Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 56: Đa thức

Viết biểu thức tính diện tích hình vuông cạnh x?

Viết biểu thức tính diện tích hình vuông cạnh y?

Viết biểu thức tính diện tích hình tam giác?

Viết biểu thức biểu thị diện tích hình tạo bởi 1 tam giác và 2 hình vuông trên ?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 56: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Bài tập 23/36SGK:3x2y + 4x2y = 2xy -5xy =Tính tích của hai đơn thức rồi tìm bậc của đơn thức đã cho: 3x3y2 và -7xy (3x3y2)(-7xy) = (3.-7)(x3x)(y2y) = -21x4y3Đa thức -21x4y3 có bậc là 77x2y-3xyPHÒNG GIÁO DỤC DUY XUYÊNTRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG®a thøcTiết 56GV:Lê Văn HiệpĐẠI SỐ 7Tiết 56: ĐA THỨCĐA THỨC:1) Ví dụ: a)Các biểu thức trên là những đa thức.Kí hiệu đa thức bằng các chữ A, B, C,M,Nb)2) Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.Hoạt động 1Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.Củng cố A =B =YXViết biểu thức tính diện tích hình vuông cạnh x?Viết biểu thức tính diện tích hình vuông cạnh y?Viết biểu thức tính diện tích hình tam giác?Viết biểu thức biểu thị diện tích hình tạo bởi 1 tam giác và 2 hình vuông trên ?a)HOẠT ĐỘNG 1YXBiểu thức biểu thị diện tích hình vuông cạnh x là x2.Biểu thức biểu thị diện tích hình vuông cạnh y là y2.Biểu thức biểu thị diện tích hình tam giác là ½ xy.Viết biểu thức biểu thị diện tích hình tạo bởi một tam giác và 2 hình vuông là x2+y2+1/2xya)Nội dung 1KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 1?1Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.Mỗi HS thực hiện trên giấy nháp, sau đó đứng tại chỗ nêu kết quả của mình.Tiết 56: ĐA THỨCTHU GỌN ĐA THỨC:Hoạt động 2A =3x2y +2xy + 4x2y -3 -5xy +6 = 7x2y -3xy +3.Đa thức 7x2y – 3xy +3 không còn hai hạng tử đồng dạng gọi là đa thức thu gọn của đa thức A.Củng cố ?2Hãy tìm các đơn thức đồng dạng có trong đa thức sau:Rồi cộng các đơn thức đồng dạng lại với nhau.3x2y + 2xy + 4x2y -3 -5xy +6 A = 3x2y + 4x2y + 2xy -5xy -3 +6 A = 7x2y -3xy +3 A = Gọi là đa thức dạng thu gọn của đa thức A.Nội dung 2HOẠT ĐỘNG 2? 2Hãy thu gọn đa thức sau:Tiết 56: ĐA THỨCBẬC CỦA ĐA THỨC:Hoạt động 3M =x2y5 – xy4 + y6+1Hạng tử x2y5 có bậc cao nhất là 7, ta nói: 7 là bậc của đa thức M Củng cố ?3Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.Chú ý : -Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc.Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó.HOẠT ĐỘNG 3M =x2y5 – xy4 + y6 +1.Hãy tìm bậc của từng hạng tử trong đa thức trên?Hạng tử có bậc cao nhất là bao nhiêu?x2y5 có bậc là 7; -xy4 có bậc là 5.y6 có bậc 6; hạng tử 1 có bậc là 0.X2y5 có bậc cao nhất là 7Nội dung 3? 3Tìm bậc của đa thức Có bậc cao nhất là 4 Củng cố:HS tổ 1và2 làm BT 24; tổ 3 và 4 làm BT 25a-sgk trên giấy nháp và trả lời.Kết quả: 5x + 8y10.12x + 15.10y = 120x + 150yBài tập 25a – sgkĐa thức là một tổng của đa thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.Đa thức không còn các hạng tử đồng dạng gọi là đa thức thu gọn và kĩ năng thu gọn đơn thức.Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. TÓM TẮT KiẾN THỨC CẦN NHỚCÔNG VIỆC Ở NHÀBÀI TẬP: 25b;26;27;28 –sgk/38 và 24;26;27-SBT toán /13.Nắm vững các khái niệm :Đa thức. Cách thu gọn đa thức.Bậc của của một đa thức.

File đính kèm:

  • pptDa_thuc.ppt