Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 15 - Bài 11: Bản Vẽ Xây Dựng

MỤC TIÊU:

Biết được khái quát về các loại bản vẽ xây dựng

- Biết được các loại hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ nhà

 

ppt5 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 15 - Bài 11: Bản Vẽ Xây Dựng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIẾT: 15BÀI 11: BẢN VẼ XÂY DỰNGMỤC TIÊU:Biết được khái quát về các loại bản vẽ xây dựng- Biết được các loại hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ nhàCâu hỏi:Câu 1: nhận xét hình biểu diễn mặt bằng ngôi nhà, so sánh sự khác nhau của các ký hiệu cầu thang trên mặt bằng tầng 1 và tầng 2?Câu 2: Tìm hiểu mặt đứng, so sánh sự khác nhau giữa mặt đứng ngôi nhà với các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ngôi nhà?Câu 3: tìn hiểu hình cắt, so sánh mặt bằng và hình cắt ngôi nhà với các hình cắt của vật thể

File đính kèm:

  • pptbai_11_ban_ve_xay_dung.ppt