Bài giảng Đại số khối lớp 9 - Bài 9: Căn bậc ba

Bài toán: Một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa được đúng 64 lít nước. Hỏi người thợ đó phải chọn độ dài cạnh của thùng là bao nhiêu đêximét ?

Giải

Đổi 64 lít = 64

Gọi x (dm) là độ dài cạnh của thùng hình lập phương.Theo đề bài ta có:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 20/09/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số khối lớp 9 - Bài 9: Căn bậc ba, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các Thầy,Cô giáo về dự thao giảngĐẠI SỐ 9GIÁO VIÊN: NGUYỄN ÁNH HỪNGVậy căn bậc ba là gì? Căn bậc ba có những tính nào? Căn bậc ba có gì giống và khác căn bậc hai? Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai. Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho Tìm các căn bậc hai của 9 ; -25 -25 ? Căn bậc hai của -25?Vì -25 0a 7 nên > Vậy: 2 > Giảia)Với : b)Với : c)Với : BÀI 9: CĂN BẬC BA 1. Khái niệm căn bậc ba Định nghĩa:SGKKí hiệu:2. Tính chất VD 3: Rút gọnGiảiTa có:?2. Tính theo hai cách.GiảiCách 1: Cách 2: BÀI 9: CĂN BẬC BA 1. Khái niệm căn bậc ba Định nghĩa:SGKKí hiệu:2. Tính chất ?2. Tính theo hai cách.GiảiCách 1: Cách 2: VD 3: Rút gọnGiảiTa có:Bài 67: Hãy tìmBÀI TẬP ÁP DỤNGGiảiBài 68: TínhBÀI TẬP ÁP DỤNGGiảiBÀI TẬP ÁP DỤNGa) 5 và Bài 69: So sánhb) và GiảiVậy Vì 125 > 123 nên Ta có: Vậy Vì 750 - Bài tập về nhà: 67, 68, 69 trang 36 SGK- Ghi nhớ: các công thức của căn bậc ba.- Đọc “Bài đọc thêm” - Chuẩn bị máy tính cầm tay.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀXIN TRAÂN TROÏNG CAÛM ÔN VAØ KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙO CUØNG TOAØN THEÅ CAÙC EM HOÏC SINH MAÏNH KHOÛE, HAÏNH PHUÙC.

File đính kèm:

  • pptCAN_BAC_BA.ppt