Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Bài 27: Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu Và Không Khí Trong Động Cơ Xăng

Để duy trì hoạt động của động cơ đốt trong cần phải đưa được nhiên liệu và không khí mới vào động cơ, đưa khí đã cháy ra môi trường và các quá trình diễn ra phải tuân theo một quy luật nhất định. Để làm việc này cần có hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.

 

ppt38 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 1585 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Bài 27: Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu Và Không Khí Trong Động Cơ Xăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Để duy trì hoạt động của động cơ đốt trong cần phải đưa được nhiên liệu và không khí mới vào động cơ, đưa khí đã cháy ra môi trường và các quá trình diễn ra phải tuân theo một quy luật nhất định. Để làm việc này cần có hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.Vấn đề đặt ra :Chương 6CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Công nghệ 11BÀI 27:HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGIt’s pleasure to welcome you on the showBài 27:HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG2. Về kĩ năng. Đọc được sơ đồ khối của hệ thống. Về kiến thức. Chúng ta cần nắm được: Nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăngBài 27: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGI. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠIII. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍIII. HỆ THỐNG PHUN XĂNG1. Nhieäm vuï:I. NHIEÄM VUÏ VAØ PHAÂN LOAÏIỞ mỗi chế độ làm việc, động cơ phải được cung cấp hòa khí có lượng và tỉ lệ hòa trộn (xăng và không khí) khác nhauLà hòa khí (hỗn hợp xăng và không khí) NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠINhiệm vụBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGVới động cơ xăng thì khí nạp vào xilanh là khí gì?Ví dụ xe chạy nhanh, chậm, chở nhẹ, chở nặng ... Thì hòa khí có gì khác nhau không?Vậy nhiệm vụ của hệ thống là gì?NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiI. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI1. Nhiệm vụ: Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh của động cơ dưới dạng hòa khí, với lượng và tỉ lệ hòa trộn phù hợp với chế độ làm việc của động cơ.2. Phân loại: (theo cấu tạo bộ phận tạo thành hòa khí)Dùng bộ chế hòa khíDùng vòi phun ( HT phun xăng)Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí (Hệ thống nhiên liệu)Phun xăng vào đường ống nạpPhun xăng trực tiếp vào xilanhBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGCó mấy loại cung cấp nhiên liệu?Cung cấp xăng có 2 loại:Loại tự chảyLoại cưỡng bứcLoại tự chảy: Thùng xăng đặt cao hơn BCHK nên không cần bơm xăngLoại cưỡng bức: Thùng xăng đặt thấp hơn BCHK nên phải dùng bơm để bơm xăng lên BCHKII- HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG1. Cấu tạo:HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBầu lọc khíBộ chế hòa khí I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiII. HỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾHÒA KHÍCấu tạoCấu tạo:Sơ đồ khối của hệ thốngThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ chế hoà khíBầu lọc khíXilanhCác chi tiết chính :Thùng xăng: chứa xăngBầu lọc xăng: Lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiII. HỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾHÒA KHÍCấu tạoBơm xăng: Hút xăng từ thùng xăng đưa tới bộ chế hòa khí.Bầu lọc khí: Lọc sạch bụi bẩn lẫn trong không khíBộ chế hòa khí: Hòa trộn xăng với không khí tạo thành hòa khí theo tỉ lệ thích hợp với yêu cầu phụ tải của động cơ.Bài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGII. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍ2. Nguyên lí làm việc.II. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ chế hoà khíBầu lọc khíXilanhĐường xăngĐường không khíĐường hoà khíBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcXăng : Khi động cơ làm việc, bơm xăng hút xăng từ thùng xăng  Bầu lọc  BCHKKhông khí : Trong kỳ nạp không khí được hút từ bên ngoài  Bầu lọc khí  BCHKTại BCHK xăng và không khí hòa trộn với nhau theo tỉ lệ thích hợp  Ống nạp  Xy lanh của động cơ.Hãy trình bày đường vận chuyển xăng?Trong kì nạp của động cơ xăng 4 kỳ áp suất của xilanh ntn?  không khí sẽ đi ntn?Xăng và không khi được trộn ở đâu? Lúc nào?Sơ đồ tham khảoBỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢNKhông khíXăngSơ đồ nguyên lý của bộ chế hòa khí đơn giảnBộ chế hoà khíPX1:Bầu phao2: Jíclơ chính.3: Vòi phun4: Họng khuyếch tán.6: Bướm ga7: Ống hút 8: Phao xăng9: Van kim. 10: Bướm gió.BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN 1. Cấu tạo.BOÄ CHEÁ HOØA KHÍ ÑÔN GIAÛN 2. Nguyeân lyù laøm vieäc.PTại buồng phao: xăng bị hút vào HKT mức xăng giảm  phao xăng hạ thấp xuống  Van kim mở ra cho xăng chảy vào  mức xăng tăng lên  phao xăng nổi lên na6nh kim lên  van kim đóng lại.Trong kỳ nạp, px giảm  không khí được hút từ bên ngoài  bầu lọc khí  họng khuyếch tán (HKT). Vì tiết diện HKT bị thu hẹp  vận tốc dòng khí tăng  PTĨNH giảm  xăng bị hút tư buồn phao  jích lơ  vòi phun  HKT, Tại đây xăng bị xé nhỏ ra, hòa trộn với không khí tạo thành hòa khí  đường ống nạp  xy lanh của động cơ.BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN Khi bướm ga mở lớn dòng khí vào xăng được hút vào nhiều. Tốc độ động cơ tăng.Khi mở lớn bướm ga sẽ như thế nào?BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢNKhi đóng bướm gió độ chân không ở họng khuyếch tán lớn, xăng hút vào nhiều. Hỗn hợp đậm, động cơ dễ khởi độngKhi đóng bướm gió sẽ như thế nào?Chế hòa khíMức độ đậm nhạt của hỗn hợp phụ thuộc vào đâu? Mức độ đậm nhạt của hỗn hợp phụ thuộc vào tỉ lệ hòa trộn giữa chúng gọi là Gk là số kg không khí hòa trộn hết 1 kg xăng Hỗn hợp vừa (chuẩn) Gk =15 kg. Hỗn hợp hơi đậm Gk =13 - 15 kg. Hỗn hợp đậm Gk 16,5 kg.BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢNIII. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG7. Bộ điều khiển phun xăng2. T. bị đo l. lượng k. khíSơ đồ hệ thống phun xăng1234567891. Không khí nạp3. Bướm hỗn hợp4. Xupap nạp5. Vòi phun6. Tín hiệu điều khiển phun8. Các tín hiệu c. biến vào bộ xử lý9. Xăng từ bơm chuyểnHEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG1. Lá van lật; 2. Bộ điều khiển điện từ; 3. Lá cản giảm chấn; 4. Vòi phun; 5. Thùng xăng; 6. Bơm xăng; 7. Lọc xăng; 8. Bộ điều chỉnh áp suất; 9. Khoá khởi động; 10. Rơle nhiệt thời gian; 11. Vòi phun khởi động lạnh; 12. Cảm biến đo nhiệt độ động cơ; 13. Bướm ga; 14. Rơle nhiệt; 15. Đường bổ sung không khí.HỆ THỐNG PHUN XĂNGThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơSơ đồ tham khảoBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG Cấu tạo:Sơ đồ khối của hệ thốngNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo: Caáu taïo:Sô ñoà khoái cuûa heä thoángHEÄ THOÁNG PHUN XAÊNGThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơCaùc chi tieát chính (Sgk)Boä caûm bieán : ño caùc thoâng soá nhö t0 ñoäng cô, toác ñoä quay cuûa truïc khuyûu, ñoä môû cuûa böôùm ga, ...Boä ñieàu khieån phun: tieáp nhaän thoâng tin töø boä caûm bieán ñeå xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô töø ñoù ñieàu khieån cheá ñoä phun cuûa voøi phun sao cho hoøa khí taïo thaønh coù tæ leä hoøa troän phuø hôïp vôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô.Các cảm biếnBộ điều khiển phunBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CÕ XĂNGCác chi tiết chính (Sgk)Bộ cảm biến : đo các thông số như t0 động cơ, tốc độ quay của trục khuỷu, độ mở của bướm ga, ...Bộ điều khiển phun: tiếp nhận thông tin từ bộ cảm biến để xác định chế độ làm việc của động cơ từ đó điều khiển chế độ phun của vòi phun sao cho hòa khí tạo thành có tỉ lệ hòa trộn phù hợp với chế độ làm việc của động cơ.NHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo: Caáu taïo:Sô ñoà khoái cuûa heä thoángHEÄ THOÁNG PHUN XAÊNGThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơBoä ñieàu chænh aùp suaát: töï ñoäng ñieàu chænh aùp suaát trong voøi phun, giöõ cho noù luoân coù moät giaù trò nhaát ñònh trong suoát thôøi gian ñoäng cô laøm vieäc...Voøi phun: phun xaêng vaøo ñöôøng oáng naïp döôùi söï ñieàu khieån cuûa boä ñieàu khieån phunBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CÕ XĂNGNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo: Nguyeân lyù laøm vieäc:HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNGThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơCaûm nhaän t0, toác ñoä quay TK, ...Caûm nhaän ñoä môû böôùm ga, aùp suaát khí, ...Khi ñoäng cô laøm vieäc, bôm xaêng cuøng vôùi BÑC aùp suaát giöõ cho xaêng trong voøi phun luoân coù aùp suaát nhaát ñònhCaùc boä caûm bieán ño caùc thoâng soá roài göûi thoâng tin tôùi boä ñieàu khieån phun.Bài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo:Nguyên lý làm việc Nguyeân lyù laøm vieäc:HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNGThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơBoä ñieàu khieån phun seõ xöû lyù thoâng tin vaø ñieàu khieån voøi phun phun xaêng vaøo ñöôøng oáng naïp ñeå hoøa troän vôùi khoâng khí taïo thaønh hoøa khí coù tæ leä phuø hôïp vôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô.Bài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo:Nguyên lý làm việc Nguyeân lyù laøm vieäc:HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNGThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơTrong kyø naïp, do söï cheânh aùp, hoøa khí trong oáng naïp ñöôïc huùt vaøo trong xy lanh cuûa ñoäng cô.Ñoàng thôøi khoâng khí töø beân ngoaøi ñöôïc huùt qua baàu loïc khí vaøo oáng naïp thap theá cho löôïng hoøa khí vöøa naïp vaøo trong xy lanhBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo:Nguyên lý làm việcÖu vaø nhöôïc ñieåm:HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNGNhöôïc ñieåm : 	Caáu taïo phöùc taïp, ñoä tin caäy khoâng caoÖu ñieåm : Taïo hoaø khí coù tæ leä hoaø troän phuø hôïp vôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô  quaù trình chaùy dieãn ra hoaøn haûo hôn  taêng hieäu xuaát cuûa ñoäng cô, giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng.Ñoäng cô vaãn laøm vieäc bình thöôøng khi bò nghieân, thaâïm chí bò laätThùng xăngBầu lọc xăngBơm xăngBộ điều chỉnh áp suấtVòi phunCác cảm biếnBộ điều khiển phunBầu lọc khíĐường ống nạpXilanh động cơSô ñoà tham khaûoBài 27 : HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNGNHIỆM VỤ VÀPHÂN LOẠINhiệm vụPhân loạiHỆ THỐNGNHIÊN LIỆUDÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍCấu tạoNguyên lí làm việcHỆ THỐNGPHUN XĂNGCấu tạo:Nguyên lý làm việc Ưu và nhược điểm:PHIM1. Nhiệm vụ: Cung cấp vào xilanh của động cơ dưới dạng., với hòa trộn phù hợp với chế độ làm việc của động cơ.TÓM TẮT BÀI HỌCnhiên liệu và không khí sạchhòa khílượng và tỉ lệ2. Phân loại: (theo cấu tạo bộ phận tạo thành hòa khí)Dùng bộ chế hòa khíDùng vòi phun ( HT phun xăng)Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí (Hệ thống nhiên liệu)Phun xăng vào đường ống nạpPhun xăng trực tiếp vào xilanh1234563 – Bơm xăng6 – Đường ống nạpQuan sát hình vẽ sau:Đặt tên cho các bộ phận từ 161- Bình chứa xăng2 – Bình lọc xăng4 – Bầu lọc khí5- Bộ chế hòa khí7. Bộ điều khiển phun xăng2. T. bị đo l. lượng k. khíSơ đồ hệ thống phun xăng1234567891. Không khí nạp3. Bướm hỗn hợp4. Xupap nạp5. Vòi phun6. Tín hiệu điều khiển phun8. Các tín hiệu c. biến vào bộ xử lý9. Xăng từ bơm chuyểnThùng xăngBơm xăngBầu lọc xăngXi lanhBầu lọc khíBộ chỉnh áp suấtVòi phunĐường ống nạpCác cảm biếnBộ điều khiển phunSơ đồ khối hệ thống phun xăngXIN CHAØO TAÏM BIEÄTWe wish all friends in our class many achievementsGood bye! See you again

File đính kèm:

  • pptbai_17cong_nghe_cat_got_kim_loai.ppt