Bài giảng Đại số 7 - Tiết 57 - Bài dạy 6: Cộng, trừ đa thức

Ai đúng? Cho hai đa thức E = x2 – 2xy + y2 và F = x2 + 2xy + y2 Tính E - F

Bạn An làm như sau:

E – F = (x2 – 2xy + y2) – (x2 + 2xy + y2)

 = x2 – 2xy + y2 + x2 + 2xy + y2

 = (x2 + x2 ) + (– 2xy + 2xy) + (y2 + y2)

 = 2x2 + 2y2

Bạn Sơn làm như sau:

E – F = (x2 – 2xy + y2) – (x2 + 2xy + y2)

 = x2 – 2xy + y2 - x2 - 2xy - y2

 = (x2 - x2 ) + (– 2xy - 2xy) + (y2 - y2)

 = -4xy

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 57 - Bài dạy 6: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài tập : Thu gọn đa thức sau: A = 3xy + 2x2 + 3 + 5xy - 2x2 + xyz + 5 Tiết 57 §6 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thứcVí dụ 1 : Cho hai đa thức : M = 3xy + 2x2 + 3 và N = 5xy - 2x2 + xyz + 5Thực hiện cộng hai đa thức M và N Tiết 57 §6 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thứcVí dụ 1 : Ví dụ 2 : Tính tổng của hai đa thức :P = 5x2y2 + x3 + 5 và Q = -2x2y2 - 4Tiết 57 §6 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thứcVí dụ 1 : Cho hai đa thức : E = xyz + 2x2 + 2 và F = 2x2 - 3xyz - 5Thực hiện phép trừ đa thức E cho đa thức F2. Trừ hai đa thứcTiết 57 §6 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1. Cộng hai đa thứcVí dụ 1 : Ví dụ 2 :Cho hai đa thức M = 2x3y3 + xy và N = 2x3y3 - 7xy - 4 Tính M-N2. Trừ hai đa thứcTiết 57 §6 CỘNG, TRỪ ĐA THỨCVí dụ 2 : Cho hai đa thức M = 2x3y3 + xy và N = 2x3y3 -7xy-4 Tính M-N2. Trừ hai đa thứca) Ta có M – N = (2x3y3 + xy) - (2x3y3 - 7xy – 4) = 2x3y3 + xy - 2x3y3 + 7xy + 4 = (2x3y3 - 2x3y3 ) + (xy + 7xy ) + 4	 = 8xy + 4Vậy M – N = 8xy + 4GiảiAi đúng? Cho hai đa thức E = x2 – 2xy + y2 và F = x2 + 2xy + y2 Tính E - F *Bạn An làm như sau:E – F = (x2 – 2xy + y2) – (x2 + 2xy + y2) = x2 – 2xy + y2 + x2 + 2xy + y2 = (x2 + x2 ) + (– 2xy + 2xy) + (y2 + y2) = 2x2 + 2y2*Bạn Sơn làm như sau:E – F = (x2 – 2xy + y2) – (x2 + 2xy + y2) = x2 – 2xy + y2 - x2 - 2xy - y2 = (x2 - x2 ) + (– 2xy - 2xy) + (y2 - y2) = -4xyÝ kiến của em ?Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngCâu 1. Thu gọn (x + y) + ( x – y ) có kết quả bằng :A. 0	B. 2y	 C. 2x	D. 2x + 2yCâu 2.Thu gọn (x + y) - ( x - y) có kết quả bằng :A. 2x	B. 0	 C. 2x - 2y	D. 2yHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ-Bài tập về nhà : 29,32,33,34/40/Sgk-Cộng, trừ hai đa thức cũng sử dụng các tính chất như bỏ dấu ngoặc, t/c giao hoán, kết hợp như đối với số-Khi bỏ ngoặc đằng trước có dấu “-” bên trong phải đổi dấu các số hạng-Tiết 58 Luyện tập

File đính kèm:

  • pptTiet 57 Cong tru da thuc.ppt