Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết thứ 23: Đại lượng tỉ lệ thuận

a) Quảng đường đi được S (Km)

theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 (Km/h) ;

 

b) Khối lượng m(Kg) theo thể tíchV(m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (Kg/m3) (D là một hằng số khác 0) .

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết thứ 23: Đại lượng tỉ lệ thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ

File đính kèm:

  • pptDai_luong_ti_le_thuan.ppt