Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết dạy 52: Giá trị của một biểu thức đại số

2. BÀI TOÁN

 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x (m), chiều rộng y (m), (x,y>4).

 Người ta mở một lối đi xung quanh vườn ( thuộc đất của vườn) rộng 2m.

 a. Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m)?

 b. Tính diện tích khu đất trồng trọt. Biết x=15m, y=12m.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết dạy 52: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIEÅM TRA BAØI CUÕHãy điền vào ô trống các kết quả thích hợp tương ứng trong bảng sau:Biểu thức đại sốDiễn đạt bằng lờiHiệu của 5 và y bình phương9xTích của tổng và hiệu của x và 2Tổng của tích của 2 với x và yThương của tổng hai số a và b với tích của chúng.(x+2)(x-2)2x+y5-y2Tích của 9 và xTIẾT 52GÍA TRÒ CUÛA MOÄT BIEÅU THÖÙC ÑAÏI SOÁI. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. 1. VÍ DỤ:	a. Cho biểu thức 2x+y. Hãy thay x=3, y=0,5 vào biểu thức đó, rồi thực hiện phép tính. Thay x=3 và y=0,5 vào biểu thức trên ta có: 2.3+ 0,5=Ta nói: 6,5 là giá trị của biểu thức 2x+y tại x=3, y=0,5Hay: Tại x=3, y=0,5 thì giá trị của biểu thức 2x+y là 6,5b. Tính giá trị của biểu thức 3x2-2x+1 tại |x|=1 Tại x=1:Ta có 3.12 -2.1+1= 2Tại x=-1:Ta có 3.(-1)2 -2(-1)+1=3+2+1=6Vậy giá trị của biểu thức 3x2-2x+1tại |x|=1 là: 2 và 6.Giải Giải6,52. CÁCH TÌM GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.Biểu thức Giá trị của biểu thức tạix =2x=02x-1x2-3x+5ax+2II. ÁP DỤNG 1. HÃY ĐIỀN KẾT QUẢ VÀO Ô TRỐNG.3-1-25Không xác định-102a+223a+2355(a : hằng)Biểu thức Giá trị của biểu thức tạix =2x=02x-1x2-3x+5ax+2II. ÁP DỤNG 1. HÃY ĐIỀN KẾT QUẢ VÀO Ô TRỐNG.3-1-25Không xác định-102a+223a+2355(a : hằng)Biểu thức Giá trị của biểu thức tạix =2x=02x-1x2-3x+5ax+2II. ÁP DỤNG 1. HÃY ĐIỀN KẾT QUẢ VÀO Ô TRỐNG.3-1-25Không xác định-102a+223a+2355(a : hằng)2. BÀI TOÁN Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x (m), chiều rộng y (m), (x,y>4). Người ta mở một lối đi xung quanh vườn ( thuộc đất của vườn) rộng 2m.	a. Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m)?	b. Tính diện tích khu đất trồng trọt. Biết x=15m, y=12m. 	x(m) y(m)HÌNH VẼ MINH HỌAx(m)y(m)2m2mHÌNH VẼ MINH HỌAGIẢIChiều dài khu đất trồng trọt: (x-4)mChiều rộng khu đất trồng trọt: (y-4)mTa có diện tích khu đất trồng trọt là: (x-4) (y-4)Thay x=15, y=12, ta được: (15-4)(12-4)=88(m2).x(m)y(m)2m2m(x-4)m(y-4)mHÌNH VẼ MINH HỌATÓM TẮT NHỮNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1.Cách tìm giá trị của một biểu thức đại số.a. Thay giá trị cho trước của các biến vào biểu thứcb. Thực hiện các phép tính.2. Chú ý: a. Thứ tự thực hiện các phép toán. b. Giá trị tìm được của một biểu thức đại số tại những giá trị xác định của biến có thể là một số hoặc là một biểu thức chứa chữ (hằng số). 	 HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Nắm kỹ lại phần lý thuyết đã học. Giải bài tập số 6 SGK trang 28. Sau khi điền vào ô trống. Các em tìm hiểu thêm tiểu sử nhà toán học mang tên. Làm bài 7, 8 ,9 trang 28, 29.

File đính kèm:

  • pptD_7_Gia_Tri_Cua_BTDSppt.ppt