Bài giảng Đại số 7 - Tiết học thứ 57: Cộng, trừ đa thức

M + N = (3xyz - 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz - 5xy + 3 - y )

 = 3xyz - 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz - 5xy + 3 – y

 =(- 3x2+ 5x2) + (5xy- 5xy) + (3xyz + xyz) - y+(-1+3)

 = 2x2 +4xyz –y +2

 

M – N = (3xyz - 3x2 + 5xy – 1) - (5x2 + xyz - 5xy + 3 - y )

 = 3xyz - 3x2 + 5xy – 1 - 5x2 - xyz + 5xy – 3 + y

 =(- 3x2 -5x2) + (5xy+ 5xy) + (3xyz - xyz) + y+(-1-3)

 = -8x2 +10xy +2xyz +y -4

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết học thứ 57: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tổ Toán -Tin - Lý - Công NghệTiết dạy khảo sátMôn ToánGV: Nguyễn Bá ThuTrường THCS Nguyễn BáPhátKiểm tra bài cũHS1: Thế nào là đa thức?Thu gọn đa thức sau:HS2. Bậc của đa thức là gì? Em cần lưu ý gì khi tìm bậc của đa thức? Áp dụng tìm bậc đa thức sau: Xem kết quảXem kết quảHS1:Thu gọn đa thức : Vậy đa thức P sau khi thu gọn là:HS2. Tìm bậc đa thức: có bậc 3 Cho hai đa thức: M = 5x2y + 5x - 3 và N = xyz - 4x2y + 5x - ½. Tính M + NTa nói đa thức : là tổng của hai đa thức M,NViết hai đa thức rồi tính tổng của chúng(bỏ dấu ngoặc)(Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp)(Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)Cho hai đa thức: P = 5x2y - 4xy2 + 5x – 3 và Q = xyz - 4x2y + xy2 + 5x - ½ . Tính P - Q(bỏ dấu ngoặc)(Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp)(Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)Ta nói đa thức : là hiệu của hai đa thức P,QViết hai đa thức rồi tính hiệu của chúngTính: a, (x + y) + (x - y) b, (x + y) - (x - y)Qui tắc dấu ngoặc Cho hai đa thức: M = 3xyz - 3x2 + 5xy – 1 N = 5x2 + xyz - 5xy + 3 - y Tính M + N; M-NM + N = (3xyz - 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz - 5xy + 3 - y )	= 3xyz - 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz - 5xy + 3 – y	=(- 3x2+ 5x2) + (5xy- 5xy) + (3xyz + xyz) - y+(-1+3)	= 2x2 +4xyz –y +2M – N = (3xyz - 3x2 + 5xy – 1) - (5x2 + xyz - 5xy + 3 - y )	= 3xyz - 3x2 + 5xy – 1 - 5x2 - xyz + 5xy – 3 + y	=(- 3x2 -5x2) + (5xy+ 5xy) + (3xyz - xyz) + y+(-1-3)	= -8x2 +10xy +2xyz +y -4P = (x2 - y2 + 3y2 -1) - (x2 - 2y2)Tìm đa thức P biết.a) P + (x2 - 2y2) = x2 - y2 + 3y2 - 1 = x2 - y2 + 3y2 -1 - x2 + 2y2 = (x2 - x2) + (-y2 + 3y2 + 2y2 ) - 1 = 0+4y2 – 1 = 4y2 – 1 Hướng dẫn về nhà:Làm bài tập 30,31:N-M,32b,33/40 sgkChuẩn bị bài tập tiết 58 Luyện tập	Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của thầy cô và các em! Chúc các thầy cô sức khoẻ! Chúc các em chăm ngoan học giỏi!Trường THCS Nguyễn BáPhátTổ Toán -Tin - Lý - Công Nghệ

File đính kèm:

  • pptTIET 57 Dai so 8 Cong tru da thuc.ppt