Bài giảng Đại số 11 nâng cao: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

1.Phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác

Ta đã có: at+b=0 (a khác 0)

 at2+bt+c=0 (a khác 0)

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 24/08/2018 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 11 nâng cao: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Kiểm tra bài cũ 1.Nêu các công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản sau:2. Giải các phương trình lượng giác sau:Đáp án:b.Đặt: Ta có:(Hoặc)Đ3.Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản 1.Phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giácTa đó cú: at+b=0 (a khác 0) at2+bt+c=0 (a khác 0) Ví dụ : Phương trình bậc nhất đối với Phương trình bậc hai đối với sinx a. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giácVí dụ1: Giải các phương trình sau:Giải: câu a.b.Ta thấy:Nên:Vậy phương trình đã cho có các nghiệm là: vàLuyện tập : Giải các phương trình sau: a. 2sinx-1=0 c. (sinx-1)(2cos2x-1)=0Đáp án: vàb.b. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác:Ví dụ 2: Giải các phương trình sau: Bài làm:a.Đặt tanx=t, ta có phương trình : t2 – t -2 = 0Phương trình có hai nghiệm t =-1 và t =2 .Do đó: Vậy phương trình đã cho có nghiệm là: BTVN: H1Ví dụ 3: Giải phương trình sau: (Phương trình sinx=2 vô nghiệm vì 2 >1) Bài giải:H2: Giải phương trình sau:Rồi biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác.:CẢM ƠN THẦY GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DếI!

File đính kèm:

  • pptMot so dang phuong trinh luong giac.ppt