Bài giảng Đại số 7 - Tiết học: Biểu đồ

BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau:

Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ bắn bao nhiêu phát?

b/ Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

BÀI LÀM:

a/ Dấu hiệu ở đây là:Số điểm

lần bắn.

 Xạ thủ bắn 30 phát

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết học: Biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ-Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được bảng nào?- Hãy lập bảng " tần số" của bảng số liệu sau: 256585886295825656859 Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được bảng tần số .Giá trị (x)25689Tần số (n)37452N=21 Bảng tần số  Tác dụng của bảng tần số ? Bảng tần số giúp người điều tra dễ có những nhậân xét chung về sự phân phối các giá trị và tiện lợi cho việc tính toán sau này.1/ BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG: Dựng biểu đồ đọan thẳng của bảng tần số sau Giá trị (x)25689Tần số (n)37452N=21Dựng biểu đồ đọan thẳng theo các bước sau Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x , trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau)0 Cm12345678910THCS Phulac         1 2 3 4 5 6 7 8 9        0 Cm12345678910THCS PhulacOxn987654321Ox: Trục hoànhOn: Trục tung         1 2 3 4 5 6 7 8 9        Oxn987654321Giá trị (x)25689Tần số (n)37452N=21 Bước 2: Xác định các điểm có tọa độ (2;3); (5;7);(6;4);(8;5);(9;2)Bước 3: Nối mỗi điểm trên với trục hoành và trục tung.Giá trị (x)012345678910Tần số (n)0002810127641N=50BÀI TẬP 10 / 14a/ Dấu hiệu ở đây là gì?Số các giá trị là bao nhiêu?Điểm kiểm tra Toán (học kỳ I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:b/ Biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng Dấu hiệu ở đây là: Điểm kiểm tra toán của mỗi học sinh lớp 7C ; Số các giá trị là 50         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            Oxn987654321101112Giá trị (x)012345678910Tần số (n)0002810127641N=502/ CHÚ Ý:Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá theo bảng sau Năm1995199619971998Diện Tích rừng (ha)2047919951996199719985101520hanămO0 Cm12345678910THCS PhulacBÀI TẬP ÁP DỤNG:Giá trị (x)78910Tần số (n)39108N = 30Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau: a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ bắn bao nhiêu phát?b/ Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳngBÀI LÀM:a/ Dấu hiệu ở đây là:Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn. Xạ thủ bắn 30 phát         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            Oxn98765432110Giá trị (x)78910Tần số (n)39108N = 30HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Làm các BT :11,12 trang 14 SGK- Đọc bài đọc thêm .- Tiết sau luyện tập.

File đính kèm:

  • pptBIEU_DO.ppt