Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 26 – Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

1. ĐỊNH NGHĨA

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Lời giải:

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5 nên

Do đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5.

Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.

 

pptx32 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 26 – Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo viên:Nguyễn Thị TuyếtTRƯỜNG THCS GIA THANHLỚP: 7ANHIỆT LIỆT CHÀO MỪNGQUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜCHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM CÓ MỘT GIỜ HỌC BỔ ÍCHKIỂM TRA BÀI CŨ* Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k.x ( k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. *Tính chất :Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:- Tỉ số hai giá trị tương ứng không đổi - Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaTrả lờiNêu định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận?Bài toán: Quãng đườngThời gianVận tốcXe thứ nhấtXe thứ hai Hai xe máy cùng đi từ Thái Nguyên đến Hà Nội, xe thứ nhất đi hết 3(giờ), xe thứ hai đi hết 4(giờ).Tính vận tốc của mỗi xe biết quãng đường từ Thái Nguyên đến Hà Nội dài 90 km?ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHTIẾT 26 – BÀI 3TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH?1Hãy viết công thức tínhCạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12cm 2.b) Lượng gạo y (kg) trong mỗi bao theo x khi chia đều 500kg vào x bao;c) Vận tốc v (km/h) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km.1. ĐỊNH NGHĨAĐL nàyĐL kiaHằng số=yax=Các công thức trên có điểm gì giống nhau?TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1. ĐỊNH NGHĨANhận xét: (Tr57 SGK)Đại lượng này bằng hằng số chia cho đại lượng kiax1. ĐỊNH NGHĨANếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 12500ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ ta nói v tỉ lệ nghịch với t theo hệ số tỉ lệ 161. ĐỊNH NGHĨANếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.?2TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHCho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào? Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.Lời giải:Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5 nênDo đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 5. Vậy Đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là :ACBLàm lạiĐáp ánHoan hô ! Đúng rồi !Tiếc quá ! Bạn chọn sai rồi !0,2510b/a/a.b.c.d.Trong các công thức sau, công thức nào biểu thị x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ là 12 ? Bài toán: Quãng đườngThời gianVận tốcXe thứ nhấtXe thứ hai Hai xe máy cùng đi từ Thái Nguyên đến Hà Nội, xe thứ nhất đi hết 3(giờ), xe thứ hai đi hết 4(giờ).Tính vận tốc của mỗi xe biết quãng đường từ Thái Nguyên đến Hà Nội dài 90 km?Cùng một quãng đường vận tốc v và thời gian t đi hết quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịchHay v.t = 90TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHxx1 = 2 x2 = 3x3 = 4x4 = 5yy1= 30y2 = ? y3 = ?y4 = ?a)Tìm hệ số tỉ lệ;b)Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;c) Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng x1.y1 , x2.y2 , x3.y3 , x4.y4 của x và y. ?3Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau1. ĐỊNH NGHĨA2. TÍNH CHẤT?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau.xx1 = 2x2 = 3x3 = 4x4 = 5y y1=30 y2 = ? y3 = ? y4 = ?a) Tìm hệ số tỉ lệ;Vì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có x1.y 1 = a a = =  2.3060?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau.xx1 = 2x2 = 3x3 = 4x4 = 5yy1= 30 y2 = ? y3 = ? y4 = ?121520Với a = 60 b)Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau.xx1 = 2x2 = 3x3 = 4x4 = 5yy1= 30y2 =20y3=15y4=12c. Dựa vào bảng trên hãy tính và hoàn thiện các bảng sau? TínhSo sánh60606060Tích hai giá trị tương ứng của chúng luônkhông đổiGiả sử y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a nênỨng với mỗi giá trị khác 0 của xTa có các giá trị tương ứng của y làVậy = a===Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch -Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = .= a (hệ số tỉ lệ)1. ĐỊNH NGHĨA2. TÍNH CHẤTTIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHNếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch -Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)Ta có:- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.x1x2y1y2x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 =  = a;1. ĐỊNH NGHĨA2. TÍNH CHẤTTIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHx1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = .=a (hệ số tỉ lệ)ĐIỀN NỘI DUNG THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNGNếu hai đại lượng tỉ lệ thuận thìNếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch thìĐại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức ....( k là hằng số khác 0)Đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức hay . ( a là hằng số khác 0)* hai giá trị tương ứng của chúng ..*.hai giá trị bất kì của đại lượng này  hai giá trị tương ứng của đại lượng kia*.hai giá trị tương ứng của chúng ..*.hai giá trị bất kì của đại lượng này hai giá trị tương ứng của đại lượng kiay = kxluôn không đổiTỉ sốTỉ sốbằng tỉ sốTíchluôn không đổiTỉ sốbằng nghịch đảo của tỉ sốy.x = aSo sánh sự khác nhau giữa đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch §¹i l­îng tØ lÖ thuËn§¹i l­îng tØ lÖ nghÞch§Þnh nghÜa TÝnh chÊt y = k.x (k ≠ 0: hệ số tỉ lệ)x.y = a hay (a ≠ 0: hệ số tỉ lệ)Bài 12 (SGK/58): Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15 Tìm hệ số tỉ lệ ; Hãy biểu diễn y theo x ; Tính giá trị của y khi x = 6; x = 10.3. ÁP DỤNGTIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHLỜI GIẢIVì hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau nên:a) Hệ số tỉ lệ: a = x.y =8.15 = 120c) khi x = 6 thì khi x = 10 thì 3. ÁP DỤNG Bài 13 (Tr58 SGK ): Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x0,5- 1,246y3-21,512- 52- 31TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHEnter010304chiÕc nãn k× diÖu02Thêi gian:10987654321HÕt giê1315141211Trong các công thức sau công thức nào thể hiện đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x.Câu 1Thêi gian:10987654321HÕt giê1315141211Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch hãy biểu diễn y theo x.Biết x = 7 thì y = 10Hệ số tỉ nghịch của y đối với x là: 7.10 = 70ĐÁP ÁNCÂU 2Thêi gian:10987654321HÕt giê1315141211Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch điền số thích hợp vào bảngx25-1y-5 ? ?-210CÂU 3Thêi gian:10987654321HÕt giê1315141211Cho ba đại lượng u,v,t. Hãy tìm mối tương quan giữa các đại lượng u và t biết rằng : u và v tỉ lệ nghịch, v và t tỉ lệ nghịch ĐÁP ÁN u và v tỉ lệ nghịch nên v và t tỉ lệ nghịch nên Ta có Vậy u và t tỉ lệ thuậnCÂU 4Bài 14 (Tr 58 SGK)Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 165 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)Tóm tắt:Để xây một ngôi nhà: 35 công nhân hết 168 ngày 28 công nhân hết x ngày Tính x?Hướng dẫn:Ta có:Số công nhân và số ngày làm là hai đại lượng tỉ lệ nghịchTIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH3. ÁP DỤNGĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHNếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.Vận tốc (km/h) và thời gian (giờ) của một vật chuyển động trên một đoạn đường không đổiHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀHọc bài: Nắm vững định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch ( so sánh với tỉ lệ thuận) BTVN 14, 15 trang 58 (SGK)Xem trước bài “một số bài toán về tỉ lệ nghịch”BT 13/58 (SGK). Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau.x0,5-1,246y3-21,512- 52-311/ y1 = 6 : 0,5 =2/ y2 = 6 : (-1,2) =3/ x3 = 6 : 3 =4/ x4= 6 : (-2) =5/ y6 = 6 : 6 =12-52-31(Cột 6) Ta có: a = 1,5 . 4 = 6 công thứcBài 14 (Tr 58 SGK)Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 165 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)Cách khácGọi số công nhân là x, số ngày là yVì năng suất làm việc mỗi ngày là như nhau nên số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày Do đó (1) Thay x = 35; y = 168 vào (1) ta được a = 35.168 khi đó Với x = 28 thì y = TIẾT 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH3. ÁP DỤNG

File đính kèm:

  • pptxDai_luong_ti_le_nghich.pptx