Bài giảng Đại số 7 - Tiết 35: Ôn tập kỳ I

Câu 3: Kết quả phép chia 43: 42 bằng :

Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?

Rất tiếc ! b là đáp án sai .

 Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 35: Ôn tập kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Thực hiện: Phan Đình Tuyển***TỔ TOÁN TIN - TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - TP TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM ***TỔ TOÁN TIN - TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - TP TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM ****** ÔN TẬP KỲ I (Tiết 1) ĐẠI SỐ 7 ***TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7A/LÝ THUYẾT: TẬP HỢP QCÁC SỐ HỮU TỈ CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI SỐ HỮU TỈ CÁC PHÉP TÍNH VỀLŨY THỪATỈ LỆ THỨCDÃY TỈ SỐBẰNG NHAU- Số hữu tỉ có dạngab=Î(a,b Z,b 0) 1)Số hữu tỉ: -So sánh haisố hữu tỉ x,yViết x = abvà y = cdrồi so sánhabvàcdambm -= ma - bbm ma + bam+=.abcd=a . cb . d=.abdc:abcd-Viết số hữu tỉ dạng phân sốrồi tính :-Ký hiệu:xx= -x (x 0+Nếu x =x =3x=> = -x=3x=> x= - 3x= x(x> 0)am x= ,y= bm Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án. Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. 1 0 Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.adbcCâu 1: Kết quả phép tính bằng :- 0,5 +12 12 - 12TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án. Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. 3 4 Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! c là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.abcdCâu 2: 3n = 9 thì giá trị của n là : 2 1TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án. Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. 3 4 Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.abdcCâu 3: Kết quả phép chia 43: 42 bằng : 2 1TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án. Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! c là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.acdbTIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7Câu 4: Kết quả phép nhân . bằng :-7 2 5 7-5 25275-5 7B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án. Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! c là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.bcdaTIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7Câu 5: Kết quả phép chia : bằng :-7 2-5 4-51414 5-35 8-14 5B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án. Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.badcB/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7Câu 6:Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập được tỉ lệ thức nào sau đây: 36= 9 2 63= 2 9 3 2= 96 3 9= 62Bài 2. (1,5 điểm). Tìm x, biết: a/ B/BÀI TẬP TỰ LUẬN: TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7Bài 1: Tìm x, biết: x10= 25Bài giải: Từ : x10= 25=> x = 10.2 5=> x = 4 b) + 3 = 5x + 1a) Có: + 3 = 5x + 1=> = 5 – 3 = 2 x + 1- Nếu x + 1 > 0  x > - 1.=> = x + 1 = 2 x + 1=> x = 2 - 1 = 1 - Nếu x + 1 = -x - 1 = 2 x + 1=> x = -2 - 1 = - 3 Bài giải:Bài 2. (1,5 điểm). Tìm x, biết: a/ B/BÀI TẬP TỰ LUẬN: TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý: A = 57.13 + 13.63 – 13.20Bài giải:Ta có:A = 57.13 + 13.63 – 13.20=> A = 13 ( 57 + 63 – 20 )=> A = 13 ( 120 – 20 )=> A = 13 . 100=> A = 1300B/BÀI TẬP TỰ LUẬN: TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7Bài 3: Số công nhân của đội 1 ,đội 2 , đội 3 lần lượt tỉ lệ với ba số 5, 6, 7. Tìm số công nhân của mỗi đội. Cho biết tổng số công nhân của đội 1 và đội 2 nhiều hơn số công nhân đội 3 là 32 người . Bài giải:-Gọi số công nhân của đội 1,2,3 là a,b,c (a,b,c N*)ÎTa có: và a + b – c = 32a5=b6=c7=> a5=b6=c7a + b – c 5 + 6 – 7 ==32 4= 8=> a = 5.8 = 40 , b = 6.8 = 48 và c = 7.8 = 56Vậy: đội 1 có 40 công nhân, đội 2 có 48 công nhân, đội 3 có 56 công nhân . @ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Về nhà ôn lại lý thuyết và làm lại các bài tập đã giải trong tiết học hôm nay để nắm chắc phương pháp giải các bài toán về đồ thị.- Tự ôn trước ở nhà theo đề cương ôn tập kỳ I, chuẩn bị tiết đến ôn tập học kỳ I tiếp.Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

File đính kèm:

  • pptChuong_I_Bai_13_On_tap_chuong_I.ppt