Bài giảng Đại số 7 - Tiết 57 - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

* Xem lại ví dụ và các bài tập đã chữa

* Làm các bài tập 32, 33, 34, 35 trang 40 SGK.
* Chú ý :
- Khi bỏ ngoặc, trước dấu ngoặc có dấu “-” phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.
- Kết quả của phép cộng, trừ hai đa thức là một đa thức đã thu gọn.

* Chuẩn bị bài mới : Luyện tập.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 57 - Bài 6: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy côLớp 7A5Trường THCS Chu Văn AnGV hướng dẫn : Cô Nguyễn Thị NgaGiáo sinh thực hiện: Nguyễn Thị NhungBạn có biết thu gọn một đa thức không ?Hình như là mình vừa học ở bài trước !BÀI TẬP Hãy thu gọn đa thức sau: Giảilà tổng của 2 đa thức M, NM=N=TIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức TIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức Để cộng hai đa thức và ta làm như sau :M + N =+=+(bỏ dấu ngoặc) +( )=+( )+( ) (áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp) =(cộng, trừ các đơn thức đồng dạng). Ta nói đa thức là tổng của hai đa thức M, N.5xTIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức Cho 2 đa thức:Tính tổng hai đa thức trênGiảiTIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức ?1. Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.Bài 29/40 SGK Tính :Giải(x + y) + (x – y) = x + y + x – y = ( x + x) + ( y – y) = 2x TIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức Để trừ hai đa thức và ta làm như sau: P – Q (bỏ dấu ngoặc) (áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp). (cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)Ta nói đa thức là hiệu của hai đa thức P và Q .TIẾT 571. Cộng hai đa thức $ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC2. Trừ hai đa thức ?2. Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.Bài 29/40 SGK Tính :Giảib) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2yTIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức Giải3. Bài tập2. Trừ hai đa thức Bài 30/40 SGKTính tổng của hai đa thứcTIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức 3. Bài tậpBài 31/40 SGK : Cho hai đa thứcTính M + N; M – N; N - MGiảiM + N =M – N =N – M =TIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC2. Trừ hai đa thức 1. Cộng hai đa thức 3. Bài tậpBài tập 32/40 SGK Tìm đa thức P và Q biết:Hướng dẫnTIẾT 57$ 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thức 3. Bài tậpBài tập 32/40 SGK Tìm đa thức P và Q biết:Hướng dẫnHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ* Xem lại ví dụ và các bài tập đã chữa * Làm các bài tập 32, 33, 34, 35 trang 40 SGK.* Chú ý :	- Khi bỏ ngoặc, trước dấu ngoặc có dấu “-” phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.	- Kết quả của phép cộng, trừ hai đa thức là một đa thức đã thu gọn.* Chuẩn bị bài mới : Luyện tập.THANKS FOR YOU

File đính kèm:

  • pptCong tru da thuc.ppt