Bài giảng Địa lí 6 - Nguyễn Thị Như Lý - Tiết 5, Bài 5: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý

 - Kinh độ: là số độ mà kinh tuyến đi qua điểm đó,so với kinh tuyến gốc

 - Vĩ độ:là số độ mà vĩ tuyến đi qua điểm đó,so với vĩ tuyến gốc

 

ppt9 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 6 - Nguyễn Thị Như Lý - Tiết 5, Bài 5: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
I, PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chúng ta phải dựa vào những yếu tố nào? - Dựa vào đường kinh tuyến và vĩ tuyến B¾c Nam §«ng T©y TB TN §B §N - Theo quy ước: +,Chính giữa bản đồ là trung tâm +, Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc,đầu dưới chỉ hướng Nam +,Đầu bên phải vĩ tuyến chỉ hướng Đông,đầu bên trái chỉ hướng Tây Nếu bản đồ không có đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì chúng ta làm thế nào để xác định hướng? B b 0 a c d § N T - Với bản đồ không có kinh tuyến và vĩ tuyến,phải dự vào mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định các hướng còn lại - Bản đồ vùng cực chỉ có 1 hướng II, KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ O0 Oo C 10o 30o 20o 10o 10o 20o 30o 40o A B § 200 100 200 10o 20o 30o Đ T B N - Kinh độ: là số độ mà kinh tuyến đi qua điểm đó,so với kinh tuyến gốc - Tọa độ địa lý :là kinh độ và vĩ độ của điểm đó - Vĩ độ:là số độ mà vĩ tuyến đi qua điểm đó,so với vĩ tuyến gốc +, Cách viết : kinh độ viết trên vĩ độ viết dưới III, BÀI TẬP a, SGK trang 16 : HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1 và nhóm 3 : Hµ Néi- Viªng Ch¨n : Hµ Néi- Gia-c¸c-ta : Hµ Néi- Ma-ni-la: Nhóm 2 và nhóm 4 : Cu- a- la L¨m- p¬ _ B¨ng cèc: Cu- a- la L¨m- p¬ _ Ma- ni- la: Ma- ni- la _ B¨ng cèc: TN N ĐN B ĐB T d, SGK trang 17 Quan s¸t b¶n ®å vµ cho biÕt c¸c h­íng ®i tõ ®iÓm O ®Õn c¸c ®iÓm A,B,C,D? B¾c Nam §«ng T©y Bài học đến đây là kết thúccác em về nhà học bài cũ và đọc trước bài mới 

File đính kèm:

  • pptbai 4 phuong huong tren ban do.ppt
Bài giảng liên quan