Bài giảng Đại số 7 - Bài học 6: Cộng, trừ đa thức

1. Cộng hai đa thức

Trừ hai đa thứ

Để trừ hai đa thức và

ta làm như sau:

(áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp).

(cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài học 6: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaøo Möøng Quyù Thaày CoâBạn có biết thu gọn một đa thức không ?Hình như là mình vừa học ở bài trước !BÀI TẬP Hãy thu gọn đa thức sau: A = 1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức Bài 6. Cộng, trừ đa thứcM + N =(bỏ dấu ngoặc) (áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp) Ta nói đa thức là tổng của hai đa thức M, N.Để cộng hai đa thức và ta làm như sau :+=++=( )( )( )++=(cộng, trừ các đơn thức đồng dạng). Bài 6. Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thức Bài 6. Cộng, trừ đa thứcNhư vậy để cộng hai đa thức với nhau ta làm thế nào ?1. Cộng hai đa thức Bài 6. Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thức Các bước cộng hai đa thứcB1. Viết phép cộng hai đa thức được đặt trong ngoặc.B2. Áp dụng quy tắc bỏ ngoặc để bỏ ngoặc. B3. Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để nhóm các hạng tử đồng dạng.B4. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.?1. Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.Bài 29/40 SGK Tính :Để trừ hai đa thức và ta làm như sau: P – Q (bỏ dấu ngoặc) (áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp). (cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)Ta nói đa thức là hiệu của hai đa thức P và Q .Bài 6. Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức Bài 6. Cộng, trừ đa thứcNhư vậy để trừ hai đa thức ta thực hiện theo mấy bước nhỉ ?1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức Bài 6. Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức Các bước trừ hai đa thứcB1. Viết phép trừ hai đa thức được đặt trong ngoặc.B2. Áp dụng quy tắc bỏ ngoặc để bỏ ngoặc. B3. Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để nhóm các hạng tử đồng dạng.B4. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.?2. Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.Bài 29/40 SGK Tính :TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN Nội dung: Thi tìm nhanh kết quả của phép tính cộng, trừ hai đa thức.Luật chơi: Mỗi đội có nhiều tấm bìa viết sẵn các đơn thức. Sau khi có đề bài, các thành viên trong nhóm tính toán và chọn các tấm bìa lần lượt dán lên bảng cho đúng với kết quả. (mỗi lần chỉ một thành viên lên bảng và chỉ dán một tấm bìa). Đội nào làm nhanh và chính xác là đội chiến thắng. Cho hai đa thứcĐề: Tính M - NTính N - MĐội AĐội BBài 6. Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức Bài 30/40 SGK Tính tổng của hai đa thức :và* Xem lại ví dụ và các bài tập đã chữa để làm tốt các bài tập 32, 33, 34, 35 trang 40 SGK.Chú ý : Khi bỏ ngoặc, trước dấu ngoặc có dấu “-” phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc. Kết quả của phép cộng, trừ hai đa thức là một đa thức đã thu gọn.* Chuẩn bị bài mới : Luyện tập.Hướng dẫn về nhàBài tập 32/40 SGK Tìm đa thức P và Q biết:P + C = D Suy ra P = D - C Q - E = F Suy ra Q = F + E Giáo viên dạy : Trần Minh HiếuTraân Troïng Kính Chaøo

File đính kèm:

  • ppt2. Cộng trừ đa thức một biến.ppt