Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

3. Đạo hàm của h.số y = cosx

Định lý 3: Hàm số y = cosx có đạo hàm tại mọi x ∈ R và (cosx)’ = - sinx

Chú ý :

Nếu y = cosu và u = u(x) thì (cosu)’= - u’.sinu

 

 

 

 

ppt24 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 24/08/2018 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THÀNHTỔ TOÁN-TINGV: HỒ ĐĂNG SEN1/-Tính đạo hàm các hàm số sau :Giải :KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ2/-Đạo hàm của hàm số : bằng:3/-Đạo hàm của hàm số : bằng:d)a)Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCCHƯƠNG VDùng máy tính cầm tay tính :Em có nhận xét gì về giá trị củakhi x nhận các giá trị gần điểm 011. Giới hạn của Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCĐịnh lí 1:Ví dụ ; TínhChó ý:Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCBằng định nghĩaHãy tính đạo hàm của hàm số y = sinx1.G/sử Δx là số gia của x. Δy = sin(x + Δx ) - sinx2. Đạo hàm của hàm số y = sinx(sinx)’ = cosx Chú ý :(sinu)’=u’.cosuNếu y = sinu và u = u(x) thìĐịnh lý 2 :Hµm sè y = sin x cã ®¹o hµm t¹i vµBài 3: ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCVí dụ. Tính đạo hàm của các hàm số sau :a) y = sin(x2 + 1)Giải :3. Đạo hàm của h.số y = cosx (cosx)’ = - sinxNếu y = cosu và u = u(x) thì(cosu)’= - u’.sinuĐịnh lý 3: Hàm số y = cosx có đạo hàm tại vàChú ý :Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số sau :Giải :=4.Đạo hàm của hàm số y = tanxĐịnh lý 4 : Hàm số y= tanx có đạo hàm tạivàChú ý. Nếu y= tanu và u=u(x) thìVí dụ. Tính đạo hàm của các hàm số sauGiải==== 5/ Đạo hàm của hàm số y= cot xĐịnh lý 5: Hàm số y = cotx có đạo hàm tại vàChú ý:Nếu y = cotu và u = u (x), ta cóVí dụ. Tính đạo hàm của các hàm số sau :Giải :Cñng cè2/ (sinx)’ = cosx và (sinu)’=u’.cosu 3/ (cosx)’ = - sinx và (cosu)’= - u’.sinuvàvàHÃY CHỌN MỘT TRONG CÁC CÂU SAU:1234Câu 1: Hàm số nào sau đây có đạo hàm là cos2x :ABCD S20 = 620Câu 2: Hàm số nào sau đây có đạo hàm là sin2xABCDCâu 3: Đạo hàm của hàm số : 2sinxcosx là :ABCD2cos2x -2sinxcosxCâu 4: Đạo hàm của hàm số : tan2x là :ABCDKẾT THÚCkÝnh chóc quý thÇy c« søc khoÎchóc c¸c em häctËp tèt

File đính kèm:

  • pptĐạo hàm của HSLG 11A4.ppt