Bài giảng Đại số 7 - Bài: Cộng và trừ đa thức một biến - Nguyễn Thị Thu Hà

- Học sinh 2 sửa 42/43

l c) Q(x) có bậc 6

l P(3) = 32 -6.3 - 9 = 0

l P(-3) = . = 36

v Hoạt động 2 : Cộng hai đa thức một biến

l - GV nêu vd trang 44

l - GV giới thiệu cách mới làm theo hàng dọc ( thu gọn rồi xếp theo luỹ thừa tăng hoặc giảm)

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài: Cộng và trừ đa thức một biến - Nguyễn Thị Thu Hà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7TIẾT : 60 GV : Nguyễn Thị Thu Hà Trường : ĐỒNG KHỞI Bài : CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN I. Mục tiêu :Học sinh biết cộng, trừ đa thức 1 biến theo 2 cách .Cộng , trừ đa thức theo hàng ngang .Cộng , trừ đa thức đã sắp xếp theo cột dọc .	Rèn luyện các kỹ năng cộng , trừ đa thức: bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự biến trừ thành cộng .........II. Phương tiện :Đèn chiếu, phim trong (hoặc bảng phụ ) ghi đề bài, thước thẳng, bút dạ , phấn màu .III. Quá trình :	1. Ổn định : 	2. Bài cũ : qui tắc bỏ ngoặc, thu gọn các đơn thức đồng dạng	3. Bài mới :Hoạt động 1 : Kiểm tra- Học sinh 1 sửa 40/43 .a) Q(x) = ..... =-5x6 + 2x4 + 4x3 + 4x2 - 4x-1b) Hệ số của luỹ thừa bậc 6 là -5 ... ... ... Hệ số của luỹ thừa bậc 0 là -1- hệ số cao nhất là -5- hệ số tự do là -1Học sinh 2 sửa 42/43c) Q(x) có bậc 6P(3) = 32 -6.3 - 9 = 0P(-3) = ............... = 36Hoạt động 2 : Cộng hai đa thức một biến- GV nêu vd trang 44- GV giới thiệu cách mới làm theo hàng dọc ( thu gọn rồi xếp theo luỹ thừa tăng hoặc giảm) P(x) +Q(x)=.........2x5 + 4x4 + x2 + 4x +1I. Cộng hai đa thức 1 biến:GV yêu cầu hs làm 44/45 ( lưu ý : khi các bậc kế tiếp nhau mà không có phải chừa ra một chỗ trống)P(x) +Q(x) = 9x4 – 7x3 + 2x2 - 5x -1Hoạt động 3 : Trừ 2 đa thức một biến-GV yêu cầu hs tính P(x) - Q(x) theo hàng ngang- GV giới thiệu cách 2 theo hàng dọc. (chú ý: đổi dấu đa thức trừ ) - GV đưa phần chú ý T45 lên màn hình. Trừ hai đa thức một biến :a) Cách 1 : P(x) - Q(x)=.........=2x5 + 6x4 – 2x3 + x2 + 6x – 3 Cách 2 :Hoạt động 4 : Củng cốYêu cầu làm ?1M(x) + N(x)= 4x4 + 5x3 – 6x2 - 3M(x) - N(x)= -2x4 +5x3 + 4x2 +2x + 2 45/45 (màn hình)Hoạt động nhómIV. Về nhà:Làm 44, 46, 48, 50, 52/45Tiết sau luyện tậpHếtCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptCong tru da thuc (7).ppt