Bài giảng Đại số 7 - Tiết 25: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.

Gọi khối lượng của hai thanh kim loại lần lượt là a(g) và b(g).

Vì khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 25: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Phòng Giáo Dục TX Sông Cầu trường thcs đoàn thị điểm Môn: Đại số 7 – Tiết 25Kớnh Chaứo Caực Thaày Coõ Cuứng Toaứn Theồ Caực Em Hoùc SinhNhắc lại bài cũ* Nêu định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ thuận. 1) Khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. áp dụng: Chỉ ra tính đúng sai của các mệnh đề sau,nếu sai thì sửa lại :SNếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y=kx ( với k là hằng số khác 0)thì ta nói y tỉ lệ thuận vói x theo hệ số tỉ lệ kẹ= = = = = = 2) Nếu x, y, z tỉ lệ với 1; 2 ;3 thì Sửa:1. Bài toán 1 (SGK – T 54).2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSS	Hai thanh chì có thể tích là 12 cm và 17cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ 2 nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g? 33Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )3abb – a = 56,5b = ?; a = ?Giải:	- Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là a(g) và b(g).	- Vì khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận. - áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Vậy hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g.1217a= 135,6 ; b= 192,1Tiết 25- Theo bài ra ta có: và b – a = 56,5*a = 11,3 . 12 = 135,6*b = 11,3 . 17 = 192,11. Bài toán 1 (SGK – T 54).2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSThanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )3abb – a = 56,51217Dựa vào các điều kiện của bài toán 1. hãy điền số thích hợp vào ô trống a= 135,6 ; b= 192,1Vậy hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g.V(cm3)12 17 1m(g)56,5 Nếu điền một số vào ô trống bất kỳ thì ta có thể điền vào bất kỳ ô còn lại . Số 56,5 là hiệu của hai khối lượng tương ứng với hiệu nào ? 511,3192,1135,6Tiết 25Cách 2: cách làm bằng bảng 1. Bài toán 1 (SGK – T 54).Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )12173abb – a = 56,5Giải:	- Gọi khối lượng của hai thanh kim loại lần lượt là a(g) và b(g).	- Vì khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận. - Theo bài ra ta có: và a +b = 222,5- áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Vậy hai thanh chì có khối lượng là 89g và 133,5g.?13 	Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.32. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSa= 135,6 ; b= 192,1Tiết 251. Bài toán 1 (SGK – T 54).Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )12173abb – a = 56,5?1Chú ý:	Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?13 	Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.32. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSa= 135,6 ; b= 192,1Dựa vào các điều kiện của ? 1. hãy điền số thích hợp vào ô trống V(cm3)10 15 1m(g)222,5 10+158,9133,589Tiết 25Cách 2: cách làm bằng bảng 1. Bài toán 1 (SGK – T 54).Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )12173ab 	 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.?1Chú ý:	Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?12. Bài toán 2 (SGK – T 55). 	 Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.?2Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSTiết 25b – a = 56,5a= 135,6 ; b= 192,11. Bài toán 1 (SGK – T 54).Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )12173ab 	 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.?1Chú ý:	Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?12. Bài toán 2 (SGK – T 55). 	 Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.?2Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSGiải:Vậy : A = 1.300 =300 B = 2.300 =600 C = 3.300 =900Tiết 25a= 135,6 ; b= 192,1b – a = 56,5Nếu gọi số đo các góc của ABC là A, B, C (độ) thì theo điều kiện bài ra ta có : 1. Bài toán 1 (SGK – T 54).Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )12173ab 	 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.?1Chú ý:	Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?12. Bài toán 2 (SGK – T 55). 	 Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.?2Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2. 	Biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của tam giac là 63cm. Tính các cạnh của tam giác. 	Điền vào dấu  để hoàn thành lời giải của bài toán : Giải:	- Gọi 3 cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c (...)Theo bài ra ta có: - áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Vậy ba cạnh của tam giác làvà a + b+ c = 63cm14cm, 21cm, 28cm.2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSTiết 25b – a = 56,5a= 135,6 ; b= 192,11. Bài toán 1 (SGK – T 54).Thanh 1Thanh 2Khối lượng (g)Thể tích (cm )12173ab 	 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm và 15cm . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.?1Chú ý:	Bài toán còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.?12. Bài toán 2 (SGK – T 55). 	 Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.?2Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnSSTiết 25b – a = 56,5a= 135,6 ; b= 192,1Bài 5 SGK : hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không ,nếu : x12345y918273645x12569y1224607290a)b)x và y tỉ lệ thuận vì : x và y không tỉ lệ thuận vì : Hướng dẫn về nhàHọc thuộc định nghĩa, tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận, giải lại các bài toán và các ? đã giải Bài tập: 6,7 ,8,9/ T55 (SGK).Bài vừa học : Bài sắp học : Luyện tập Bài 7 trang 56 SGK: Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu . Theo công thức, cứ 2kg dâu thì cần 3kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg đường , còn Vân bảo cần 3,25kg . Theo bạn , ai đúng và vì sao Em hãy áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và các điều kiện đã biết ở đề bài để giảI bài tập này Hãy lập tỉ lệ thức rồi tìm x kg đường Bài 9 trang 56 SGK: Đồng bạch là một loai hợp kim của với khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3 ; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm, và đồng để sản xuất 150kg đồng bạch Gợi ý : khi làm mứt thì khối lượng dâu và đường là hai đại lượng quan hệ như thế nào ? 2kg dâu cần 3kg đường 2,5kg dâu cần xkg đường Hướng dẫnGọi cõn nặng của niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch lần lượt là x;y;z (kg; x,y,z >0)Khối lượng niken, kẽm, đồng tỉ lệ với 3;4;13 ta cú: Xin Trân Trọng cảm ơn các thầy cô giáovà các em học sinh đã tham gia tiết học này

File đính kèm:

  • pptbai_2_Mot_so_bai_toan_ti_le_thuan.ppt