Bài giảng Đại số 11 NC tiết 31: Bài tập

III. Tiến Trình Giờ Dạy

1. ổn định lớp

2. kiểm tra bài cũ :

 Câu hỏi : Hs1 : a. thế nào là xác suất của biến cố ?

 b. chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 9 . tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3

 3. nội dung bài giảng

 Hoạt động 1 : Nhận nhiệm vụ thông qua các bài tập : 30-31-32-33

 Hoạt động 2 : Học sinh độc lập giải bài 30 dưới sự hướng dẫn của giáo viên

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 14/08/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 11 NC tiết 31: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết chương trình : 31 Bài Tập 
Ngày dạy :.. Tuần :
I .Mục Tiêu Cần Đạt 
 - Qua bài tập giúp học sinh hiểu rõ hơn về 
 + cách xác định không gian mẫu , kết quả thuận lợi của biến cố 
 + cách tính xác suất của biến cố 
tính được xác suất của biến cố 
xác định được không gian mẫu 
Tích cực trong học tập và phát biểu ý kiến 
II. Chuẩn Bị 
 Gv : Các câu hỏi có liên quan 
 Hs : Giải bài tập trước ở nhà 
III. Tiến Trình Giờ Dạy 
ổn định lớp 
kiểm tra bài cũ : 
 Câu hỏi : Hs1 : a. thế nào là xác suất của biến cố ? 
 b. chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 9 . tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3 
 3. nội dung bài giảng 
 Hoạt động 1 : Nhận nhiệm vụ thông qua các bài tập : 30-31-32-33
 Hoạt động 2 : Học sinh độc lập giải bài 30 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 30 : 
Số các kết quả có thể xãy ra là :
Gọi A là biến cố : “chọn 5 học sinh có số thứ tự từ 001đến 099”
Vậy xác suất :P(A)= 
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 2 : Học sinh độc lập giải bài 31 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 31:
Số các kết quả có thể xãy ra là :
Gọi A là biến cố :”chọn 4 quả cầu có quả đỏ và quả xanh”
 -số cách chọn quả cầu đỏ là 1 
 - số cách chọn toàn quả cầu xanh là : 
Do đó : 
Vậy xác suất : P(A)=
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 3 : Học sinh độc lập giải bài 4 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 32: 
Số các kết quả có thể xãy ra là :
Gọi A là biến cố :”trong 3 lần quay chiếc kim ở 3 vị trí khác nhau”
Vậy xác suất : P(A)=
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa 
kết quả 
Hoạt động 4: Học sinh độc lập giải bài 33 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 32: 
Số các kết quả có thể xãy ra là :
Gọi A là biến cố :”số chấm xuất hiện trên 2 con súc sắc hơn kém nhau 2 ”
Vậy xác suất : P(A)=
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa 
kết quả 
4.củng cố :
 - Thế nào là xác suất của biến cố 
 - Hãy nêu công thức nhị thức niu tơn
5. dặn dò :
 - Xem lại các nội dung lí thuyết và các bài tập đã giải
 - Học bài và đọc trước bài : CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT 

File đính kèm:

  • docTiết chương trình 31 ds11.doc