Bài giảng Đại số 7 - Bài 2 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

1. Bài toán 1

Giải

Gọi khối lượng của hai thanh kim lọai lần lượt là gam và gam.

Do khối lượng và thể tích của vật là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

Ta có:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Suy ra:

Khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là 89g và 133,5g

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 2 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
?-- Quùy Thaày, Coâ veà döï giôø thaêm lôùpKiểm tra bài cũ1. Phát biểu định nghĩa của hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.Kiểm tra bài cũ2. Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúnga. Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có công thức là đúng hay sai ? Sửa: y = kx (k là hằng số khác 0) b. Nếu x, y, z tỉ lệ với 1; 2; 3 thì ta cóđúng hay sai ?SửaBài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g Thể tích và khối lượng của hai thanh chì là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g Ta dựa vào kiến thức nào để có thể tính được và Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gĐiền vào chỗ trống(.) để được lời giải đúng của bài toán 1 Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là: m1 gam và m2 gam.Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Ta có:vàTheo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:Suy ra m2 = 17=.. Và m1= 12..=..Khối lượng của hai thanh chì lần lượt là: 135,6 gam và 192,1gamm2 - m156,511,311,311,3192,1135,6Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN?11. Bài toán 1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5gKhối lượng của hai thanh kim loại đồng chất có tỉ lệ với 10 và 15 không? Vì sao ?Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1GiảiGọi khối lượng của hai thanh kim lọai lần lượt là gam và gam.Do khối lượng và thể tích của vật là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Ta có: vàTheo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Suy ra:Khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là 89g và 133,5gBài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1 Chú ý:Bài toán ?1 còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.Bài toán ?1:Hiệu của hai khối lượng:m1= ? m2 = ?và m2 - m1 = 56,5Tổng của hai khối lượng:m1= ? m2 = ? và m1 + m2 = 222,5?Dựa vào hiệu và tổng của hai khối lượng, em hãy đưa về dạng bài toán tổng quát ?Bài toán tổng quát: Tìm hai số a, b biết chúng lần lượt tỉ lệ thuận với m, n cho trước và biết a + b = k (hoặc a – b = k).Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 12. Bài toán 21. Bài toán 12. Bài toán 2 Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2?2CBA Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.Bài toán 2Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 12. Bài toán 2CBA Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.Em hãy cho biết tổng số đo ba góc của tam giác bằng bao nhiêu độ?Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 12. Bài toán 2 Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của ABCCBAGiải: Số đo các góc của tam giác lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3 nên theo bài ra, ta có:vàTheo tính chất dãy tỉ số bằng nhau :Vậy: Số đo ba góc của tam giác ABC lần lượt là 300, 600, 900 =>Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài tập củng cốBài 6 / 55 - sgk Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây thép nặng 25g. a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x. b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg?Giải: a) Khối lượng y (gam) của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài x (mét) nên: 1 mét dây nặng 25 gamThay vào công thức trên ta có: 25 = k .1	Vậy: y = 25x Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTìm hai số a, b biết chúng lần lượt tỉ lệ thuận với m, n cho trước và biết a + b = k (hoặc a – b = k).Tìm ba số a, b, c biết chúng lần lượt tỉ lệ thuận với m, n, t cho trước và biết a + b + c = k.Bài 2 -Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc định nghĩa, tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.Làm bài: 7; 8; 9; 10; 11 ( trang 56- SGK) bài 11; 13; 17 (Trang 66; 67 – SBT).- Lấy các ví dụ rồi tự giải để hoàn thiện bản đồ tư duy. Bài làm thêm:Biết độ dài các cạnh của một tứ giác tỉ lệ với 3; 4; 5;7. Tính độ dài mỗi cạnh của tứ giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8m. Chúc các em học giỏi

File đính kèm:

  • pptChuong_II_1_Dai_luong_ti_le_thuan.ppt