Máy tự độnga. Khái niệm.10I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG- Máy tự động cứng: là máy điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu CAM- Máy tự động mềm: Chương trình điều khiển được số hóa nên có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công được các chi tiết khác nhau ( máy CNC).Máy tự độngb. Phân loại.11I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGMáy tự độngb. Phân loại.Đây là gì?Thuộc loại máy tự động nào?12I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG2. Người máy công nghiệp ( Robot)a. Khái niệmNgười máy công nghiệp là gì?13I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG Là một máy tự động mềm đa chức năng, có khả năng thay đổi chuyển động, xử lí thông tin,2. Người máy công nghiệp ( Robot)a. Khái niệmNgười máy công nghiệp là gì?14I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG2. Người máy công nghiệp ( Robot)b. Công dụngRobot dùng ở đâu ?Robot thám hiểm mặt trăngRobot trong dây chuyền sản xuất15I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNGDùng trong các dây chuyền sản xuất.Thay thế con người làm việc trong những điều kiện nguy hiểm và độc hại.2. Người máy công nghiệp ( Robot)b. Công dụngRobot dùng ở đâu ?16I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG2. Người máy công nghiệp ( Robot)b. Công dụngRobot dùng ở đâu ?17I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG3. Dây chuyền tự động.a. Khái niệm.Lập quy trình công nghệ chế tạo CHỐT CỬA?PhôiChốt cửaTiệnKhoanMàiMáy số 1 (Máy tiện)Máy số 2 (Máy Khoan)Máy số 3 (Máy Mài)Rôbôt 1Rôbôt 2Rôbôt 3Băng chuyền18I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG3. Dây chuyền tự động.a. Khái niệm.Dây chuyền tự động là gì?PhôiChốt cửaTiệnKhoanMàiMáy số 1 (Máy tiện)Máy số 2 (Máy Khoan)Máy số 3 (Máy Mài)Rôbôt 1Rôbôt 2Rôbôt 3Băng chuyềnLà tổ hợp của các máy tự động và rôbốt được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.quy trình công nghệ chế tạo CHỐT CỬA19I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG3. Dây chuyền tự động.b. Công dụngDây chuyền chế tạo động cơ trên ô tô20I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG3. Dây chuyền tự động.b. Công dụngNâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.Công dụng của DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG?21II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.Trong sản xuất cơ khí có các hoạt động sản xuất nào? Chất thải tương ứng của các hoạt động đó?ĐÚCRÈN22II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.Trong sản xuất cơ khí có các hoạt động nào ? Chất thải tương ứng của các hoạt động đó?CẮT GỌT23II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm môi trường như thế nào?Ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp bách hiện nay.Dầu mỡ, các chất bôi trơn, làm nguội, các chất phế thải trong sản xuất cơ khí không được xử lí tốt sẽ gây ô nhiễm đất đai, nguồn nước.24II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm môi trường như thế nào?25II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm môi trường như thế nào?26II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.Là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.Sự phát triển bển vững là gì?27II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.Có các biện pháp xử lí chất thải tốt.Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, tích cưc trồng cây xanh,Các biện pháp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí?2829

File đính kèm:

  • pptBai_19_Tu_dong_hoa_trong_che_tao_co_khi.ppt