Bài giảng Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

II/Nhận xét:

Người ta chứng minh được rằng :

-Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

-Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRÖÔØNG THCS BÌNH ANLÔÙP 7A2moân : ñaïi soáKIỂM TRA BÀI CŨBÀI MỚICỦNG CỐ-LUYỆN TẬP1.Thế nào là số hữu tỉ?2.Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân KIỂM TRA BÀI CŨ SỐ THẬP PHÂN 0,41666.CÓ PHẢI LÀ SỐ HỮU TỈ KHÔNG?TIẾT 13:SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNSỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNI/ Số thập phân hữu hạn -số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,0 20 37 25 100 0,15 120 1,48 0 200 0 Ví dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phâncác số thập phân như 0,15 ; 0,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạnVí dụ 2 : Viết phân số dưới dạng số thập phân 5,0 12 20 0,4166666.. 80 80 8 0,416666là số thập phân vô hạn tuần hoànViết gọn: 0,416666=0,41(6)6 gọi là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoànHãy viết các phân số sau dưới dạng số thập phân ,chỉ ra chu kì của nó rồi viết gọn lạiII/Nhận xét:Người ta chứng minh được rằng :-Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.-Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoànCho hai phân số sau .Hỏi phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Vì sao?Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn , phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của phân số đó.Người ta chứng minh được rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỉ.Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.Ngược lại,mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉSỐ THẬP PHÂN 0,41666.CÓ PHẢI LÀ SỐ HỮU TỈ KHÔNG? HÃY VIẾT SỐ ĐÓ DƯỚI DẠNG MỘT PHÂN SỐGiải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đóBÀI 65/34(SGK) Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó BÀI 66/34(SGK) Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.Có thể viết được mấy số như vậy?BÀI 67/34(SGK)Câu 1:Phân số nào sau đây viết được duới dạng số thập phân vô hạn tuần hoànCâu 2:Phân số nào sau đây viết được duới dạng số thập phân hữu hạn?HƯỚNG DẪN TỰ HỌC-Nắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn-Khi xét điều kiện này phân số phải ở dạng tối giản-Học thuộc kết luận quan hệ về số hữu tỉ và số thập phân-Làm bài 68,69,70 trang 34,35 (SGK)CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI

File đính kèm:

  • pptbai_9_stp_vo_han_tuan_hoan.ppt