Bài giảng Đại số 7 - Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0)

?2: Cho hàm số y = 2x

• Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; o; 1; 2;

b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy;

c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2; -4); (2; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?

 

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 25/09/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
-1-2-3-1-2-31231230xA-44y = axyTiết 33:đồ thị của hàm sốy = ax (a  o)Đ7.Đại số 7-1-2-3-1-2-31231230xyMNPRQ0,51,5 Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.1. đồ thị của hàm số là gì ??2: Cho hàm số y = 2xViết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; o; 1; 2;b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy;c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2; -4); (2; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?1. đồ thị của hàm số y = ax (a  0).Đồ thị của hàm số y = ax (a  0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.-1-2-3-1-2-31231230xyADCBE-44y = 2x?4: Xét hàm số y = 0,5xHãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị hàm số trên.b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?-1-2-3-1-2-31231230xyAVí dụ 2: Vẽ đồ thị của hàm số: y = -1,5xy = -1,5xIIIIIIIV-1-2-3-1-2-31231230xyADCB-44y = 3xy = xy = - 2xy = -xBài 39: SGK/71Vẽ trên cùng 1 hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:a) y = xb) y = 3xc) y = -2xd) y = -xVề nhà học bài. Làm bài tập: 	41, 43 SGK/72-73	53, 54 SBT/52Hướng dẫn về nhà

File đính kèm:

  • ppt7_Do_thi_ham_so_y_axppt.ppt