Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học số 5: Đa thức

ĐA THỨC:

 Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó

Ví dụ: Đa thức P = 3x2 – 5xy +7x – 9 có thể được viết như sau:

 P = 3x2 + (-5xy) +7x +(- 9)

 Do đó các hạng tử của nó là: 3x2; -5xy; 7x; -9

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học số 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy, cô giáo về dự tiết họcKIỂM TRA BÀI CŨ1/ Thế nào là đơn thức đồng dạng?Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:2/ Thế nào là cộng, trừ các đơn thức đồng dạng?Tìm tổng của các đơn thức sau: 5xy2; -3xy2 ; 7xy2 §5. ĐA THỨCĐA THỨC:	Xét các biểu thức:Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức§5. ĐA THỨCĐA THỨC:	Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đóVí dụ: Đa thức P = 3x2 – 5xy +7x – 9 có thể được viết như sau:	P = 3x2 + (-5xy) +7x +(- 9) 	Do đó các hạng tử của nó là: 3x2; -5xy; 7x; -9§5. ĐA THỨCĐA THỨC:[?1] Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.§5. ĐA THỨCĐA THỨC:2. THU GỌN ĐA THỨC:	Ví dụ: Thu gọn đa thức sau:	N = xy2 – 5x + 4xy + 3xy2 – 2 – 4xy + 2x	 = (xy2 + 3xy2) + (-5x + 2x) + (4xy – 4xy) - 2 	 = 4xy2 – 3x – 2 §5. ĐA THỨCĐA THỨC:2. THU GỌN ĐA THỨC:	[?2] Hãy thu gọn đa thức sau Giải§5. ĐA THỨCĐA THỨC:2. THU GỌN ĐA THỨC:3. BẬC CỦA ĐA THỨC:	Cho đa thức: M = x3y5 - 2xy + xy5 + 2	Bậc của đa thức trên là 8Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.§5. ĐA THỨCĐA THỨC:2. THU GỌN ĐA THỨC:3. BẬC CỦA ĐA THỨC:	[?3] Tìm bậc của đa thức Thu gọn đa thức Q ta được:Vậy bậc của đa thức Q là 4BÀI TẬP 24 SGK TRANG 38 Ở Đà Lạt, giá táo là x(đ/kg) và gíá nho là y(đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua: a/ 5kg táo và 8kg nho. b/ 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi họp táo có 12kg và mỗi hộp nho có 10kg. Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không?

File đính kèm:

  • pptDA_THUC.ppt