Bài giảng Đại số 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phùng Đức Tăng

Cõu 1: Cho y = 5.x Biết y = 10. Tớnh x ?

Cõu 2: Cho ba gúc của tam giỏc ABC tỉ lệ với 1, 2 và 3. Tớnh tổng số đo gúc A và C ?

Cõu 3: Cho y tỉ lệ thuận với x. Khi x = 5 thỡ y = 55. Tỡm hệ số tỉ lệ của y đối với x?

Cõu 4: Mỗi một dõy thộp nặng 25 gam. Hỏi 5 một dõy thộp loại đú nặng bao nhiờu gam?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phùng Đức Tăng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Phú Sơn – ba vì- hà nộiđại số 7Giáo viên: Phùng Đức TăngKiểm tra bài cũĐại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x, khi đó chúng liên hệ với nhau bởi công thức nào?2. Bài tập 3: ( SGK/ 54) Các giá trị tương ứng V và m được cho trong bảng sau:3931,223,415,67,8m54321Va) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên?b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao? => m = 7,8.V V tỉ lệ thuận với m theo hệ số tỉ lệ m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ 7,83931,223,415,67,8m54321V7,87,87,87,87,8Tiết 24 : Một số bài toán về  đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1 (Sgk/Trg 54)Hai thanh chì có thể tích là 12 cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g?V1 = 12 cm3 ;V2 = 17 cm3m2 - m1 = 56,5 g Tính: m1 = ? m2 = ? Tóm tắt:Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnĐể giải bài toán trên em đã vận các kiến thức nào?Biết:(SGK/Trg 55 )?1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g V1 = 10 cm3 ;V2 = 15 cm3m1 + m2 = 222,5 g Tính: m1 = ?; m2 = ? Tóm tắt:Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnBiết: Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnV1 = 12 cm3 ; V2 = 17 cm3m2 - m1 = 56,5 g Tính: m1 = ?; m2 = ? V1 = 10 cm3 ; V2 = 15 cm3m2 + m1 = 222,5 g Tính: m1 = ?; m2 = ? (SGK/Trg 55 )?1Chú ý: Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?11. Bài toán 1(Sgk/Trg54)2. Bài toán 2 Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnHướng dẫn trũ chơi- Chỳng ta cú 4 ụ hàng ngang tương ứng với 4 cõu hỏi.- Em cú thể chọn cõu trả lời một cỏch tuỳ ý mà khụng cần theo thứ tự.- Sau khi giải được hết cỏc cõu hỏi thỡ ở hàng dọc cuối cựng sẽ hiện lờn một dóy số cú ý nghĩa như lời gợi ý.1243Hướng dẫn trũ chơi12432021Cõu 1: Cho y = 5.x ; biết y = 10. 	Tỡm x?Cõu 2: Cho ba gúc của tam giỏc ABC tỉ lệ với 1; 2 và 3. Tớnh tổng số đo gúc A và C ?125Cõu 3: Cho y tỉ lệ thuận với x. Khi x = 5 thỡ y = 55. Tỡm hệ số tỉ lệ của y đối với x?11Cõu 4: Mỗi một dõy thộp nặng 25 gam. Hỏi 5 một dõy thộp loại đú nặng bao nhiờu gam?Hướng dẫn trũ chơi12432021Cõu 1: Cho y = 5.x Biết y = 10. 	Tớnh x ?Cõu 2: Cho ba gúc của tam giỏc ABC tỉ lệ với 1, 2 và 3. Tớnh tổng số đo gúc A và C ?125Cõu 3: Cho y tỉ lệ thuận với x. Khi x = 5 thỡ y = 55. Tỡm hệ số tỉ lệ của y đối với x?11Ngày nhà giáo Việt NamCõu 4: Mỗi một dõy thộp nặng 25 gam. Hỏi 5 một dõy thộp loại đú nặng bao nhiờu gam?Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài toán vui: 10 chàng trai câu được 10 con cá trong 5 phút. Hỏi 50 chàng trai câu được 50 con cá trong bao nhiêu phút? ( Thảo luận nhóm) hướng dẫn về nhà: Ôn lại định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận Làm bài tập 6,7 SGK/Trg 56.- Làm bài tập 12,13 SBT/Trg 44.Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnTiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận HD Bài 6 Trang 55 SGKThay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x.Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5 kg?

File đính kèm:

  • pptNgô Thủy.ppt