Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 56 - Bài 5: Đa thức

Chú ý:

- Số 0 cũng được gọi là đa thức không và không có bậc

- Khi tìm bậc của đa thức trước hết phải Thu gọn đa thức đó

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 56 - Bài 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cô giáo về dự Hội giảng giáo viên giỏi Cụm trường THCS Thị TrấnNgười thực hiện: GV Trần Thị HằngKiểm tra bài cũHS1: Thế nào là đơn thức? Trong các biểu thức sau biểu nào là đơn thức?x2y :	e) xy : -3xy :	f) -3 : x + y2	g) – 2 + x2 y : 2x	h) 1d) 3x2y :	 2	x(3y) :Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.	HS2: - Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác không? Xác định bậc của các đơn thức sau:x2y5 : 	c) y6: - xy4 : 	d) 1 :Đơn thức Đơn thức Đơn thức Đơn thức Đơn thức Đơn thức Không là đơn thức : Không là đơn thức Có bậc 7Có bậc 5Có bậc 6Có bậc 0Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức.Tiết 56:	 Bài 5: Đa thứcCác biểu thức:x2 + y2 + b) 3x2 – y2 – 7x + c) x2y – 3xy – 3 + xy + 5 + 3x2y – 	Là những ví dụ về đa thức, trong đó mỗi đơn thức được gọi là một hạng tử .12xy53xy12xĐa thức:Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.Các hạng tử của đa thức 3x2 – y2 - 7x + là: 3x2; -y2 ; -7x; 53xy53xyĐể cho gọn ta kí hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa: A,B,M,N,P,Q,Chẳng hạn: P= 3x2 – y2 – 7x + 53xyxyBài tập: Các biểu thức sau là các đa thức đúng hay sai? a) x - 2 + : b) x2 – 3 : c) a(2x + 3by) : d) 2006x2y2 : e) 1 : 1x Sai Đúng Đúng Đúng ĐúngChú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.2,Thu gọn đa thức:N = x2y – 3xy + 3x2y – 3 + xy – 	12x + 5N = 4x2y – 2xy -12x + 2? 2Q = 5x2 y–3xy+ +12x2y – xy + 5xy -13x12+32x-14Q = + xy + + 12x2y513x14Hãy thu gọn đa thức sau:VD: Thu gọn đa thức sau: M = - x7y5 - xy + 6x7y5 – 7xyM = (-x7 y5 + 6x 7y5) + (-xy – 7xy)M = 5x 7y5 – 8xy3, Bậc của đa thức.M = x2y5 – xy4 + y6 + 1Ta nói: 7 là bậc của đa thức M Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.Q= -3x5 - - + 3x5 + 2 1 2x3y 3 4xy2Q= - - 1 2x3y 3 4xy2 + 2Đa thức Q có bậc 4?3Tìm bậc của đa thứcChú ý: Số 0 cũng được gọi là đa thức không và không có bậc- Khi tìm bậc của đa thức trước hết phải Thu gọn đa thức đóBậc của đa thức: 2x2y + 3yz -4 là:A : 1; B: 5; C: 3; D:2Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng.Bài tập : ở Đà Lạt giá táo là x(đ / kg) và giá nho là y (đ / kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:5kg táo và 8 kg nho 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg.Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không? Giải:Số tiền 5kg táo và 8kg nho là : 5x + 8y b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là: 10.12x + 15.10y = 120x + 150yCác biểu thức trên đều là đa thức:2006x2+ + 134x 3x2+ y2+ z222 310x312xTrò chơi : “Ai nhanh hơn”Xem bảng sau:Đa thứcThu gọn đa thứcBậcđta)2009x2+1+2x-3x2-b) x2+y2+z2+x2-y2+z2+x2+y2-z2 c) 2006x2+7x3-3x3+6x3-2006x2Hãy điền tiếp vào các ô còn lại?d) 2007xy+xyz – 2007xy -xyz00 có bậce)xy+1-xy10Hướng dẫn về nhà: 1.Làm bàI tập 28/ 38(SGK) 24;25;26;27;28 / 39(SGK) 2 .Đọc trước bàI “Cộng , trừ đa thức “ / 39 (SGK)3.Ôn lại các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ .4 Làm bàI tập:Cho các đa thức sau:A = (a-2)x2 + 3x(x-y) – 8y(x+y) (a là hằng số)B = 4x(x+y) -5y(x-y) - 4xC = (a-1)(x2+1) –x(y+1) + (x+y2-a+1) (alà hằng số)Hướng dẫn A: -Thu gọn đa thức - Tìm bậc của hạng tử có bậc cao nhấtXin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các thầy cô cùng toàn thể các em

File đính kèm:

  • ppttoan 7 - da thuc.ppt