Bài giảng Đại số 7 - Đa thức một biến - Đỗ Mai Hương

1.Đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

• Giá trị của đa thức A(y) tại y=2 được kí hiệu là A(2)

• Giá trị của đa thức B(x) tại y=5 được kí hiệu là B(5)

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Đa thức một biến - Đỗ Mai Hương, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
đa thức một biếntoán 7SV thực hiện: Doãn ngọc Đoàn GV hướng dẫn: cô đỗ mai hương( Tập 2 )Kiểm tra bài cũ Bài tập : Tìm tổng của hai đa thức sau và tìm bậc của đa thức tổng?Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biếnĐa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến Mỗi số được coi là đa thức một biếnBài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biếnĐa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. ?Trong các đa thức sau đa thức nào là đa thức một biến:VD:Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biếnĐa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.VD:Là đa thức của biến y;Là đa thức của biến x;(y)(x) Giá trị của đa thức A(y) tại y=2 được kí hiệu là A(2) Giá trị của đa thức B(x) tại y=5 được kí hiệu là B(5)Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến?1Tính A(5) ; B(-2); với A(y) và B(x) ở các đa thức nêu trên.?2Tìm bậc của các đa thức A(y) ;B(x) nêu trên. Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không ;đã thu gọn ) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đóBài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biếnBậc của đa thức một biến (khác đa thức không ;đã thu gọn ) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.DCBABài 43 (SGK-tr 43) : trong các số ở bên phải mỗi đa thức số nào là bậc của đa thức đó:-5 5 415 -2 13 5 11 -1 0Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến.2.Sắp xếp một đa thức.1)Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải làm gì ?2)Có mấy cách sắp xếp các hạng tử của đa thức? nêu cụ thể.Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến.2.Sắp xếp một đa thức.Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức.Có 2 cách sắp xếp các hạng tử của đa thức:sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến?3Hãy sắp xếp các hạng tử của đa thức B(x) theo luỹ thừa tăng của biến:LGBài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến.2.Sắp xếp một đa thức.Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức.Có 2 cách sắp xếp các hạng tử của đa thức:sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến?4Hãy sắp xếp các hạng tử của mổi đa thức sau theo luỹ thừa giảm của biến :Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến.2.Sắp xếp một đa thức.Nhận xét :Mọi đa tức bậc 2 của biến x,sau khi đã sáp xếp các hạng tử của chúng theo luỹ thừa giảm của biến đều có dạng:Trong đó a ;b ;c là các số cho trước và a ≠ 0Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến.2.Sắp xếp một đa thức.3.Hệ số.xét đa thức:.là hệ số của luỹ thừa bậc 1 .là hệ số của luỹ thừa bậc 3 .là hệ số của luỹ thừa bậc 0 .là hệ số của luỹ thừa bậc 5 (Hệ số cao nhất)(Hệ số tự do)67-3Bài 7: Đa thức một biến1.Đa thức một biến.2.Sắp xếp một đa thức.3.Hệ số.xét đa thức:Chú ý : còn có thể viết đa thức P(x) đầy đủ từ luỹ thừa bậc cao nhất đến luỹ thừa bâc 0 là : Thảo luận nhómNhóm 1Nhóm 2a) Sắp xếp A(x) theo luỹ thừa tăng dần của biến ?b) Xác định bậc ; hệ số cao nhất ; hệ số tự do của đa thức A(x) ?c) tính A( 2) ?a) Sắp xếp B(x) theo luỹ thừa giảm dần của biến ?b) Xác định bậc ; hệ số cao nhất ; hệ số tự do của đa thức B(x) ?c) tính B( -1) ?Nội dung: Thi viết nhanh các đa thức một biến đầy đủ có bậc lớn hơn bậc 2Luật chơi: Cử hai đội viết trên bảng phụ. Mỗi đội chỉ có một bút dạ hoặc một viên phấn truyền tay nhau viết, mỗi người viết một đa thức. Trong 2 phút đội nào viết được đúng và nhiều đa thức hơn là về đích trước và dành chiến thắng. Hết giờvề đích nhanh nhấtBài 7: Đa thức một biếnQua bài học ngày hôm nay chúng ta cần nhớ điều gì ?1)Thế nào là đa thức một biến . Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến 2) Cách sắp xếp các hạng tử của một đa thức một biến. Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức. Có 2 cách sắp xếp các hạng tử của đa thức: sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến3)Biết tìm bâc ; hệ số của đa thức một biến. Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không ;đã thu gọn ) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.Hướng dẫn về nhàNắm vững đn; kí hiệu đa thức một biến biết cách sắp xếp; tìm bậc; tìm hệ số của đa thức một biến.Làm các bài tập SGK (tr43) -SBT Xem trước bài : “cộng trừ đa thức một biến” .Xin trân trọng cảm ơn quí thầy cô và các em học sinh

File đính kèm:

  • pptBAI_7_DA_THUC_MOT_BIEN.ppt