Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết dạy 57: Cộng, trừ đa thức

B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức

 thứ hai trong 2 ngoặc, giữa hai

 ngoặc đặt dấu trừ.

B2: Bỏ dấu ngoặc

B3: Nhóm các đơn thức đồng

 dạng.

B4: Cộng, trừ các đơn thức đồng

 dạng.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết dạy 57: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 trường thcs Quảng kimmôn: Đại số 7GV: Nguyễn mạnh hùngKiểm tra bài cũThu gọn 2 đa thức sau:1. Cộng hai đa thứcVớ dụ: Cộng hai đa thứcvàM+N=Tiết 57: Cộng trừ đa thức1. Cộng hai đa thứcHãy tìm quy tắc cộng hai đa thứcTiết 57: Cộng ,trừ đa thức.2. Trừ hai đa thứcVớ dụ: Trừ 2 đa thức:vàM- N=1. Trừ hai đa thứcHãy tìm quy tắc trừ hai đa thứcCác bước cộng hai đa thức:B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai trong 2 ngoặc, giữa hai ngoặc đặt dấu cộng.B2: Bỏ dấu ngoặcB3: Nhóm các đơn thức đồng dạng.B4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.Các bước trừ hai đa thức:B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai trong 2 ngoặc, giữa hai ngoặc đặt dấu trừ.B2: Bỏ dấu ngoặc B3: Nhóm các đơn thức đồng dạng.B4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.Bài tậpBT 2: Điền Đ, S vào ụ trống:a)(-5x2y+3xy2+7)+(-6x2y+4xy2-5) 	=11x2y+7xy2+2b)(2,4a3-10a2b)+(7a2b-2,4a3+3ab2) =-3a2b+3ab2c)(1,2x-3,5y+2)-(0,2x-2,5y+3) =x-6y-1d) (x-y)+(y-z)-(x-z)=0ĐSĐS Tiết 57: Cộng ,trừ đa thức. Kiểm tra nhanh: Ta có: Cho: P = x + y và Q = x - y a) P + Q = x + y + x - yb) P - Q = x + y - x - y Hãy cho biết trong 2 cách viết ở câu a và câu b, cách viết nào đúng ( Đ ), cách nào sai ( S ) ?ĐSĐ( ) ( ) ( ) ( ) TínhVề nhàHọc thuộc quy tắc cộng, trừ các đa thứcLàm bài tập 1-->5 (106)

File đính kèm:

  • pptCong_tru_da_thuc_Thao_giang_263.ppt