Bài giảng Đại số lớp 7 - Bài học 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Cho hai đa thức:

M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5

 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5

M(x) + N(x) =

M(x) – N(x) =

 

ppt6 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Bài học 8: Cộng, trừ đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§8. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN(cũng giống như cộng, trừ hai số tự nhiên !!!???)Chú ý 	P(x) = –5x4 + 3x3 – 2x2 – x + 5	Q(x) = 4x4 – 3x3 + x2 – x – 8	M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5	N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5?1. Trao đổi và làm bàiCho hai đa thức:M(x) + N(x) =4x4– 6x2 – 3+ 5x3M(x) – N(x) =–2x4+ 4x2 + 2+ 5x3+ 2xBT44. Ta phải làm gì trước ?Bài tập về nhà45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50

File đính kèm:

  • pptCong_hai_da_thuc_1_bien.ppt