Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 17 - Bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

Số x=1,4142135623730950488016887

là số thập phân vô hạn mà ở phần thập phân của nó không có một chu kì nào cả. Đó là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Ta gọi những số số như vậy là số vô tỉ

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 17 - Bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Moọt ngaứy mụựi baột ủaàu, Em giang tay chaứo ủoựn!Giụứ hoùc mụựi baộờt ủaàu, Mang cho em ủieàu mụựi!Vaứ em seừ lụựn leõn,Em theõm yeõu cuoọc soỏng!Hello! 7A3 Kiểm tra bài cũ? Nêu qui ước làm tròn số ?Bài tập 81 (tr38-SGK)a) A = 14,61 - 7,15 + 3,2Cách 1: A 15 - 7 + 3 = 11Cách 2: A = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 11c) C = 73,95 : 14,2 Cách 1: C 74 : 14 5Cách 2: C = 73,95: 14,2 5,2077 5b) B = 7,56. 5,173Cách 1: B 8. 5 = 40Cách 2: B = 7,56. 5,173 =39,10788 39d) * Neỏu chửừ soỏ ủaàu tieõn trong caực chửừ soỏ bũ boỷ ủi nhoỷ hụn 5 thỡ ta giửừ nguyeõn boọ phaọn coứn laùi. Trong trửụứng hụùp soỏ nguyeõn thỡ ta thay caực chửừ soỏ bũ boỷ ủi baốờng caực chửừ soỏ 0.* Neỏu chửừ soỏ ủaàu tieõn trong caực chửừ soỏ bũ boỷ ủi lụựn hụn hoaởc baống 5 thỡ ta coọng theõm 1vaứo chửừ soỏ cuoỏi cuứng cuỷa boọ phaọn coứn laùi. Trong trửụứng hụùp soỏ nguyeõn thỡ ta thay caực chửừ soỏ bũ boỷ ủi baốờng caực chửừ soỏ 0.Tiết 17Số vô tỉ Xeựt baứi toaựn :Cho hỡnh, trong ủoự coự hỡnh vuoõng AEBF coự caùnh baống 1m, hỡnh vuoõng ABCD coự caùnh AB laứ moọt ủửụứng cheựo cuỷa hỡnh vuoõng AEBF.Tớnh dieọn tớch hỡnh vuoõng ABCD.b) Tớnh ủoọ daứi ủửụứng cheựo AB.1mTính diện tích hỡnh vuông AEBF ?SAEBF = 1( m2)So sánh diện tích hỡnh vuông AEBF và diện tích hỡnh vuụng ABCD với diện tích tam giác ABE ? Đ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAIĐ11. .SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI1. Soỏ voõ tổAEBC1mFDxSAEBF = 2SABE SABCD = 4SABESo sánh diện tích hỡnh vuông AEBF và diện tích hỡnh vuụng ABCD với diện tích tam giác ABE ?Cú SAEBF = 1 (m2) => SABCD = 2SAEBF = 2(m2)=> SABCD = 2SAEBFSo sánh diện tích hỡnh vuông AEBF với diện tích hỡnh vuụng ABCD?Tớnh dieọn tớch hỡnh vuoõng ABCD?Lời giải:Cú số hữu tỉ nào mà bỡnh phương bằng 2?Đ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI1. Soỏ voõ tổAEBC1mFDxx =1,4142135623730950488016887xNeỏu goùi ủoọ daứi ủửụứng cheựo AB laứ x (m) ( x>0 ) Cú SABCD = 2SAEBFMà SAEBF = 1( m2) => SABCD = 2SAEBF = 2 ( m2)Lời giải:Khụng cú số hữu tỉ nào mà bỡnh phương bằng 2!Ngửụứi ta tớnh ủửụùc:Đ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI1. Soỏ voõ tổx=1,4142135623730950488016887Soỏ x=1,4142135623730950488016887 laứ soỏ thaọp phaõn voõ haùn maứ ụỷ phaàn thaọp phaõn cuỷa noự khoõng coự moọt chu kỡ naứo caỷ. ẹoự laứ moọt soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứn. Ta goùi nhửừng soỏ soỏ nhử vaọy laứ soỏ voõ tổx laứ moọt soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứn. Goùi x laứ soỏ voõ tổSoỏ voõ tổ laứ soỏ vieỏt ủửụùc dửụựi daùng naứo?Vớ duù:Soỏ voõ tổ laứ soỏ vieỏt ủửụùc dửụựi daùng soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứnTaọp hụùp caực soỏ voõ tổ ủửụùc kớ hieọu laứ ISoỏ x vửứa tớnh ủửụùc coự phaỷi laứ soỏ hửừu tổ?Soỏ x vửứa tớnh ủửụùc goùi nhử theỏ naứo?Đ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI1. Soỏ voõ tổ2. Khaựi nieọm veà caờn baọc 2Nhaọn xeựt :Ta noựi 3 vaứ -3 laứ caực caờn baọc 2 cuỷa 9?1Tỡm caực caờn baọc 2 cuỷa 16Caờn baọc 2 cuỷa 16 laứ 4 vaứ - 4!Vieỏt caực caờn baọc hai cuỷa 3; 10; 25?2?Caờn baọc hai cuỷa soỏ 0?Đ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI1. Soỏ voõ tổSoỏ voõ tổ laứ soỏ vieỏt ủửụùc dửụựi daùng soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứnKớ hieọu : Taọp hụùp caực soỏ voõ tổ laứ I2. Khaựi nieọm veà caờn baọc 2Baứi taọp 82/41 SGK3. Baứi taọp cuỷng coỏGiaỷi:Giaỷi:Baứi taọp 83/41 SGKĐ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI1. Soỏ voõ tổSoỏ voõ tổ laứ soỏ vieỏt ủửụùc dửụựi daùng soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứnKớ hieọu : I2. Khaựi nieọm veà caờn baọc 2Baứi taọp 85/42 SGKx10240,25(-3)210440,25(-3)21040,50,06253811083. Baứi taọp cuỷng coỏBaứi taọp 82/41 SGKBaứi taọp 83/41 SGKẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng:162Đ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAI 1. Soỏ voõ tổSoỏ voõ tổ laứ soỏ vieỏt ủửụùc dửụựi daùng soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứnKớ hieọu : Taọp hụùp caực soỏ voõ tổ laứ I2. Khaựi nieọm veà caờn baọc 2Baứi taọp 85/42 SGK3. Baứi taọp cuỷng coỏBaứi taọp 82/41 SGKBaứi taọp 83/41 SGKBaứi taọp 86/42 SGKSửỷ duùng maựy tớnh caàm tay tra caờn baọc hai cuỷa moọt soỏ khoõng aõmĐ11. SOÁ VOÂ Tặ - KHAÙI NIEÄM CAấN BAÄC HAIHaừy quan saựt vaứ laứm theo caựch sửỷ duùng maựy tớnh boỷ tuựi, tra caờn baọc hai cuỷa moọt soỏ khoõng aõm:15.717Tớnh6.3828+(108x42.=91.5=2,39722,0354009781,87379591Baứi taọp 86/42 SGK).()()==Nuựt aỏnKeỏt quaỷ3.5Coự phaỷi laứ caực soỏ voõ tổ?tỡm:Sửỷ duùng maựy tớnh,Hướng dẫn học bài- Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm, so sánh phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ. Đọc mục có thể em chưa biết.Làm bài tập 83; 84; 86 (tr41; 42-SGK) Bài 106; 107; 110 (tr18-SBT)

File đính kèm:

  • pptdai_7.ppt