Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 23 - Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận - Trường THCS Cao Viên

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=kx (với k là hằng số khác 0)

thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k=

Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

 y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k=

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 23 - Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận - Trường THCS Cao Viên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Phßng gi¸o dơc thanh oai Tr­êng thcs cao viªn to¸n 7 M«n - §¹i sè 7TiÕt 23 - Bài 1- Đại lượng tỉ lệ thuậnQuãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;Hãy viếtb) Chu vi của một hình vuông có cạnh là a (cm)c) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). ( Chú ý: D là một hằng số khác 0 )Bài tậps = 15.tc = 4.am = D.Vs t c a m VChương II - HÀM SỐ & ĐỒ THỊĐại số 7ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 23 - Bài 1:Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h; ?1 - Hãy viết cơng thức tính:b) Chu vi của một hình vuông có cạnh là a (cm)c) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). Chú ý: D là một hằng số khác 0 )s = 15.tc = 4.am = D.Vs t c a m Vy = k.x(k: hằng số khác 0)Hãy tìm điểm giống nhau trong các công thức trênCHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊTiết 23- Bài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1/ . Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. ?2 - Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào? y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= GiảiCHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊTiết 23- Bài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1/ . Định nghĩa:y=kx (với k là hằng số khác 0) y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là Chú ý: Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là (với k là hằng số khác 0) 7 dm3 dm5 dm70 kg kg kg kg302050Biểu đồ hình cột biễu diễn cân nặng của mỗi thành viên trong một gia đình.Tìm cân nặng của các thành viên còn lại.Đố vuix =y =2 dm Ta có: cân nặng y và chiều cao x của các cột là tỉ lệ thuận với nhau y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k = 70:7=10 Khi đó ta có công thức: y = 10.x ?3CHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊBài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN?4 - Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:xy???81012 rút ra nhận xétb) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợpTa có: y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k  y =kx hay: k=a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với xc) Tính các tỉ số giữa hai giá trị tương ứng, , , = = = = k2d) Tính tỉ số 2 giá trị bất kì của đại lượng * Tỉ số hai giá trị tương ứng của y và x luôn không đổi= và , và , và , , = = * Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia( sgk )( sgk )CHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊTiết 23- Bài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1/ . Định nghĩa:y=kx y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1/k2/ . Tính chất:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:*Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi* Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaCho hai đại lượng y;xCHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊBài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNCho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=6 thì y=4Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; Hãy biễu diễn y theo x; Tính giá trị của y khi x=9; x=15Bài tập 1:CHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊBài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhauĐiền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Bài tập 2:x-3-1125y-4Ta có: x và y tỉ lệ thuận với nhauy tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k =(-4):2=-2y = -2x62-2-10CHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊBài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Các giá trị của V và m được cho trong bảng sau:Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Vì sao?Bài tập 3:7,8V12345m7,815,623,431,2397,87,87,87,8( sgk )( sgk )CHƯƠNG II: HÀM SỐ & ĐỒ THỊBài 1 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1/ . Định nghĩa:y=kx y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1/k2/ . Tính chất:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:*Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi* Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaCho hai đại lượng y;xHướng dẫn về nhà-Học bài-Làm BT 4 sgk/54-Đọc trước bài 2-Ôn lại dạng toán dãy tỉ số bằng nhauHướng dẫn về nhà-Học bài-Làm BT 4 sgk/54-Đọc trước bài 2-Ôn lại dạng toán dãy tỉ số bằng nhau Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệBài tập 4:y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k=> z tỉ lệ thuận với x ; k ?(2)(1)Từ (1) ; (2) => z=CH©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vỊ dùBài học đến đây là kết thúcChúc các em học giỏi chăm ngoanCH©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vỊ dùCH©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vỊ dùM«n §¹i sè 8tr­êng THCS TrÇn ®¨ng NinhCH©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vỊ dùM«n §¹i sè 8tr­êng THCS TrÇn ®¨ng Ninh

File đính kèm:

  • pptDAI_LUONG_TI_LE_THUAN.ppt