Bài giảng Đại số 7 - Tiết 57: Cộng, trừ đa thức - Trần Thị Thanh Phương

1- Cộng hai đa thức

2- Trừ hai đa thức

3- Luyện tập:

Bài 1 ( Bài 29- SGK/40)

Hãy cho biết trong 2 cách viết ở câu a và câu b, cách viết nào đúng ( Đ ), cách nào sai ( S ) ?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 57: Cộng, trừ đa thức - Trần Thị Thanh Phương, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS THỚI HềACHÀO MỪNG QUí THẦY Cễ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPNăm học : 2012 - 2013Giỏo viờn dạy : Trần Thị Thanh PhươngBộ mụn :ĐẠI SỐ 7bài cũKiểm traViết cỏc đa thức sau dưới dạng thu gọn:a)3x4 -5x +7x2 -8x4 +5xb)12xy2-y3-6xy2-5y-2y3Nờu cỏc bước viết đa thức dưới dạng thu gọn. *Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng.*Xác định các đơn thức đồng dạng.Viết cỏc đa thức sau dưới dạng thu gọn: a)3x4 -5x +7x2 -8x4 +5xb)12xy2-y3-6xy2-5y-2y33x4-8x412xy2-6xy2-y3-2y3-5x5x=-5x4+7x2=6xy2-3y3-5y Cho đa thức :Ta cú thể viết thành tổng của hai đa thức đa thức và hiệu của hai đa thức :Vậy: muốn cộng, trừ đa thức ta làm như thế nào ? Chỳng ta cựng tỡm hiểu qua bài học hụm nayTiết 57: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC1- Cộng hai đa thứca- Ví dụ: Cho hai đa thức : Tính M+ N?M = 5x2y + 5x - 3;N = xyz - 4x2y + 5x - 0,5M+ N= 5x2y + 5x – 3 + xyz - 4x2y + 5x - 0,5M+ N= 5x2y - 4x2y + 5x + 5x + xyz - 0,5 – 3 M+ N= x2y + 10x + xyz - 3,5 Giải: M+ N= (5x2y + 5x – 3) + (xyz - 4x2y + 5x - 0,5) Tiết 57: CỘNG , TRỪ ĐA THỨC1- Cộng hai đa thứca- Ví dụ:b- Quy tắc:Cỏc bước cộng hai đa thức: Đặt phộp tớnh. - Bỏ dấu ngoặc - Nhúm cỏc đơn thức đồng dạng- Cộng, trừ cỏc đơn thức đồng dạng ( nếu cú). Áp dụng: Tính tổng, biết : A= 5x2y - 7xy2 - 6x3B= 2y3 - 2x2y + 7xy2Giải: Ta có: A+ B = (5x2y-7xy2-6x3)(2y3-2x2y+7xy2)+= 5x2y - 7xy2 - 6x3 + 2y3- 2x2y + 7xy2= 3x2y+ 2y3 - 6x3= 5x2y - 2x2y - 7xy2 + 7xy2- 6x3 + 2y3Tiết 57: CỘNG , TRỪ ĐA THỨC1- Cộng hai đa thức2- Trừ hai đa thức: a- Ví dụ: Cho hai đa thức: M= 4x2 - yz+3 	 N= 4x2 +5y2 -3yz+x-2Tìm hiệu M-N?Giải: M-N = (4x2 - yz+3 )- (4x2 +5y2 -3yz+x-2) M-N = 4x2 - yz+3 - 4x2 - 5y2 + 3yz – x + 2 M-N = 4x2 - 4x2 – yz + 3yz - 5y2 – x + 2 +3 M-N = 2yz - 5y2 – x + 5 Tiết 57: CỘNG , TRỪ ĐA THỨC1- Cộng hai đa thức2- Trừ hai đa thức: b- Quy tắc:Cỏc bước trừ hai đa thức: Đặt phộp tớnh. - Bỏ dấu ngoặc - Cộng, trừ cỏc đơn thức đồng dạng ( nếu cú).- Nhúm cỏc đơn thức đồng dạng Áp dụng:Tính hiệu: 6x2 +9xy -y2 và 5x2-2xyTa có: (6x2+9xy-y2) - (5x2-2xy) = 6x2+ 9xy- y2- 5x2+ 2xy = 6x2 - 5x2+ 9 xy+ 2 xy – y2 = x2 +11 xy - y2Giải:* Cộng hai đa thức :Đặt phép tính (phép cộng)* Trừ hai đa thức:Đặt phép tính ( phép trừ) - Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng ( không đổi dấu các hạng tử trong ngoặc)- Nhúm cỏc đơn thức đồng dạng Cộng, trừ cỏc đơn thức đồng dạng ( nếu cú). - Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ (đổi dấu các hạng tử trong ngoặc)- Nhúm cỏc đơn thức đồng dạng Cộng, trừ cỏc đơn thức đồng dạng ( nếu cú).Tiết 57: CỘNG , TRỪ ĐA THỨC Kiểm tra nhanh: Ta có: Cho: P = x + y và Q = x - y a) P + Q = x + y + x - yb) P - Q = x + y - x - y Hãy cho biết trong 2 cách viết ở câu a và câu b, cách viết nào đúng ( Đ ), cách nào sai ( S ) ?ĐSĐ( ) ( ) ( ) ( ) Tính:3.1- Bài 1 ( Bài 29- SGK/40)1- Cộng hai đa thức2- Trừ hai đa thức3- Luyện tập:Tiết 57: CỘNG , TRỪ ĐA THỨCCho 2 đa thức: M= x2 – 2xy + y2 ;	N = y2 + 2xy + x2 + 1Tính: a) M+N=? b) M-N=? c) N-M=?M+N = x2 – 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 +1= 2x2 + 2y2 + 1 M- N = x2 – 2xy +y2 - (y2 + 2xy+ x2 +1) 	 = x2 – 2xy + y2 – y2 - 2xy – x2 -1 = - 4xy - 13.2- Bài tập 35 ( SGK- 40): N-M = (y2 + 2xy+ x2 +1) – ( x2 – 2xy +y2 ) = y2 + 2xy + x2 + 1 - x2 + 2xy – y2 = 4xy + 1Giải:Nhận xét: M – N = - ( N - M )3.3- Bài tập 32 ( 40- SGK): Tìm đa thức P, biết: P + ( x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 - 1Giải:P + ( x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 - 1P = ( x2 – y2 + 3y2 – 1) - ( x2 – 2y2) P = x2 – y2 + 3y2 - 1- x2 + 2y2P= P = 4y2 -1 Hướng dẫn về nhà- Học thuộc quy tắc cộng, trừ đa thức BTVN: 30; 31; 32b; 33; 34; 35 - SGK/ 40. Tiết sau luyện tập Chỳ ý: 	+ Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước dấu ( - ) ta phải đổi dấu tất cả cỏc hạng tử trong dấu ngoặc	+ Kết quả của phép ( +) , (-) hai đa thức là một đa thức đã thu gọn.Chân thành cám ơn quý thầy cô và các em học sinh !Chào tạm biệt

File đính kèm:

  • pptCong tru da thuc (8).ppt