Bài giảng Đại số 7 - Khái niệm về biểu thức đại số

2. Khái niệm về biểu thức đại số

Bài tóan: Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a(cm)

Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật là:

 2. (5+a) (cm)

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Khái niệm về biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương IV:Bieåu thöùc ñaïi soá Khái niệm về biểu thức đại số Giá trị của một biểu thức đại số Đơn thức Đa thức Các phép tính cộng trừ đơn, đa thức, nhân đơn thức Nghiệm của đa thứcKhaùi nieäm veà Nhắc lại về biểu thức Khái niệm về biểu thức đại số Củng cố Dặn dò về nhà1. Nhắc lại về biểu thứcCác số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.Ví dụ: 5 + 3 – 2; 12:6.2; 153.47Ví dụ: Viết biểu thức số biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều ngang bằng 5 (cm) và chiều dài bằng 8 (cm)1. Nhắc lại về biểu thứcBiểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật là:	2. (5+8) (cm)8 cm5 cm?1 Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm)1. Nhắc lại về biểu thứcBiểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật đó là: 3. (3+2) (cm2)3 cm 3+2 (cm)Bài tóan: Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a(cm)2. Khái niệm về biểu thức đại sốBiểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật là:	2. (5+a) (cm)a cm5 cm?2 Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm)2. Khái niệm về biểu thức đại sốGọi a (cm) là chiều rộng của hình chữ nhật (a>0)Chiều dài của hình chữ nhật là a + 2 (cm)Diện tích của hình chữ nhật: a(a+2) (cm2) a cm a + 2 (cm)Ví dụ: 2. Khái niệm về biểu thức đại sốNhững biểu thức như: a + 2; a(a+2) là những biểu thức đại số?3 Viết biểu thức đại số biểu thị:Quãng đường đi được x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30km/hTổng quãng đường đi được của một người biết người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y (h) với vận tốc 35km/h2. Khái niệm về biểu thức đại số2. Khái niệm về biểu thức đại sốsvts = v.ta) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tôc 30km/h là : 30.x (km)30x2. Khái niệm về biểu thức đại số535xy5x35yBiểu thức biểu thị tổng quãng đường đi được là:5x+35y Trong biểu thức đại số, các chữ đại diện cho những số tùy ý nào đó, người ta gọi những chữ như vậy là biến số (hay gọi tắt là biến)Chú ý (SGK/25)2. Khái niệm về biểu thức đại sốCuûng coáHọc bài.Làm bài 2 SGK trang 26Dặn dò về nhà

File đính kèm:

  • pptKhai niem bieu thuc dai so.ppt