Bài giảng Đại số 7 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

-Ví dụ2: Biểu diễn số hữu tỉ ta làm như sau:

Viết dưới dạng phân số có mẫu dương

Tương tự như trên, ta chia đoạn thẳng đơn vị thành 3 phần = nhau, ta được đoạn đơn vị mới =

Số hữu tỉ biểu diễn bởi điểm N bên trái điểm O và cách điểm O một đoạn = 2 đơn vị mới

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰCCHƯƠNG II/ Mục Tiêu :* Kiến thức : - Hiểu khái niệm số hữu tỉ . - Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.- So sánh được 2 số hữu tỉ . - Nhận biết mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q* Kỹ năng : - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và biết so sánh 2 số hữu tỉ .* Thái độ : - Cẩn thận, rèn luyện kĩ năng đưa một phân số có mẫu âm về phân số có mẫu dương khi biểu diễn số hữu tỉ trên trục số .II/ Chuẩn bị :- GV : SGK – SGV ; Đèn chiếu ; Phấn trắng, phấn màu, thước mét .- HS : Ôn lại những kiến thức về phân số : PS = nhau, các tính chất cơ bản; quy đồng mẫu các phân số; so sánh phân số; so sánh số nguyên ; BD số nguyên trên trục số.III/ Tiến trình lên lớp :1/ Ổn định lớp : Kiểm tra vệ sinh lớp : Lớp 7A1: SS : Vắng: Lớp 7A3: SS: Vắng : Lớp 7A6: SS: Vắng : 2/ Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra Ôn lại kiến thức cũ ÔN LẠI KIẾN THỨC1/ Hai phân số bằng nhauNếu a.d = b.c( a,b,c,d Z,b,d 0)2/ Tính chất : Muốn tìm phân số mới = một phân số đã cho ta:3/ Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là Na) Liệt kê :N = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;}b) Trên trục số4/ Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Za) Liệt kê :Z = {;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;}b) Trên trục số*Vậy số : -1,5; 0,5 thuộc tập hợp nào ?SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰCCHƯƠNG ITẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈBÀI:1 1/ Số hữu tỉ- Như vậy các số : Qua ví dụ trên em nào có thể khái niệm số hữu tỉ là gì ?Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với Khái niệm :- Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q?1Vì sao các số 0,6; -1,25; là các số hữu tỉ ?2Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?2/ Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số .?3Biểu diễn các số nguyên : -1; 1; 2 trên trục số .012-1-Ví dụ1 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ta làm như sau:-Chia đoạn thẳng đơn vị từ điểm 0->1 thành 4 phần = nhau.-Lấy 1 đoạn làm đơn vị mới. 1 đơn vị mới = 1/4 đơn vị cũ.- Số hữu tỉ 5/4 biểu diễn bởi điểm M bên phải điểm O và cách điểm O một đoạn = 5 đơn vị mớiM54-Ví dụ2: Biểu diễn số hữu tỉ ta làm như sau: + Viết dưới dạng phân số có mẫu dương + Tương tự như trên, ta chia đoạn thẳng đơn vị thành 3 phần = nhau, ta được đoạn đơn vị mới =đơn vị cũ+ Số hữu tỉ biểu diễn bởi điểm N bên trái điểm O và cách điểm O một đoạn = 2 đơn vị mớiN* Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x3/ So sánh hai số hữu tỉ .?4So sánh hai phân số : Bước 1: Quy đồng cùng mẫu dương;Bước 2: So sánh tử của 2 phân số quy đồngvì -10 > -12 và 15>0 nên Ví dụ 1: So sánh hai số hữu tỉ -0,6 vàTa có Vì -6 0 nên-Nếu x< y thì trên trục số,điểm x bên trái điểm y-Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.-Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.-Số hữu tỉ 0, không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương.?5Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?Dặn dò về nhà :- Về nhà ôn lại quy tắc phép cộng, trừ hai phân số; quy tắc mở dấu ngoặc ở lớp 6.- Làm bài tập trong SGK trang 7 và 8 bài : 1;2;3;4;5

File đính kèm:

  • pptBai_1_TAP_HOP_Q_CAC_SO_HUU_TY.ppt