Bài giảng Đại số 7 - Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

ÁP DỤNG

Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và nếu y1 = 5 thì x1 = 16

• Tìm hệ số tỉ lệ

• Tìm y khi x = 20

• Tìm x khi y = 40

GIẢI

Vì x và y tỉ lệ nghịch nên :

Hay a = x1.y1 = 16 .5 = 80

Vì a = 80 nên ta có x.y = 80

Suy ra

Suy ra

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜMÔN TOÁNKIỂM TRA BÀI CŨ1/ Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Ví dụ ?2/ Phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Viết tính chất đó dưới dạng biểu thức ?ĐÁP ÁN1/ Nếu đaị lượng y liên hê với đại lượng x theo công thức : y= kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận vớix theo hệ số tỉ lệ k Dạng biểu thức : 2/ Phát biểu : SGKVới:x1x2y1y2BÀI 3 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHI/ ĐỊNH NGHĨA?1Hãy viết công thức tính :a/ Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chử nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm2 b/ Lượng gạo y (kg) trong mỗi bao theo x khi chia đều 500 kg Vào x bao :c/ Vận tốc (km/h) theo thời gian t (h) của một vật chuyển đông Đềutrên quãng đường 16 kma/b/c/Ba công thức trên có điểm nàogiống nhau ?NHẬNXÉT : Ba công thức có điểm giống nhaulà : Đại lượng này bằng một hằng số chia chođại lượng kia I/ ĐỊNH NGHĨANếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức :Hay x.y=a ( a là một hằng sốkhác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là aVÍ DỤNếuthì m có mối quan hệ gì với n ?thì m tỉ lệ nghịch với n theo hệ số tỉ lệ là 5NếuNếu a tỉ lệ nghịch với b theo hệ số tỉ lệ là 7 thì ta có điều gì ?Nếu a tỉ lệ nghịch với b theo hệ số tỉ lệ là 7 thì ta có : hay a.b=7?2Cho biết y tỉ lệ nghịch với x hệ số tỉ lệ -3,5 . Hỏi x tỉ lệnghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào ?GIẢIVì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5 nên ta có:Từ đo ùsuy ra:Vậy : x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5Như vậy nếu y tỉ lệ nghịch với x thì x như thế nào với y ?CHÚ Y :ÙKhi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với yTa nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhauII/ TÍNH CHẤT?3Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau :xx1=2x2=3x3=4x4=5yy1=30y2=y3=y4=a/ Tìm hệ số tỉ lệb/ Thay mỗi dấu”?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;c/ Co ùnhận xét gìvề tích hai giá trị tương ứngx1y1, x2y2,x3y3X4y4 của x và y GIẢIa/ Vì y và x tỉ lệ nghịch nên: x1y1= 30.2 = 60Như vậy muốn tìm y2,y3,y4 ta làm sao ? c/ Nhận xét : x1y 1= x2y2 = x3y3 = x4y4 = 60???152012TÍNH CHẤT :Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì : a) Tích hai giá trị tương ứng không thay đổib) Tỉ số bất kì của hai đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số tương ứng của hai đại lượng kia Có nghĩa : Nếux1y1x2y2 Thì ta co :ùx1y1 = x2y2a)b)ÁP DỤNGBiết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và nếu y1 = 5 thì x1 = 16Tìm hệ số tỉ lệTìm y khi x = 20 Tìm x khi y = 40 GIẢI a) Vì x và y tỉ lệ nghịch nên : x.y= aHay a = x1.y1 = 16 .5 = 80 Vì a = 80 nên ta có x.y = 80b) Suy ra c) Suy ra BÀI TẬP : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :x0.5-1.246y3- 21.5Muốn điền được các số thích hợp vào ô trống ta cần phải biết tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch Hãy phát biểu lại tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch ?Như vậy muốn tìm được x hoặc y ta thực hiện như thế nào ? Tích hai gia ùtrị tương ứng x và y ở bảng trên là bao nhiêu ? Muốn tìm được x hoặc y ta lấy 6 chia cho y hoặc x tương ứng12- 52- 31PHÂN BIỆT GIỮA HAI ĐẠI LƯỢNGTỈ LỆ NGHỊCH VÀ TỈ LỆ THUẬNy tỉ lệ nghịch với x y tỉ lệ thuận với x( x. y = a )y = k. xa) y1.x1 = y2x2= y1x1x2y2 = a= kDẶN DÒ Học thuộc định nghĩa và tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch Phân biệt kỹ tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai đại lượng tỉ lệ thuận - Làm các bài tập : 14 , 15 trang 58 SGK Xem trước bài : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch chân thành cám ơnquý thầy cô đến dự giờ

File đính kèm:

  • ppttilenghich.ppt