Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Danh Hoàng Thiện - Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh

I. KHÁI NIỆM:

1/ Hình chiếu phối cảnh là gì?

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép

chiếu xuyên tâm (H 7.2)

Đặc điểm của h/c phối cảnh:

Cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống

như khi quan sát trong thực tế(xem H 7.1,7.3)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Danh Hoàng Thiện - Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
tr­êng THpt NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o VÒ dù giê LíP 11A2DTNT HUYØNH CÖÔNGgi¸o viªn: DANH HoµNG THIÖNTæ : Lý- KÜ THUËT c«ng nghIÖPBµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHNgôi nhà được vẽ theo phương pháp nào?a) Hình chiếu vuông gócb) Hình cắt, mặt cắtc) Hình chiếu trục đod) Không phải phương pháp nào trên đâyGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGBµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGI. KHÁI NIỆM:1/ Hình chiếu phối cảnh là gì?Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phépchiếu xuyên tâm (H 7.2)*Đặc điểm của h/c phối cảnh:Cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát trong thực tế(xem H 7.1,7.3)Hình 7.1Bµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGI. KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH1/Hình chiếu phối cảnh là gì?* Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảchMp vật thểMặt tranhMp tầm mắtĐiểm nhìn-Điểm nhìn:Tâm chiếuChính là mắt người quan sát-Mặt tranh:Mặt phẳng hình Chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng-Mặt phẳng vật thể:Mặtphẳng nằm ngang trên đóđặt các vật thể cần biểu diễn-Mặt phẳng tầm mắt:Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn.-Đường chân trời (tt):Mặt phẳng này cắt mặt tranh theo một đường thẳng. Hình 7.2Ứng dông: HC Phèi CẢnh nhµ cao tÇng2/Ứng dụng hình chiếu phối cảnh:HCPC thường được đặt bên cạnh hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng,để biểu diễn các vật có kích thước lớn như:nhà cửa,cầu đường,đê đậpGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGPhèi CẢnh c«ng trÌNH cÇu,ĐƯỜNGGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGBµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNG3/Các loại hình chiếu phối cảnh:- HCPC 2 điểm tụ-HCPC 1 điểm tụ:Nhận được khi mặttranh song song với một mặt của vật thể.Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụHình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ-HCPC 2 điểm tụ:Nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nàocủa vật thể.Hình 7.3Hình 7.1Bµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGHình chiếu trục đo giá chữ L : Vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằngBµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGII. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH:ttttF’E’D’H’A’B’C’ttF’ttF’E’D’H’A’B’C’ttF’E’D’H’A’B’C’ttF’E’D’H’A’B’C’ I’I’I’Bµi 7:Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHGV: DANH HOÀNG THIỆN: TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNGttF’E’D’H’A’B’C’II. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHI’CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ*CỦNG CỐ:I. KHÁI NIỆM: 1/ Hình chiếu phối cảnh là gì? *Đặc điểm của h/c phối cảnh: * Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảch: 2/Ứng dụng hình chiếu phối cảnh: 3/Các loại hình chiếu phối cảnh:II. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH:*DẶN DÒ:-Về nhà học bài-Đọc phần thông tin bổ sungXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY ,CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptHÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH.ppt