Bài giảng Đại số 7 - Tiết18 – Bài 12: Số thực

 1. Số thực:

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Ví dụ:

Tập hợp số thực kí hiệu là: R

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số 7 - Tiết18 – Bài 12: Số thực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Nhiệt liệt chào đón các thầy cô giáo về dự giờ Kiểm tra bài cũCâu 1: Nêu mối quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ với số thập phân? Cho ví dụ về số hữu tỉ, số vô tỉ viết dưới dạng số thập phân.Câu 2: Biểu diễn các số: -2 ; -1; 0 ; ; 1 ; 2 trên trục số.Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.-2-1012Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.Tiết18 – Bài 12: số thực Lại thêm một loại số mới chăng?Tiết18 – Bài 12: số thực  1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng?- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.Tiết18 – Bài 12: số thực  1. Số thực: Ví dụ: Lại thêm một loại số mới chăng?2 ; ; -0,234 ; ; ... là các số thực- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.Tiết18 – Bài 12: số thực  1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng?- Tập hợp số thực kí hiệu là: RVí dụ: 2 ; ; -0,234 ; ; ... là các số thực- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.Tiết18 – Bài 12: số thực Lại thêm một loại số mới chăng?- Tập hợp số thực kí hiệu là: RCách viết xR cho ta biết điều gì?Khi viết xR ta hiểu rằng x là một số thực.x có thể là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.RQI?1Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?Bài tập 87 T44SGK. Điền dấu (, , ) thích hợp vào ô vuông:3 Q ;3 R ;3 I ;-2,53 Q 0,2(35) I ; N Z ;I R Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1Bài tập 88 T44SGK.Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:a) Nếu a là số thực thì a là số ............. hoặc số ..........b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng.............. hữu tỉ vô tỉ số thập phânvô hạn không tuần hoàn. Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1N  Z  QI  RNZQRTiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1- Để so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân- Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc x y.Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Ví dụ:a) 0,3192 ... 0,32 (5)vàvàSố hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1So sánh các số thực:a) 2,(35) và 2,369121518...?2b) -0,(63) và Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1So sánh các số thực:a) 2,(35) 2,369121518...b) -0,(63) và = -0,6363...=- 0,(63)y.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2So sánh các số thực:a) 2,(35) 2,369121518...y.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thìTiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì 4 và số nào lớn hơn?4 =có 16 > 13=>Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì>hay 4 > Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì2. Trục số thực: Trong bài toán xét ở 11, là độ dài đường chéo của hình vuông có cạnh là 1.SS111Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì-2-1012ABĐể biểu diễn trên trục số ta làm như sau:Người ta chứng minh được rằng:- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.11Trong bài toán xét ở 11, là độ dài đường chéo của hình vuông có cạnh là 1.SSTiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì2. Trục số thực: -2-1012ABĐể biểu diễn căn 2 trên trục số ta làm như sau:Trong bài toán xét ở 11, là độ dài đường chéo của hình vuông có cạnh là 1.SS11Như vậy có thể nói rằng các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số. Vì thế trục số còn được gọi là trục số thực.Người ta chứng minh được rằng:- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì2. Trục số thực: - Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số* Chú ý: SGKNhư vậy có thể nói rằng các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số. Vì thế trục số còn được gọi là trục số thực.Người ta chứng minh được rằng:- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.-4-2012-30,33454,1(6)- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì2. Trục số thực: - Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.2. Trục số thực: * Chú ý: SGKLuyện tập :Bài tập 89 SGK T 45Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?a, Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.b, Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.c, Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.Các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số. Vì thế trục số còn được gọi là trục số thực. ĐĐS Tiết18 – Bài 12: số thực1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1?2Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thìTiết18 – Bài 12: số thực 1. Số thực:Lại thêm một loại số mới chăng?- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.2. Trục số thực: ?2- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.- Tập hợp số thực kí hiệu là : R?1* Chú ý: SGKhướng dẫn về nhàNắm vững khái niệm số thực, cách so sánh số thực, hiểu được trong R cũng có các phép toán với tính chất tương tự trong Q.BTVN: 90, 91, 91 (T45 SGK)- 117, 117 ( T20 SBT)Các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số. Vì thế trục số còn được gọi là trục số thực.- Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân-Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc xy.Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì

File đính kèm:

  • pptBai_12_So_thuc.ppt