Bài giảng Đại số 7 - Tiết 26 - Bài 5: Hàm số

1/Một số ví dụ về hàm số

Ví dụ 2 :

Khối lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của thể tích V

* Với mỗi giá trị của V ta luôn xác

định được chỉ một tương ứng của m thì m được gọi là hàm số của v và v gọi là biến số

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 26 - Bài 5: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trân trọng kính chào quý thầy, cô TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂMGV THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN HÂN1/Một số ví dụ về hàm số1/Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1Nhiệt độ T ( C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:t(giờ)048121620T( C)201822262421Nhịêt độ trong ngày cao nhất khi nào?Thấp nhất khi nào?Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐNhịêt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào ?*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian tVới mỗi giá trị của t ta luôn xác định được bao nhiêu giá trị tương ứng của T?* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của TNhận xétVí dụ 1Ta nói T là hàm số của t1/Một số ví dụ về hàm số1/Một số ví dụ về hàm sốVí dụ2V( )1234m (g)Thứ 4/ 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của tNhận xétVí dụ 1:Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/ tỉ lệ thuận với thể tích V( ) theo công thức : m = 7,8 . VBài toán trên gồm những đại lượng nào?những đại lượng đó liên hệ với nhau bởi công thức nào?Có quan hệ như thế nào??1Tính giá trị tương ứng khi V = 1; 2; 3; 4.m = 7,8. V = 7,8 . 1 =m = 7,8 .V = 7,8 . 2 =m = 7,8 .V = 7,8 . 3 =m= 7,8 . V = 7,8 . 4 =Ví dụ2?17,815,623,431,27,815,623,431,21/Một số ví dụ về hàm số1/Một số ví dụ về hàm sốVí dụ2V( )1234m (g)7,815,623,431,2Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của tNhận xétVí dụ 1:Điền từ vào phần nhận xét ví dụ 2?Ví dụ2?1Nhận xét*Khối lượng m .vào sự  của thể tích V* Với mỗi giá trị của V ta luôn xác định được.............. tương ứng của m thì m được gọi làcủa V và V gọi là.Phụ thuộcThay đổiChỉ một giá trịHàm sốBiến sốÍt nhất một1/Một số ví dụ về hàm số1/Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 3V( )1234m (g)7,815,623,431,2Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t.Nhận xétVí dụ 1:Bài toán trên gồm những đại lượng nào?những đại lượng đó liên hệ với nhau bởi công thức nào?Có quan hệ như thế nào??2Ví dụ2?1Ví dụ2Nhận xét*Khối lượng m phụ thuộc.vào sự thay đổi của thể tích V* Với mỗi giá trị của V ta luôn xác định được chỉ một tương ứng của m thì m được gọi là hàm số của V và V gọi là biến số. ?2v (km/h)5102550t (h)Tìm t khi v = 5 ;10; 25 ; 50Ví dụ 3Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc (km/h) của nó theo công thức 105211/Một số ví dụ về hàm số1/Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 3 :V( )1234m (g)7,815,623,431,2Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t.Nhận xétVí dụ 1:?2Ví dụ2?1Ví dụ 2 :Nhận xét*Khối lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của thể tích V* Với mỗi giá trị của V ta luôn xác định được chỉ một tương ứng của m thì m được gọi là hàm số của v và v gọi là biến sốv (km/h)5102550t (h)Ví dụ 310521Thảo luận nhóm:Điền từ vào phần nhận xét ví dụ 3?*Đại lượng t .............. vào đại lượng thay đổi v sao cho với ..................... của v ta luôn xác định được ...........................của t thì t được gọi là . của v và v gọi là .Nhận xétPhụ thuộcMỗi giá trịChỉ một giá trịTương ứngHàm sốBiến số1/Một số ví dụ về hàm số1/Một số ví dụ về hàm sốV( )1234m (g)7,815,623,431,2Thứ 4/ 02/ 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t.Nhận xétVí dụ 1:?2Ví dụ2?1v (km/h)5102550t (h)Ví dụ 310521Qua ba ví dụ trên ta nói T là hàm số của t,m là hàm số của v, t là hàm số của v.vậy hàm số là gì??? phần 21/Một số ví dụ về hàm sốV( )1234m (g)7,815,623,431,2Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t.Nhận xétVí dụ 1:?2Ví dụ2?1v (km/h)5102550t (h)Ví dụ 310521Qua các ví dụ trên, hãy cho biết đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x khi nào?2/ Khái niệm hàm số2/ Khái niệm hàm số(SGK trang 63)Khái niệm hàm số:Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.1/Một số ví dụ về hàm sốV( )1234m (g)7,815,623,431,2v (km/h)5102550t (h)Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T.Ta nói T là hàm số của t.Nhận xétVí dụ 1:?2Ví dụ2?1Ví dụ 3105212/ Khái niệm hàm số(SGK trang 63)Chú ý : * 1 +2 SGK *Viết hàm số y = 2x +3 hoặc y = f(x) = 2x+3* Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là.Ví dụx151019y78787878* Hàm số có thể được cho bằng . hoặc bằng*Khi y là hàm số của x ta có thể viết.Ví dụ*Hàm số được cho bởi công thức y = 2x +3 ta có thể viết là*Khi nói :”Khi x = 3 thì giá trị tương ứng của y là 9”(hoặc khi x =3 thì y bằng 9) ta viết là : .hàm hằngbảngcông thứcy = f(x) ; y = g(x)..y = f(x) = 2x +3f(3) = 91/Một số ví dụ về hàm sốV( )1234m (g)7,815,623,431,2v (km/h)5102550t (h)Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐVí dụ 1:?2Ví dụ2?1Ví dụ 310521t(giờ)048121620T( C)201822262421Ngoài cách để kiểm tra hai đại lượng có là hàm số của nhau hay không theo định nghĩa .Ta còn cách làm nào nữa hay không??1/Một số ví dụ về hàm sốV( )1234m (g)7,815,623,431,2v (km/h)5102550t (h)Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐVí dụ 1:?2Ví dụ2?1Ví dụ 310521t(giờ)048121620T( C)20182226242100.4.8.12.16.20..20.18.22.26.24.21t( giờ)T( C )0T là hàm số của t1.5.10.19..78xyY là hàm hằng: y = 781.5.10.19..14.30.21.56xyY không là hàm số của x1/Một số ví dụ về hàm sốV( )1234m (g)7,815,623,431,2v (km/h)5102550t (h)Thứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ*Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t* Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t.Nhận xétVí dụ 1:?2Ví dụ2?1Ví dụ 3105212/ Khái niệm hàm số(SGK trang 63)Chú ý : * 1 +2 SGK *Viết hàm số y = 2x +3 hoặc y = f(x) = 2x+3x-2-112y161116* Nếu y là hàm số của x thì giá trị của y có thể bằng nhau khi x có giá trị khác nhau.1/ Các đại lượng yương ứng của x và y được cho bởi bảng sau:Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ? Vì sao?1/Một số ví dụ về hàm sốThứ 4 / 02 / 12 / 2009 Tiết 26 Bài 5: HÀM SỐ2/ Khái niệm hàm số(SGK trang 63)Chú ý : * 1 +2 SGK *Viết hàm số y = 2x +3 hoặc y = f(x) = 2x+3* Nếu y là hàm số của x thì giá trị của y có thể bằng nhau khi x có giá trị khác nhau.3/Bài tậpCho hàm số y = f(x) = 5x – 7.Tính f(0) ; f(1); f(3).Giảiy = f(x) = 5x – 7 => f(O) = 5.O – 7 = 0 – 7 = - 7Y = f( ) = 5. - 7 => f (O) = 5. O - 7xxxxTính f(O)=> f(O) = 0 – 7 = - 7Thảo luận nhóm tính f(1) ; f(3).* f(1) = 5.(1) – 7 = 5 – 7 = - 2* f(3) = 5.3 – 7 = 15 – 7 = 8NỘI DUNG BÀI HỌC1/Một số ví dụ về hàm số2/ Khái niệm hàm số(SGK trang 63)Chú ý : * 1 +2 SGK *Viết hàm số y = 2x +3 hoặc y = f(x) = 2x+3* Nếu y là hàm số của x thì giá trị của y có thể bằng nhau khi x có giá trị khác nhau.3/Cách giải bài tập?* Điều kiện để y là hàm số của x:1/ y và x đều nhận các giá trị số2/ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.3/ với mỗi giá trị của x chỉ tìm được một giá trị tương ứng của y (có thể bằng nhau)?* tìm giá trị của hàm số:Ta thay giá trị của biến vào công thức của hàm số rối thực hiện phép tínhHướng dẫn về nhà1/ Học thuộc khái niệm hàm số2/ Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa3/ Xem trược bài tập luyện tập tiết sau luyện tậpXIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC EM VÀ QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰBài tập luyện tập**Cho hàm số y = f(x) = - 4x + 6. Tính f( - 3) ; f( 3/4 ) ; f(4)?Kết quảf( -3) = (-4).(-3) + 6 = 12+6= 18f( 3/4) = (-4).(3/4) + 6 = -3 + 6 = 3f( 4) = (-4). 4 + 6 = -16 + 6= - 10

File đính kèm:

  • pptbai_5_ham_so_lop_7_thi_gvdg_cumgar_daklak.ppt