Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận - Trần Thị Ánh

Quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều, khối lượng và thể tich của thanh kim loại đồng chất là các ví dụ về đại lượng tỉ lệ thuận.

 

Hãy viết công thức tính:

Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;

 

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D(kg/m). (Chú ý; D là một hằng số khác 0)

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận - Trần Thị Ánh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN TOÁN LỚP 7ANHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGƯỜI DẠY: TRẦN THỊ ÁNHGIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂMKIỂM TRA BÀI CŨEm hãy viết công thức tính chu vi của hình vuông có độ dài một cạnh bằng a ?TRẢ LỜI:-Công thức tính chu vi của hình vuông có độ dài cạnh bằng a là: p = 4 . aTrong đó: p là chu vi hình vuông. a là độ dài cạnh hình vuông.Ta thấy: Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với 4 là một hằng số khác 0.Ta nói: p tỷ lệ thuận với a theo hệ số 4 Có cách nào để mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỷ lệ thuận?CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1) Định nghĩa:a) Ví dụ:Quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều, khối lượng và thể tich của thanh kim loại đồng chất là các ví dụ về đại lượng tỉ lệ thuận. ?1 Hãy viết công thức tính:Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D(kg/m). (Chú ý; D là một hằng số khác 0)CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài giải:a) S =15.tb) m = D.V ( D là một hằng số khác 0 )Nhận xét: Các công thức trên đều có điểm giống nhau là : Đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.Em có nhận xét gì về sự giống nhau giữa các công thức trên ?b) Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=kx (với k là hằng số khác 0)Thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN?2Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?TRẢ LỜI: y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k= , ta có y = suy ra x= .Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là:c) Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k ( khác 0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN?3Hình 9(SGK/T52): Mỗi con khủng long ở các cột b,c,d nặng bao nhiêu tấn? Nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:CộtabcdChiều cao(mm)1085030TRẢ LỜI:Mỗi con khủng long ở các cột b,c,d có khối lượng là:Cột a bc dChiều cao(mm)1085030Khối lượng(tấn)1085030CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN2) Tính chất:?4Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6 yy1 = 6y2 = ?y3 = ?y4 = ? a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x ; b)Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp; c)Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng: của y và x?CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNa) Hệ số tỉ lệ của y đối với x : k = = 2b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp ; xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2 = 8y3 = 10y4 = 12Bài giải:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì :+ Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.Tính chất:CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNCHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNx-3-1125y-43)Áp dụng:Bài 1:(Bài 2-SGK/T54) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Giải:x-3-1125y-462-2-10CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTIẾT 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài 2: (bài 1-SGK/T53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y =4 :Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;Hãy biểu diễn y theo x;Tính giá trị của y khi x= 9; x=15.Giải:Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là : k= b) c) Khi x=9 ta có y= Khi x= 15 ta có y=Bài tập về nhàHọc thuộc định nghĩa và tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.Làm bài tập 3,4 (SGK/Tr54)CHÚC CÁC EM LÀM TỐT BÀI VỀ NHÀCHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ, CÔNG TÁC TỐT

File đính kèm:

  • pptdai_luong_ti_le_thuan.ppt