Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 1: Các hàm số lượng giác

Nhận xét

• Khi x thay đổi, hàm số y = sinx nhận mọi giá trị thuộc đoạn

[-1, 1]. Ta nói tập giá trị của hàm số y = sinx là đoạn [-1, 1].

 

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 24/08/2018 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 1: Các hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BAỉI 1. CAÙC HAỉM SOÁ LệễẽNG GIAÙCGIAÛITÍCH 111/. Haứm soỏ y = sinx vaứ y = cosx 	a/. ẹũnh nghúa : (SGK)yOsinxMxxOsinxMAx(H.1)(b)(a)B Tung ủoọ cuỷa ủieồm M laứ sinx (H.1a)Bieồu dieón x treõn truùc Ox vaứ sinx treõn truùc Oy ta ủửụùc (H.1b). Vaọy haứm soỏ sin laứ quy taộc:	sinx : R  R	 x R yOcosxMAxOcosxMxx(H.2)(b)(a)BTửụng tửù, haứm soỏ y = cosx laứ quy taộc :Cos : R  R x  cosxNhaọn xeựt: Haứm soỏ y = cosx laứ haứm soỏ chaỹn, haứm soỏ y = sinx laứ haứm soỏ leỷb) Tớnh chaỏt tuaàn hoaứn cuỷa caực haứm soỏ y = sinx vaứ y = cosxc) Sửù bieỏn thieõn vaứ ủoà thũ cuỷa haứm soỏ y = sinx●●MkB’ABA’MkB’ABA’●●Haứm soỏ y = sinx, y = cosx laứ nhửừng haứm soỏ tuaàn hoaứn Vụựi chu kyứ 2xy = sinx00-110ẹoà thũ0●●●●●●yx-11Vaọy ta coự baỷng bieỏn thieõn cuỷa haứm soỏ y = sinx treõnNhaọn xeựtKhi x thay ủoồi, haứm soỏ y = sinx nhaọn moùi giaự trũ thuoọc ủoaùn [-1, 1]. Ta noựi taọp giaự trũ cuỷa haứm soỏ y = sinx laứ ủoaùn [-1, 1].2) Haứm soỏ y = sinx ủoàng bieỏn treõn khoaỷng . Tửứ ủoự Do tớnh chaỏt tuaàn hoaứn vụựi chu kyứ , haứm soỏ y = sinx ủoàngBieỏn treõn moói khoaỷng 	Bài học kết thỳc XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN... 

File đính kèm:

  • pptCac_ham_so_luong_giac.ppt