Bài giảng Đại số 7 - Bài 6: Đa thức

• Thu gọn đa thức.

• Bậc của đa thức.

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Số 0 coi là đa thức 0 và nó không có bậc.

Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 6: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũBài1:Cho các đơn thức:a) Tìm bậc của mỗi đơn thức trênb) Lập tổng các đơn thức đóBài2:Viết biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x, yLời giải :Có bậc là 3Đơn thức xy2 có bậc là 3Đơn thức xy có bậc là 2Đơn thức 5 có bậc là 0Biểu thức biểu thị diện tích của hình trên là:b) Tổng của các đơn thức đó là:xya)Đơn thức Tiết 56 Tuần 26Bài 6 : đa thức Đa thức + Các biểu thức: a) x2y + xy2 + xy + 5b)x2 + y2 + xyc)x2y - 3xy + 3x2y - 3 + xy - x + 5Là các đa thức Đa thức là tổng của những đơn thức.Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức.Dùng chữ cái in hoa để kí hiệu cho đa thức ví dụ: A = x2 + y2 + xyChú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.A= x2 + y2 + xya) B= x2y + xy2 + xy + 5b)c) C= x2y - 3xy + 3x2y - 3 + xy - x + 5Tiết 56 Tuần 26Bài 6: đa thức Đa thức Đa thức là tổng của những đơn thức.Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức.Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.Thu gọn đa thức.Thu gọn đa thứcThu gọn đa thứcTiết 56 Tuần 26Bài 6: đa thức Đa thức Đa thức là tổng của những đơn thức.Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức.Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.Thu gọn đa thức.Đa thức M có bậc là 7 *Chú ý: + Số 0 coi là đa thức 0 và nó không có bậc.+ Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó* Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.Bậc của đa thức.Bài tập củng cốBài 1: Cho đa thức Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau: A: Đa thức Q có bậc là 5 B: Đa thức Q có bậc là 4Bài 2: Chọn khẳng định đúng, trong các khẳng định sau:Bậc của đa thức M =B: Bậc 5C: Bậc 8Nhóm 1, 2Nhóm 3, 4Bài 3: Cho các đa thức:Tính tổng đa thức A+B =b) Tìm bậc của đa thức tổngĐa thức 10x3 có bậc là 3ĐSĐSSA: Bậc 6Đa thức Đa thức là tổng của những đơn thức.Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức.Tiết 56 Tuần 26Bài 6: đa thức Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.Thu gọn đa thức.+ Số 0 coi là đa thức 0 và nó không có bậc.+ Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó* Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.Bậc của đa thức.Hướng dẫn về nhàÔn khái niệm đa thức, cách thu gọn đa thức, cách tìm bậc của đa thức.Bài tập 24, 26, 27 /38 (SGK). Bài 24- 28 /33 (SBT).Ôn tính chất của phép cộng hai số hữu tỷ.Đọc trước bài: Cộng, trừ đa thức / 39Chú ý:

File đính kèm:

  • pptBai_6_Da_thuc.ppt