Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết: 59 - Bài học 7: Đa thức một biến - Trường THCS Mỹ Hòa

1. Đa thức một biến

a thức một biến là tổng của những đơn thức của

cùng một biến

Chú ý 1

Mỗi số được coi là một đa thức một biến

Chú ý 2

Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó .

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết: 59 - Bài học 7: Đa thức một biến - Trường THCS Mỹ Hòa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Mỹ HòaChương IV – Biểu thức đại sốTiết :59§7-Đa thức một biến 19/ 03/ 09 Cho hai đa thức : M = 5x2y – 3y + 1 và N = 7y2 – 5x2y – Mỗi đa thức trên có mấy biến . Tìm bậc của mỗi đa thức đóTính A = M + N . KIỂM TRA BÀI CŨTiết : 5919/ 03/ 09Câu hỏi :Đa thức M có hai biến là x và y; có bậclà 3. Đa thức N có hai biến là x và y; có bậc là 3b) A = (5x2y – 3y + 1 ) + (7y2 – 5x2y – ) A = (5x2y – 5x2y) – 3y + 7y2 + 1 – 	 A = 7y2 – 3y + Trả lời : Đa thức A còn gọi là đa thức gì ?Có bậc là bao nhiêu§7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 09 là đa thức của biến ylà đa thức của biến xCác em hãy viết đa thức một biếnTổ 1 viết đa thức của biến xTổ 2 viết đa thức của biến y Tổ 3 viết đa thức của biến z Tổ 4 viết đa thức của biến tMỗi học sinh viết một đa thức Thế nào là đa thức một biến?§7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 091. Đa thức một biến•Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến là đa thức của biến ylà đa thức của biến xVí dụ2x5+7x3+ 4x5-3x6x5Ở đa thức A là đơn thức của biến y.Còn đối với đa thức B thì sao?Thế thì mỗi số thực có là đa thức một biến không?•Mỗi số được coi là một đa thức một biến Tiết : 59§7- Đa thức một biếnĐể chỉ rõ B là đa thức của biến x ta viết Giá trị của đa thức ... tại x = 2 , kí hiệu ... 19/ 03/ 091. Đa thức một biếnChú ý 1•Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến Để chỉ rõ A là đa thức của biến y ta viết A(y)Giá trị của đa thức A(y) tại y = - 1 , kí hiệu A(- 1) B(x)B(x)B(2)1Tổ 1Và tổ 2 : Tính A(5)Tổ 3 và tổ 4 : Tính B( - 2)2Tìm bậc của các đa thức A(y) Tìm bậc của các đa thức B(X) 2x5+7x3+ 4x5-3x6x5Chú ý 2•Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó . §7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 091. Đa thức một biếnChú ý 1•Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến •Mỗi số được coi là một đa thức một biến Chú ý 2•Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó . §7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 09 là đa thức của biến ylà đa thức của biến x§7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 09§7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 09§7- Đa thức một biếnTiết : 5919/ 03/ 09

File đính kèm:

  • pptDa_thuc_mot_bien.ppt