Bài giảng Đại số 7 - Tiết 24 - Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phạm Văn Chiến

Hai thanh kim loại đồng chất cú thể tớch là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiờu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.

Chú ý:

Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng : Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 24 - Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phạm Văn Chiến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em về tham dự tiết họcTiết 24 - Đ2 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnGiáo viên: phạm văn chiếnKiểm tra bài cũHS1: Phát biểu định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ? V12345m7,815,623,431,239 Cỏc giỏ trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau :Điền số thớch hợp vào các ụ trống trong bảng trờn.Hai đại lượng m và V cú tỉ lệ thuận với nhau hay khụng? Vỡ sao?HS2: Chữa bài tập 3/ SGK- 54Tiết 24: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnV(cm3)12171m(g)56,5135,6192,1511,3 Bài Toỏn 1Hai thanh chỡ cú thể tớch là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiờu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam??1Hai thanh kim loại đồng chất cú thể tớch là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiờu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. Chú ý: Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng : Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?1 Bài Toỏn 2Tam giỏc ABC cú số đo cỏc gúc là gúc A, gúc B, gúc C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tớnh số đo cỏc gúc của tam giỏc ABC. . ?2Hãy vận dụng tớnh chất của dóy tỉ số bằng nhau để giải bài toỏn 2.B)A)C)D)Làm lạiĐỏp ỏnHoan hụ ! Đỳng rồi !Tiếc quỏ ! Bạn chọn sai rồi !Bài tập: Em hãy chọn đáp án đúng.1. Cho tam giác có số đo ba góc tỉ lệ với các số 4; 5; 6. Số đo góc lớn nhất bằng.480720600900B)A)C)D)Làm lạiĐỏp ỏnHoan hụ ! Đỳng rồi !Tiếc quỏ ! Bạn chọn sai rồi !2.Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Trong bảng sau:x15 2y 3Số thích hợp điền vào ô trống là:5a)x 1 2 3 4 5y 918273645b)x 1 2 5 6 9y1224607290Bài 5/55 sgkHai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu :HƯỚNG DẪN VỀ NHÀÔn các kiến thức đã học về đại lượng tỉ lệ thuận. Tìm các dạng bài toán thực tế về đại lượng tỉ lệ thuận. Làm cỏc bài tập 6; 7; 8 trang 55, 56 sgk.Làm thờm bài 8;10;11;12 trang 44 sỏch bài tập.Giờ sau luyện tập.3.2)Bài toán: Năm nay Bảo 15 tuổi, bố của Bảo 45 tuổi ( gấp 3 lần tuổi Bảo). Gọi tuổi của bố Bảo là y, tuổi của Bảo là x, ta có: y = 3x. Nói rằng tuổi của bố Bảo tỉ lệ thuận với tuổi của Bảo theo hệ số tỉ lệ là 3 có đúng không? Vì sao? GiảiNăm sau Bảo 16 tuổi thì bố Bảo 46 tuổi , khi đó: . Vậy nói rằng tuổi của bố Bảo tỉ lệ thuận với tuổi của Bảo theo hệ số tỉ lệ là 3 là không đúng. 

File đính kèm:

  • pptbai_toan_ty_le_thuan.ppt