Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 27: Khái Khoát Về Động Cơ Đốt Trong

Năm 1885 Đemlơ Chế tạo thành công động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng

Năm 1897 Điêzen đã chế tạo thành công động cơ đốt trong chạy bằng dầu Điê- zen.

Ngày nay tổng năng lượng của động cơ đốt trong tạo ra chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng năng lượng của thế giới nên động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất – đời sống.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 875 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 27: Khái Khoát Về Động Cơ Đốt Trong, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ch­¬ng v:  ®¹i c­¬ng vÒ ®éng c¬ ®èt trongTiÕt 27: kh¸i kho¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trongI. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trongNăm 1860 Giăng Ê chiên lơnoa đã chế tạo ra chiếc động cơ 2 kỳ đấu tiên chạy bằng khí thiên nhiênOtto – Lăng Ghen chế tạo thử động cơ đốt trong chạy bằng khí than 1877.Năm 1885 Đemlơ Chế tạo thành công động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăngNăm 1897 Điêzen đã chế tạo thành công động cơ đốt trong chạy bằng dầu Điê- zen.Ngày nay tổng năng lượng của động cơ đốt trong tạo ra chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng năng lượng của thế giới nên động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất – đời sống.II. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGKhái niệm:	Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh ra nhiệt và quá trình biến đổi nhiÖt năng thành c«ng c¬ häc diễn ra bên trong xi lanh của động cơPhân loạiĐộng cơ pít tôngChuyển động quayChuyển động tịnh tiến Động cơ tua bin khí Động cơ phản lựcPhân loại theo dấu hiệu:Theo nhiên liệu:Động cơ xăngĐộng cơ điêzenĐộng cơ gasTheo số hành trình của pit tông trong 1 chu kì làm việc:Động cơ 4 kìĐộng cơ 2 kìĐộng cơ tuabin khí- động cơ phản lựcĐộng cơ chạy khí gas thiên nhiênĐộng cơ xăngĐộng cơ đốt trong cho máy phát điệnĐộng cơ cho tàu thuyềnIII. Cấu tạo chungCơ cấu trục khuỷu thanh truyềnCơ cấu phân phối khíHệ thống bôi trơnHệ thống làm mátHệ thống cung cấp nhiên liệu và không khíHệ thống khởi độngN¾p m¸yBugiPit- t«ngB¬m n­ícCon ®éiB¸nh ®µTrôc camB¬m dÇu b«i tr¬nC¸c teB¸nh r¨ng ph©n phèi khÝTrôc khuûuThanh truyÒnChèt Pit-t«ngXupp¸p n¹pBé chÕ hoµ khÝXup¸p th¶iCß mæ§òa ®¶yC©u hái cñng cè §éng c¬ ®èt trong lµ g×?- Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh ra nhiệt và quá trình biến đổi nhiÖt năng thành c«ng c¬ häc diễn ra bên trong xi lanh của động cơC©u hái cñng cè2.§C§T th­êng ph©n lo¹i theo dÊu hiÖu chñ yÕu nµo?- Theo nhiên liệu:+. Động cơ xăng+. Động cơ điêzen+. Động cơ gas+. Động cơ 2 kì- Theo số hành trình của pittông trong 1 chu kì làm việc:+. Động cơ 4 kì3. Tr×nh bµy cÊu t¹o chung cña ®éng c¬ ®èt trong?Cơ cấu trục khuỷu thanh truyềnCơ cấu phân phối khíHệ thống bôi trơnHệ thống làm mátHệ thống cung cấp nhiên liệu và không khíHệ thống khởi độngC©u hái cñng cèC©u hái cñng cèDựa vào hình vẽ hãy nêu cấu tạo của động cơ xăng 4 kì,1 xilanh

File đính kèm:

  • pptbai_16.ppt