Bài giảng Đại số 7 - Tiết 30: Hàm số - Hồ Khả Miên

Ví dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong một ngày được cho trong bảng sau:

Ví dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V.

Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t =

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 30: Hàm số - Hồ Khả Miên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS HƯƠNG VĂNĐẠI SỐ 7Tiết 30HÀM SỐGV: Hồ Khả MiờnBài tập1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Bài tập 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Kiểm tra bài cũ:x-2-1124y-442-2-8x-2-1124y-448-8-2Tiết 30 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại cỏc thời điểm t(giờ) trong cựng một ngày được cho trong bảng sau:t (giờ) 0 4 8 12 16 20T (0C) 20 18 22 26 24 24 Cõu hỏi: a/ Đại lương T phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào? b/ Với mỗi giỏ trị của t ta xỏc định được bao nhiờu giỏ trị tương ứng của T?Trả lời:tchỉmột.Tiết: 30 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm số(V cm3)1m (g)432Ví dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V. Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4.?131,223,47,815,6 Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50.?2v (km/h)5t (h)50251010215Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t = Tiết: 30 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVí dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong một ngày được cho trong bảng sau:188 121620 20 t (giờ) 0 22 262421 4T (0C)Ví dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V. (V cm3)1m (g)7,815,622,431,2432Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t = v (km/h)5t (h)10521502510Qua ba vớ dụ trờn em cú nhận xột gỡ về mối liờn hệ giữa hai đại lương??Tiết: 30 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: (SGK)Vớ dụ 2: (SGK)Vớ dụ 3: (SGK)2/ Khỏi niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giỏ trị của x ta luụn xỏc định được chỉ một giỏ trị tương ứng của y thỡ y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Cõu hỏi1 Đại lượng y cú phải là hàm số của đại lượng x khụng nếu bảng cỏc giỏ trị tương ứng của chỳng là:x0123456y3333333Tiết: 30 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: (SGK)Vớ dụ 2: (SGK)Vớ dụ 3: (SGK)2/ Khỏiniệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giỏ trị của x ta luụn xỏc định được chỉ một giỏ trị tương ứng của y thỡ y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Chỳ ý:- Khi x thay đổi mà y luụn nhận một giỏ trị thỡ y được gọi là hàm hằng.- Khi y là hàm số của x ta cú thể viết y=f(x), y=g(x)Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi cụng thức y=2x ta cú thể viết y=f(x)=2x và khi đú thay cho cõu “khi x=3 thỡ y=6” ta viết f(3)=6.Hàm số cú thể cho bằng bảng hoặc cú thể cho bằng cụng thức.102431202012-2-11821Bài tập 1: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không, nếu bảng các giá trị tương ứng của nó là:212 8 x-228-1ya)b)123 1 x0111y202 0 x0141yc)BÀI TẬP:Hàm sốHàm số (hàm hằng)Khụng phải là hàm sốBài tập 2: Xét hàm số y = f(x) =3x. Hãy tính f(1)? f(-5)? f(0)? f(1) =3.1 = 3 f( - 5) =3.(-5) = - 15 f(0) =3.0 = 0Bài tập 3. Cho hàm số y=f(x)=3x2+1. Tớnh f( ); f(1) ; f(3).ĐÁP ÁN Điền số thích hợp vào các ô dưới đây. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới em sẽ biết tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giới.Ư. f(4) =ớ. f(-4) =G. f(2) =N. f(1) =S. f(-1) =Cho hàm số: y = f(x) = 2xị. f(3) =ĩ. f(-2) =H. f(-3) = C. f(5) =T. f(-5) = -4- 6-10- 68-242-8106 STN ị CHHGƯớ ĩĐố vui:Tìm tên của một tác phẩm văn học nổi tiếng.6-224-88-4-1010-6Cụng việc về nhà- Học bài theo SGK và vở ghi.Làm cỏc bài tập 24, 26 , 27, 28 CHÚC CÁC EM THÀNH CễNG

File đính kèm:

  • pptBai_Ham_so_lop_7.ppt