Bài giảng Đại số 9 - Tiết 24: Đường thẳng song song - Đường thẳng cắt nhau

1. Đường thẳng song song

) Vẽ đồ thị của các hàm số y=2x+3 và y=2x-2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Vì sao hai đường thẳng

y=2x+3 và y=2x-2 song song với nhau?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 20/09/2019 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 9 - Tiết 24: Đường thẳng song song - Đường thẳng cắt nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ * HUYỆN AN LÃO * Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự tiết học ngày hôm nay !Môn đại số lớp 9KIỂM TRA BÀI CŨBài 2: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống () để được các phát biểu đúng:+ Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là đường thẳng: - Cắt trục tung tại ..... (1) - Song song với đường thẳng y = ax nếu .. (2) - Trùng với đường thẳng y = ax nếu .. (3)+ Để vẽ đồ thị y= ax+ b với a  0, b  0 ta xác định hai giao điểm với hai trục tọa độ- Giao với trục Oy: cho x= 0  y =  (4), ta có điểm A( ) (5)  (6)- Giao với trục Ox: cho y= 0  x =  (7), ta có điểm B( ) (8)  (9)- Đồ thị của hàm số y = ax+ b (a0) là đường thẳng . (10)Bài 1: Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị của hàm số y = 2x và y = 2x + 3một điểm có tung độ bằng bb  0b = 0Oyb0;bOxAB? Em hãy nêu nhận xét về đồ thị của hàm số y = 2x và y = 2x + 3y=2x+3y=2xy=2x+3y=2x1Đồ thị của hàm số y=2x+3 song song với đồ thị hàm số y=2x vì có b=30. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a  0) (d’) : y = a’x + b’ (a’ 0) Khi nào thì: - Song song với nhau ? - Trùng nhau ? - Cắt nhau ?Tiết 24: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau1. Đường thẳng song song?1 a) Vẽ đồ thị của các hàm số y=2x+3 và y=2x-2 trên cùng một mặt phẳng tọa độy=2x+3y=2xy=2x-2Vì sao hai đường thẳng y=2x+3 và y=2x-2 song song với nhau?y=2x-2y= ax + by= a’x + b’ Cho hai ®­êng th¼ng: (d ) y = ax + b (a  0) (d’) y = a’x + b’ (a’ 0)y=2x+3xyO31-2-1,5 (d) // (d')  ? (d)  (d’)  ? a = a’; b  b’a = a’; b = b’Kết luận: Hai đường thẳng y = ax + b (a  0) và y = a’x + b’ (a’ 0) + Song song với nhau khi và chỉ khi: a = a’; b  b’ + Trùng nhau khi và chỉ khi: a = a’; b = b’?2 Tìm các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau:(d1): y = 0,5x - 1; (d2): y = 1,5x + 2; (d3): y = 0,5x + 22. Đường thẳng cắt nhauBài làm:+ Các cặp đường thẳng song song là: (d1) // (d3) vì có a = a’= 0,5 và b  b’ (-12)+ Các cặp đường thẳng cắt nhau là: (d1) cắt (d2) vì không song song cũng không trùng nhau (d2) cắt (d3) vì không song song cũng không trùng nhauy=0,5x+2y=0,5x-1y=1,5x+2d1d2d3Hai đường thẳng y = ax + b và y = a’x + b’ cắt nhau khi nào?(d1): y = 0,5x - 1 và (d2): y = 1,5x + 2; Kết luận: Hai đường thẳng y = ax + b (a  0) và y = a’x + b’ (a’ 0) + Song song với nhau khi và chỉ khi: a = a’; b  b’ + Trùng nhau khi và chỉ khi: a = a’; b = b’ + Cắt nhau khi và chỉ khi: a  a’ Chú ý: Khi a  a’ và b = b’ thì (d) và (d’) có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b.(d2): y =1,5x + 2 và (d3): y= 0,5x + 2y = ax + by = a’x + b’(d3): y=0,5x+2(d1): y=0,5x-1(d2): y=1,5x+2Bài toán áp dụng: Cho 2 hàm số bậc nhất: y = 2mx + 3 và y = (m +1)x + 2 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a. Hai đường thẳng cắt nhau. b. Hai đường thẳng song song với nhau.Bài giảiHàm số: y = 2mx + 3 và y = (m + 1)x + 2 là hàm bậc nhất:Thảo luận nhóm làm bài a) Đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng cắt nhau  a  a’ tức là 2m  m + 1  m  1 Kết hợp với điều kiện trên suy ra m  0 và m  1 b) Đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng song song với nhau Kết hợp với điều kiện trên suy ra m =1+ Hãy xác định hệ số của mỗi hàm số? + Tìm điều kiện của m để hai hàm số là hàm số bậc nhất?10Vị trí tương đối của hai đường thẳng(d): y = ax+b và (d’): y = a’x+b’(d) // (d’)(d)  (d’)(d) cắt (d’)(d)  (d’)HCIGỎỌI Luật chơi: - 7 em HS tham gia trò chơi thi giải ô chữ bằng cách trả lời câu hỏi tương ứng với mỗi số đã chọn - Mỗi câu trả lời chính xác sẽ tìm được một chữ cái trong ô chữÔ chữ gồm 7 chữ cái: Đây là điều mong ước của mỗi học sinh và thầy côCOIHIO123456G7Thi giải ô chữ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Nắm vững kết luận về điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau.- Nắm được cách trình bày lời giải các bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số.- Làm bài tập trong Vở bài tập và bài 21; 22; 23; 24 SGK - Hướng dẫn làm bài+ Bài 21: Trình bày lời giải giống bài toán áp dụng+ Bài 22: Cho hàm số y=ax+3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y= -2x Dựa vào quan hệ song song của hai đường thẳng suy ra a=a’=-2b) Khi x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7 Thay x=2; y=7 vào hàm số y= ax+3 rồi giải phương trình để tìm a GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻChúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏiDCAB y = 0,5 x + 2y = 1- 0,5x y = - 0,5x + 2y = x +2Thời gian10987654321Hết giờ1514131211Rất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saiHoan hô, em trả lời đúng rồiĐường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là :DCABm = 4Thời gian10987654321Hết giờ1514131211Rất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saiHoan hô, em đã trả lời đúngCho đường thẳng (d): y=(m -1)x+2m -5 và (d’): y =3x + 1 Giá trị của m để (d) // (d’) là:m = -1m = 1m = 2Rất tiếc, em đã trả lời saiDCABm = - 4 Thời gian10987654321Hết giờ1514131211Rất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saiCho hai hàm số y = 2x + m và y= 3x+(4 -m)Giá trị của m để đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung làm = 0m = 2m = -2Hoan hô, em đã trả lời đúngDCAB(d3)  (d4)Thời gian10987654321Hết giờ1514131211Rất tiếc, em đã trả lời saiHoan hô, em đã trả lời đúngRất tiếc, em đã trả lời saiCho các đường thẳng: (d1): y = - 3x + 1 ; (d2): y = 2 - 3x (d3): y = 3x + 1; (d4): y = 1 + 3x Câu nào sau đây sai?(d1) // (d2)(d1) cắt (d3)(d2) // (d3)Rất tiếc, em đã trả lời saiDCABThời gian10987654321Hết giờ1514131211Rất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saiHoan hô, em đã trả lời đúngCho hai hàm số bậc nhất: y = mx + n - 3 và y = (2- m)x - 2 Đồ thị của hai hàm số trên trùng nhau khi:Rất tiếc, em đã trả lời saiDCABThời gian10987654321Hết giờ1514131211Rất tiếc, em đã trả lời saiHoan hô, em đã trả lời đúngRất tiếc, em đã trả lời saiRất tiếc, em đã trả lời saim = 4m = 1m = -2m = 2Cho hai đường thẳng (d): y = - x + 3 và (d’) y = mx+5 Giá trị của m để (d)  (d’) là:Bài 20 SGK: Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng song song và 3 cặp đường thẳng cắt nhau trong số các đường thẳng sau:(a) y = 1,5x+2 (b) y = x+ 2 (c) y = 0,5x - 3(d) y = x - 3 (e) y = 1,5x - 1 (g) y = 0,5x +3Bài làm+ Ba cặp đường thẳng song song là: (a) // ( ) (b) // ( ) (c) // ( )+ Ba cặp đường thẳng cắt nhau là: (a) cắt ( ) (a) cắt ( ) (a) cắt ( )

File đính kèm:

  • pptT24-Dai so 9 DT song song-cat nhau.ppt